እኩል ነው አንቀሳቃሽ

የ ሎጂክ እኩልነት ማስሊያ ለ ሁለት መግለጫዎች

አገባብ:

ውጤት = መግለጫ1 እኩል መግለጫ2

ደንቦች:

ውጤት: ማንኛውም የ ቁጥር ተለዋዋጭ የ ማነፃፀሪያ ውጤት የያዘውን

መግለጫ1, መግለጫ2: እርስዎ ማወዳደር የሚፈልጉት ማንኛውም መግለጫ

እርስዎ በሚሞክሩ ጊዜ እኩልነት በ ቡልያን መግለጫ ውስጥ: ውጤቱ ይሆናል እውነት ሁለቱም መግለጫ ከሆኑ እውነት ወይንም ሀሰት

በ ቢት-አንፃር ከ ተነፃፀረ: የ አኩል ነው አንቀሳቃሽ የሚያሰናዳው ተመሳሳይ ቢት ነው በ ውጤት ውስጥ: ቢት ከ ተሰናዳ በ ሁለቱም መግለጫዎች: ወይንም ከ ሁለቱ በ አንዱም ባይሰናዳ

ለምሳሌ:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' returns -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' returns 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' returns 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' returns -1

  vOut = B Eqv A ' returns -3

End Sub