StrComp Function

ሁለት ሀረጎች ማወዳደሪያ እና ይመልሳል የ ኢንቲጀር ዋጋ የሚወክል የ ማወዳደሪያውን ውጤት

አገባብ:

ሀረግ ማወዳደሪያ (ጽሁፍ1 እንደ ሀረግ: ጽሁፍ2 As እንደ ሀረግ:[, ማወዳደሪያ])

ይመልሳል ዋጋ:

ኢንቲጀር

ደንብ:

ጽሁፍ1: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ

ጽሁፍ2: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ

ማወዳደሪያ: ይህ በ ምርጫ ደንብ ማሰናጃ የ ማወዳደሪያ ዘዴ ነው: ከ ተወዳደረ = 1, የ ሀረግ ማወዳደሪያ ፊደል-መመጠኛ ነው: ከ ተወዳደረ = 0, ምንም ልዩነት አይፈጸምም በ ላይኛው ጉዳይ ፊደል እና በ ታችኛው ጉዳይ ፊደሎች መካከል መለያ ከ ሌለ

ይመልሳል ዋጋ:

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub