በ ስህተት ጊዜ መሄጃ ወደ ... መቀጠያ አረፍተ ነገር

የ ስህተት-አያያዝ አሰራር ማስቻያ ስህተት ከ ተፈጠረ በኋላ: ወይንም የ ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል

አገባብ:

በ {[አካባቢ] ስህተት መሄጃ ወደ ምልክት ስም | መሄጃ ወደ 0 | የሚቀጥለውን ይቀጥሉ}

ደንቦች:

መሄጃ ወደ ምልክት ስም: ስህተት ከ ተፈጠረ ያስችላል የ ስህተት-መያዣ ሂደት የሚያስጀምር የ መስመር "ምልክት ስም".

ይቀጥላል የሚቀጥለውን: ስህተት ከ ተፈጠረ: ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል አረፍተ ነገር የሚከተል አረፍተ ነገር ስህተት በ ተፈጠረ ጊዜ

መሄጃ ወደ 0: የ ስህተት መያዣን ያሰናክላል በ አሁኑ አሰራር ውስጥ

አካባቢ: "በ ስህተት ውስጥ" አለም አቀፍ ነው በ ክፍል ውስጥ: እና ንቁ እንደሆነ ይቆያል እስከሚሰረዝ ድረስ በ ሌላ "በ ስህተት ውስጥ" አረፍተ ነገር: "በ አካባቢ ስህተት ውስጥ" ለ አሰራሩ አካባቢ ለሚጠራው: የ አካባቢ ስህተት አያያዝ በላዩ ላይ ደርቦ ይጽፋል ቀደም ብሎ በ ነበረ ማንኛውም አለም አቀፍ ማሰናጃ ውስጥ: የ አሰራሩ መጥሪያ በሚወጣ ጊዜ: የ አካባቢ ስህተት አያያዝ ራሱ በራሱ ይሰረዘል: እና ማንኛውም ቀደም ብሎ የ ነበረ አለም አቀፍ ማሰናጃ እንደ ነበር ይመለሳል

በ ስህተት ጊዜ የ መሄጃ ወደ አረፍተ ነገር የሚጠቅመው ስህተት ለ መከላከል ነው በ ማክሮስ ውስጥ

ለምሳሌ:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "This is a line of text"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "All files will be closed",0,"Error"

End Sub