Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Amaloowwan Barbaaduu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

When in Writer: {{{1}}}Galmeewwan barruuf amaloowwan barbaaduun qaaqa Argadhuuti Bakkabuusii keessaa jira.