ማስገቢያ# አረፍተ ነገር

ከ ተከፈተ ተከታታይ ፋይል ውስጥ ዳታ ማንበቢያ

አገባብ:

ማስገቢያ #የ ፋይል ቁጥር እንደ ኢንቲጀር; ተለዋዋጭ1[, ተለዋዋጭ2[, ተለዋዋጭ3[,...]]]

ደንቦች:

የ ፋይል ቁጥር: እርስዎ ማንበብ የሚፈልጉትን ዳታ የያዘው የ ፋይል ቁጥር: ፋይሉ መከፈት አለበት በ መክፈቻ አረፍተ ነገር ቁልፍ ቃል ማስገቢያ በ መጠቀም

ተለዋዋጭ: የ ቁጥር ወይንም የ ሀረግ ተለዋዋጭ እርስዎ የ መደቡት ዋጋዎች የሚያነእው ከ ተከፈተ ፋይል ውስጥ ነው ወደ

ማስገቢያ# አረፍተ ነገር የሚያነበው የ ሂሳብ ዋጋዎችን ነው: ወይንም ሀረጎችን ከ ተከፈተ ፋይል ውስጥ እና ዳታ ይመድባል ወደ አንድ ወይንም ተጨማሪ ተለዋዋጮች: የ ሂሳብ ተለዋዋጮች የሚነበበው እስከ መጀመሪያው መመለሻ ድረስ ነው: (Asc=13), መስመር መመገቢያ (Asc=10), ክፍተት ወይንም ኮማ: የ ሀረግ ተለዋዋጭ የሚነበበው እስከ መጀመሪያው መመለሻ ድረስ ነው: (Asc=13), መስመር መመገቢያ (Asc=10), ወይንም ኮማ:

ዳታ እና የ ዳታ አይነቶች በ ተከፈተ ፋይል ውስጥ መታየት አለባቸው በ ተመሳሳይ ቅደም ተከተል እንደ ተለዋዋጭ እንደሚያልፈው በ "ተለዋዋጭ" ደንብ መሰረት: እርስዎ ከ መደቡ ምንም ያልሆነ- የ ሂሳብ ዋጋዎች ወደ ሂሳብ ዋጋዎች "ተለዋዋጭ" ዋጋ ይመደባል "0".

መዝገቦች በ ኮማ የ ተለያዩ መመደብ አይቻልም ወደ ተለዋዋጭ ሀረግ: የ ጥቅስ ምልክቶች (") እንዲሁም በ ፋይል ውስጥ ይተዋሉ: እርስዎ እነዚህን ባህሪዎች ማንበብ ከ ፈለጉ ከ ፋይል ውስጥ: ይጠቀሙ የ መስመር ማስገቢያ# አረፍተ ነገር ለ ማንበብ ንጹህ የ ጽሁፍ ፋይሎች (ሊታተሙ የሚችሉ ባህሪዎችን የያዙ ፋይሎች) መስመር በ መስመር

የ ዳታ አካሉን በሚያነብ ጊዜ ፋይሉ መጨረሻ ላይ ከ ደረሰ: ስህተት ይፈጠራል እና ሂደቱ ይቋረጣል

ለምሳሌ:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

' ዳታ መጻፊያ ( በኋላ ያነባል በ ማስገቢያ ) ወደ ፋይል ውስጥ

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

' የ ዳታ ፋይል ማንበቢያ ማስገቢያ በ መጠቀም

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub