ፕሮግራም: ምሳሌዎች ለ መቆጣጠሪያ በ ንግግር ማረሚያ ውስጥ

የ ሚቀጥሉት ምሳሌዎች ለ አዲስ ንግግር ለተባለ "ንግግር1" ነው: ይጠቀሙ መሳሪያዎችን ከ እቃ ሳጥን መደርደሪያ ውስጥ በ ንግግር አራሚ ንግግር ለ መፍጠር: እና ለ መጨመር የሚከተሉትን መቆጣጠሪያዎች: ከ ምልክት ማድረጊያ ሳጥን የተባለ "ምልክት ማድረጊያ ሳጥን1": ከ የ ምልክት ሜዳ የተባለ "ምልክት1": ከ ቁልፍ የተባለ "የ ትእዛዝ ቁልፍ1": እና ከ ዝርዝር ሳጥን የተባለ "ዝርዝር ሳጥን1"

የ ማስጠንቀቂያ ምልክት

ተስማሚ መሆኑን እርግጠኛ ይሁኑ የ ላይኛው ጉዳይ ፊደል እና የ ታችኛው ጉዳይ ፊደል ጋር እርስዎ በሚያያይዙ ጊዜ መቆጣጠሪያ ለ ተለዋዋጭ እቃ


አለም አቀፍ ተግባር ንግግሮችን ለ መጫን

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

ንግግር ማሳያ

REM global definition of variables

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

በፕሮግራም መቆጣጠሪያዎች ውስጥ ባህሪዎችን ማንበቢያ ወይንም ማረሚያ

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM get dialog model

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM display text of Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM set new text for control Label1

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM display model properties for the control CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM set new state for CheckBox1 for model of control

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM display model properties for control CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM display properties of control CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM execute dialog

  oDialog1.Execute()

End Sub

ወደ ዝርዝር ሳጥን ውስጥ ማስገቢያ መጨመሪያ

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM adds a new entry to the ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

ከ ዝርዝር ሳጥን ውስጥ ማስገቢያ ማስወገጃ

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM remove the first entry from the ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub