ዙሮች

የሚቀጥለው አረፍተ ነገር ዙሮች ይፈጽማል

ዙር...መስሪያ አረፍተ ነገር

አረፍተ ነገሮች መድገሚያ በ መስሪያ እና በ ዙር አረፍተ ነገ መካከል ሁኔታው እውነት ወይንም ሁኔታው እውነት እስከሚሆን ድረስ

ለ...የሚቀጥለው አረፍተ ነገር

አረፍተ ነገር መድገሚያ ለ...የሚቀጥለው ክፍል በ ተወሰነውን ቁጥር ጊዜ ልክ

ትንሽ...መምሪያ አረፍተ ነገር

ፕሮግራም በሚያጋጥመው ጊዜ ትንሽ አረፍተ ነገር: ሁኔታውን ይሞክራል: ሁኔታው ሀሰት ከሆነ: ፕሮግራሙ ይቀጥላል በ ቀጥታ የሚከተለውን የ መምሪያ አረፍተ ነገር: ሁኔታው እውነት ከሆነ: ዙር ይፈጸማል ፕሮግራሙ መምሪያ እስከሚያገኝ ድረስ እና ከዛ ይዘላል ወደ ትንሽ አረፍተ ነገር: ሁኔታው አሁንም እውነት ከሆነ: ዙር እንደገና ይፈጸማል