አረፍተ ነገር ማስቆሚያ

መፈጸሚያ ማስቆሚያ ለ Basic ፕሮግራም

አገባብ:

Stop

ለምሳሌ:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub