አረፍተ ነገር ማሰናጃ

የ እቃ ማመሳከሪያ በ ተለዋዋጭ ላይ ወይንም በ ንብረት ላይ ማሰናጃ

አገባብ:

ማሰናጃ የ እቃ ተለዋዋጭ = እቃ

ደንቦች:

ተለዋዋጭ እቃ: ተለዋዋጭ ወይንም ንብረት የ እቃ ማመሳከሪያ የሚፈልግ

እቃ: እቃ ተለዋዋጩ ወይንም ንብረቱ የሚያመሳክረው ወደ

ምንም - መመደቢያ ለ ምንም እቃ ለ ተለዋዋጭ ያለፈውን ስራ ለ ማስወገድ

ለምሳሌ:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub