የ ስህተት ተግባር

የ ስህተት ኮድ ይመልሳል የ ተፈጠረውን ስህተት የሚለይ ፕሮግራም በሚፈጸም ጊዜ

አገባብ:

Err

ይመልሳል ዋጋ:

ኢንቲጀር

ደንቦች:

የ ስህተት መስመር ቁጥር ማሳያ ተግባር ይጠቀማል የ ስህተት-አያያዝ አሰራር ለ መወሰን ስህተት እና ማረሚያ ተግባር

ለምሳሌ:

Sub ExampleError

በ ስህተት ላይ መሄጃ ወደ ስህተት መያዣ REM የ ስህተት መያዣ ማሰናጃ

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM ስህተት ተፈጥሯል በ ምንም-ያልነበረ ፋይል ምክንያት

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"an error occurred"

End Sub