የ ሕዝብ አረፍተ ነገር

የ ተለዋዋጭ አቅጣጫ ወይንም የ ማዘጋጃ ክፍል ደረጃ (ይህ በ ንዑስ አሰራር ወይንም ተግባር ውስጥ አይደለም) ስለዚህ ተለዋዋጭ እና ማዘጋጃ ዋጋ አላቸው በ ሁሉም መጻህፍት ቤቶች እና ክፍሎች ውስጥ

አገባብ:

Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

ለምሳሌ:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub