የ ተግባር አረፍተ ነገር

የ ንዑስ አሰራር መግለጫ ሊጠቀሙበት የሚችሉ እንደ መግለጫ ለ መወሰን የሚመለሰውን አይነት

አገባብ

ደንብ ይመልከቱ

ደንቦች:

አገባብ

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

መግለጫ መከልከያ

[ከ ተግባር መውጫ]

መግለጫ መከልከያ

መጨረሻ ተግባር

ደንብ

ስም: የ ንዑስ አሰራር ስም በ ተግባር የሚመለሰውን ዋጋ የያዘው

የ ተለዋዋጭ ስም: ወደ ንዑስ አሰራር ማሳለፍ የሚፈልጉት ደንብ

አይነት: አይነት-መግለጫ ቁልፍ ቃል

ለምሳሌ:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 To 10 ' Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch searches a TextArray:sList() for a TextEntry:

' Return value Is the index of the entry Or 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem found

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function