መጥሪያ አረፍተ ነገር

የ ፕሮግራም መቆጣጠሪያ ተላልፏል ወደ ንዑስ አሰራር ተግባር ወይንም DLL አሰራር ውስጥ

አገባብ:

[መጥሪያ] ስም [ማስኬጃ ጊዜ]

ደንቦች:

ስም: የ ንዑስ አሰራር ስም ተግባር ወይንም የ DLL እርስዎ መጥራት የሚፈልጉት

ደንብ: ደንብ የሚያልፈው ለ አሰራር: የ አይነት እና ቁጥር ለ ደንብ ነፃ ነው በሚፈጸመው አሰራር

የ ማስታወሻ ምልክት

ቁልፍ ቃል አማረጭ ነው እርስዎ በሚጠርሩ ጊዜ አሰራር: ተግባር ከ ተፈጸመ እንደ መግለጫ: ደንብ መከበብ አለበት በ ቅንፎች በ አረፍተ ነገር ውስጥ: DLL ከ ተጠራ መጀመሪያ መወሰን አለበት በ መግለጫ-አረፍተ ነገር ውስጥ


ለምሳሌ:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub