Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Търсене и замяна в Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В текстови документи можете да търсите думи, формати, стилове и други. Можете да преминавате от едно срещане към следващото или да маркирате всички резултати наведнъж, след което да приложите друг формат или да замените думите с труг текст.

Диалоговият прозорец Търсене и замяна

За да търсите текст из целия документ, отворете диалоговия прозорец Търсене и замяна без да е избран текст. Ако желаете да претърсите само част от документа, първо изберете съответната част от текста и след това отворете Търсене и замяна.

За да намерите текст

 1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна, за да отворите диалога Търсене и замяна.
 2. Въведете търсения текст в текстовото поле Търсене за.
 3. Натиснете бутона Търсене или Търсене - всички.

Когато натиснете Търсене, Writer ще ви покаже следващия текст, който отговаря на заявката. Можете да прочетете и редактирате текста, след което да натиснете отново Търсене, за да преминете към следващото място, където се среща текстът.

Ако сте затворили диалоговия прозорец, можете да натиснете клавишната комбинация Ctrl+Shift+F, за да намерите следващото срещане на текста, без да отваряте диалога отново.

Освен това можете да използвате иконите в долния десен ъгъл на документа, за да преминавате към следващия текст или произволен друг обект в документа.

Когато натиснете Търсене - всички, Writer избира всички откъси в текста, които съвпадат със заявката ви. След това можете например да направите всичкия намерен текст получер или да приложите знаков стил върху всички срещания наведнъж.

За да замените текст

Note.png За разлика от търсенето на текст, замяната не може да бъде ограничена само до текущата селекция.
 1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна, за да отворите диалоговия прозорец Търсене и замяна.
 2. Въведете търсения текст в текстовото поле Търсене за.
 3. Въведете заместващия текст в текстовото поле Замяна с.
 4. Натиснете бутона Замяна или Замяна - всички.

Когато натиснете Замяна, Writer ще претърси целия документ за текста в полето Търсене за, започвайки в позицият ана курсора. Когато текстът бъде намерен, Writer го осветява и чака отговора ви. Натиснете Замяна, за да замените осветения текст в документа с текста в полето Замяна с. Натиснете Търсене, за да продължите към следващия намерен текст, без да заменяте текущата селекция.

Когато натиснете Замяна - всички, Writer заменя всички текстове, които съвпадат със заявката ви.

За да търсите стилове

Да кажем, че искате да намерите всичкия текст в документа, върху който е приложен определен абзацен стил, например „Заглавие 2“.

 1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна, за да отворите диалоговия прозорец Търсене и замяна.
 2. Натиснете бутона Повече настройки, за да разширите диалоговия прозорец.
 3. Изберете Търсене на стилове.
  Полето Търсене за сега предлага списък, от който можете да изберете всеки от приложените в документа абзацни стилове.
 4. Изберете търсения стил и натиснете бутона Търсене или Търсене - всички.

За да търсите формати

Да кажем, че искате да намерите всичкия текст в документа, върху който е приложен директно определен знаков формат.

Note.png Търсенето на формати намира само пряко зададени знакови атрибути – не се търсят атрибути, приложени като част от стил.
 1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна, за да отворите диалоговия прозорец Търсене и замяна.
 2. Натиснете бутона Повече настройки, за да разширите диалоговия прозорец.
 3. Натиснете бутона Формат.
 1. Натиснете бутона Търсене или Търсене - всички.

Повече настройки

Търсенето по подобие намира текст, който е почти същият като зададения. Можете да задавате броя знаци, които е допустимо да се различават.

Отметнете Търсене по подобие и натиснете бутона ..., за да промените настройките.

Tip.png Ако сте разрешили поддръжката за азиатски езици в Инструменти - Настройки - Езикови настройки - Езици, диалоговият прозорец Търсене и замяна предлага възможност за търсене на текст на азиатски езици.

Навигатор

Навигаторът е основното средство за търсене и избиране на обекти. Чрез него можете също да премествате и подреждате глави, за да оформите плана на документа.

Изберете Изглед - Навигатор, за да отворите прозореца Навигатор.

Използвайте навигатора, за да вмъквате обекти, връзки и обръщения в рамките на документа или от други отворени документи. Вижте упътването на навигатора за повече информация.

Щракнете върху иконата със синьото кръгче в долния десен ъгъл на документа, за да отворите малкия прозорец Навигация.

Използвайте малкия прозорец Навигация, за да преминавате бързо към следващия обект или следващото срещане на търсен текст в документа.


Related Topics

Прозорец Навигатор за текстови документи

Използване на заместващи знаци при търсене на текст

Търсене на атрибути

Списък на регулярните изрази

Премахване на знаци за нов ред

Търсене и замяна в Calc