የ መስመር ቁጥር ተግባር

የ መስመ ቁጥር ይመልሳል ስህተት በሚፈጠር ጊዜ ፕሮራም ሲፈጸም

አገባብ:

Erl

ይመልሳል ዋጋ:

ኢንቲጀር

ደንቦች:

የ ማስታወሻ ምልክት

የ ስህተት መስመር ቁጥር ማሳያ ተግባር የ መስመር ቁጥር ይመልሳል: እና የ መስመር ምልክት አይደለም


ለምሳሌ:

Sub ExampleError

በ ስህተት ላይ መሄጃ ወደ ስህተት መያዣ ' የ ስህተት መያዣ ማሰናጃ

Dim iVar As Integer

Dim sVar As String

' ስህተት የ ተፈጠረው ምንም-ባልነበረ ፋይል ነው

  iVar = Freefile

  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar

  Line Input #iVar, sVar

  Close #iVar

  Exit Sub

ErrorHandler:

  MsgBox "Error " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "In Line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"An error occurred"

End Sub