Menu's

Dit gedeelte beschrijft alle van toepassing zijnde menu's, submenu's en dialoogvensters.

Notitiepictogram Het venster met het document waaraan u wilt werken, moet worden geselecteerd om de menuopdrachten te kunnen gebruiken. Zo moet u ook een object in het document selecteren om de menuopdrachten die bij het object horen, te kunnen gebruiken.

Waarschuwingspictogram De menu's zijn contextgevoelig. Dit betekent dat er menuopties beschikbaar zijn die relevant zijn voor het werk dat momenteel wordt uitgevoerd. Als de cursor zich in een tekst bevindt, zijn alle menuopties beschikbaar die nodig zijn om de tekst te bewerken. Als u afbeeldingen in een document hebt geselecteerd, ziet u alle menuopties die kunnen worden gebruikt om afbeeldingen te bewerken.

Bestand

Deze opdrachten zijn van toepassing op het huidige document, openen van een nieuw document of sluiten van de toepassing.

Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Weergave

Dit menu bevat opdrachten voor het beheren van de weergave van het document op het scherm.

Invoegen

Het menu Invoegen bevat opdrachten voor het invoegen van een nieuw element in uw document, zoals afbeeldingen, media, grafieken, objecten vanuit andere toepassingen, hyperlinks, symbolen, voetnoten en secties.

Opmaak

Dit menu bevat opdrachten voor opmaak van de lay-out en inhoud van uw document.

Opmaakprofielen

Bevat opdrachten om opmaakprofielen in een document in te stellen, te maken, te bewerken, bij te werken, te laden en te beheren.

Tabel

Geeft opdrachten weer om een tabel binnen een tekstdocument in te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Extra

Bevat functies voor spellingcontrole, een galerij van kunstobjecten die u aan uw document kunt toevoegen, als ook functies voor het configureren van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Venster

Bevat opdrachten voor het manipuleren en weergeven van documentvensters.

Help

Via het Help-menu kunt u het Help-systeem voor LibreOffice starten en bedienen.