የ ክፍተት ተግባር

ሀረግ ይመልሳል የ ተወሰነ መጠን ክፍተት የያዘ

አገባብ:

Space (n As Long)

ይመልሳል ዋጋ:

ሐረግ

ደንቦች:

n: የ ቁጥር መግለጫ የ ክፍተቶች ቁጥር በ ሀረግ ውስጥ የሚወስን: የሚፈቀደው ከፍተኛው ዋጋ በ n ውስጥ 65535. ነው

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub