Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Използване на заместващи знаци при търсене на текст

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

За търсене на неизвестни или невидими знаци могат да се използват знаци – заместители.

Когато търсите и заменяте текст в документ, можете да ползвате заместващи знаци. Например, "с.н" ще съвпадне както със "син", така и със "сан".

  1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна.
  2. Натиснете бутона Повече настройки, за да разширите диалоговия прозорец.
  3. Отметнете полето Регулярни изрази.
  4. В полето Търсене за въведете търсения текст и желания заместващ знак или знаци.
  5. Натиснете бутона Търсене или Търсене - всички.

Примери за регулярни изрази

  1. Заместващият знак за единичен знак е точка (.).
  2. Заместващият знак за нула или повече срещания на предишния знак е звездичка. Например: "123*" съвпада с "12", "123" и "1233".
  3. Комбинацията от заместващи знаци за нула или повече срещания на произволен знак е завздичка и точка (.*).
  4. Заместващият знак за край на абзац е знакът за долар ($). Комбинацията от заместващи знаци за начало на абзац е знак за степен и точка (^.).
  5. Заместващият знак за табулация е \t.
Note.png Търсенето с регулярни изрази действа само в рамките на един абзац. За да търсите с регулярни изрази в повече абзаци, извършете отделно търсене във всеки абзац.

Related Topics

Списък на заместващите знаци