"+" አንቀሳቃሽ

መደመሪያ ወይንም መቀላቀያ ሁለት መግለጫዎች

አገባብ:

ውጤት = መግለጫ1 + መግለጫ2

ደንቦች:

ውጤት: ማንኛውም የ ሂሳብ መግለጫ የ መደመሪያ ውጤት የያዘ

መግለጫ1, መግለጫ2: እርስዎ መቀላቀል ወይንም መደመር የሚፈልጉት ማንኛውም የ ቁጥር መግለጫ

ለምሳሌ:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub