Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Liste over regulære uttrykk

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Tegn Resultat/bruk
Hvilket som helst tegn Representerer et hvilket som helst enkelttegn med mindre annet er angitt.
. Representerer et hvilket som helst enkelttegn utenom linje- eller avsnittskift. For eksempel vil søkeuttrykket «K.rt» gi treff på både «Kart» og «Kort».
^ Søkeuttrykket blir bare funnet hvis det er i starten av et avsnitt. Spesielle objekter i starten av avsnittet, som tomme felter eller tegnforankrede rammer, blir ikke tatt med. Eksempel: «^Peter».
$ Søkeuttrykket blir bare funnet hvis det er på slutten av et avsnitt. Spesielle objekter på slutten av et avsnitt, som tomme felter eller tegnforankrede rammer, blir ikke tatt med. Eksempel: «Peter$».

$ on its own matches the end of a paragraph. This way it is possible to search and replace paragraph breaks.

* Gir treff på forekomster med null eller flere av tegnene foran «*». For eksempel vil «Ab*c» gi treff på «Ac», «Abc», «Abbc», «Abbbc» og så videre.
+ Gir treff på forekomster med ett eller flere av tegnene foran «+». For eksempel vil «AX+4» gi treff på «AXx4», men ikke på «AX4».

Den lengste mulige strengen i et avsnitt som passer dette søket, vil alltid bli funnet. Hvis avsnittet inneholder strengen «AX 4 AX4», vil hele avsnittet bli markert.

? Gir treff på forekomster med null eller ett av tegnene foran «?». For eksempel vil «Tester?» gi treff på «Teste» og «Tester», og «x(ab|c)?y» vil gi treff på «xy», «xaby» eller «xcy».
\ Søket tolker spesialtegnet etter «\» som et normalt tegn, og ikke som et regulært uttrykk (med unntak for «\n», «\t», «\>» og «\<»). For eksempel vil «tre\.» gi treff på «tre.», og ikke på «treg» eller «tren».
\n Representerer et linjeskift som ble satt inn med «Shift + Enter». Du kan gjøre et linjeskift om til et avsnittskift ved å skrive inn \n i Søk etter- og Erstatt med-feltene, og deretter bruke søk og erstatt.

\n i Søk etter-feltet står for et linjeskift som er satt inn med «Shift+Enter».

\n i Erstatt med-feltet står for et avsnittsskift som er satt inn med «Enter»-tasten.

\t Representerer en tabulator. Du kan også bruke dette uttrykket i feltet Erstatt med.
\b Match a word boundary. For example, "\bbook" finds "bookmark" but not "checkbook" whereas "book\b" finds "checkbook" but not "bookmark". The discrete word "book" is found by both search terms.
^$ Finner et tomt avsnitt.
^. Finner det første tegnet i et avsnitt.
& eller $0 Legger tekststrengen, som ble funnet med søkekriteriet i feltet Søk etter, til uttrykket i feltet Erstatt med når du utfører en erstatning.

For eksempel kan du skrive inn «dialog» i Søk etter-feltet og «&vindu» i Erstatt med-feltet, for å erstatte «dialog» med «dialogvindu».

Du kan også skrive inn «&» i Erstatt med-feltet for å endre Egenskapene eller Formatet til en streng som blir funnet med søkekriteriet.

[abc123] Representerer et av tegnene mellom hakeparentesene.
[a-e] Represents any of the characters that are between a and e, including both start and end characters

The characters are ordered by their code numbers.

[a-eh-x] Representerer et hvilket som helst av tegnene mellom a-e og fra h-x.
[^a-s] Represents everything that is not between a and s.
\uXXXX

\UXXXXXXXX

Represents a character based on its four-digit hexadecimal Unicode code (XXXX).

For obscure characters there is a separate variant with capital U and eight hexadecimal digits (XXXXXXXX).

For certain symbol fonts the code for special characters may depend on the used font. You can view the codes by choosing Insert - Special Character.

| Finds the terms that occur before the "|" and also finds the terms that occur after the "|". For example, "this|that" finds "this" and "that".
{2} Angir det minste antallet ganger tegnet foran startkrøllparentesen kan forekomme. For eksempel vil et søk på «tre{2,}» gi treff på «tree», «treee» og «treeeee».
{1,2} Angir det minste antallet ganger tegnet foran startkrøllparentesen kan forekomme. For eksempel vil et søk på «tre{2,}» gi treff på «tree», «treee» og «treeeee».
{1,} Angir det minste antallet ganger tegnet foran startkrøllparentesen kan forekomme. For eksempel vil et søk på «tre{2,}» gi treff på «tree», «treee» og «treeeee».
( ) I Søk etter-feltet:

Angir tegnene i parentesene som en referanse. Heretter kan du referere til den første referansen i det første uttrykket med «\1», til den andre referansen med «\2» og så videre.

Et eksempel: Hvis teksten inneholder tallet «13487889», og du søker med det regulære uttrykket «(8)7\1\1», vil «8788» bli funnet.

Du kan også bruke () for å gruppere uttrykk. For eksempel vil «a(bc)?d» gi treff på «ad» eller «abcd».

I Erstatt med-feltet:

Bruk «$» (dollartegn) i stedet for «\» (omvendt skråstrek) for å erstatte referanser. Bruk «$0» til å erstatte hele strengen der den finnes.

[:alpha:] Representerer et alfabetisk tegn. Bruk [:alpha:]+ for å finne ett av dem.
[:digit:] Representerer et desimaltall. Bruk [:digit:]+ for å finne ett av dem.
[:alnum:] Representerer et alfanumerisk tegn ([:alpha:] og [:digit:]).
[:space:] Representerer et mellomromstegn (men ingen andre blanktegn).
[:print:] Representerer et tegn som kan skrives ut.
[:cntrl:] Representerer et kontrolltegn, et tegn som ikke skrives ut.
[:lower:] Representerer en liten bokstav hvis Skill store og små bokstaver er valgt under Innstillinger.
[:upper:] Representerer en liten bokstav hvis Skill store og små bokstaver er valgt under Innstillinger.

Eksempler

e([:digit:])? -- finds 'e' followed by zero or one digit. Note that currently all named character classes like [:digit:] must be enclosed in parentheses.

^([:digit:])$ -- finds lines or cells with exactly one digit.

Du kan kombinere søkeuttrykk for å lage komplekse søk.

Slik finner du tresifrede tall som står for seg selv i et avsnitt:

^[:digit:]{3}$

^ betyr at treffet må være i starten av et avsnitt,

[:digit:] gir treff på et hvilket som helst tall i titallssystemet,

{3} betyr at det må finnes nøyaktig tre forekomster av «digit»,

$ betyr at treffet må være til slutt i et avsnitt.


Related Topics

Søk og erstatt

When in Writer: Bruk av jokertegn i tekstsøk

Søke og erstatte i Writer

Wiki page about regular expressions in Writer

Wiki page about regular expressions in Calc