Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Säännöllisten lausekkeiden luettelo

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Koodi Tulos tai käyttö
merkki Toimii vain esittävänä merkkinä, ellei toisin ole määritelty.
, Piste edustaa mitä tahansa merkkiä paitsi rivin- tai kappaleenvaihtomerkkejä. Esimerkiksi termillä "sh.rt" haettaessa löytyy "shirt" ja "short".
^ Sirkumfleksillä alkava termi löytyy haulla vain, jos se on kappaleen alussa. Erityisobjektit, kuten tyhjät kentät tai merkkiin ankkuroidut kehykset ohitetaan. Esimerkki: "^Peter".
$ Dollarimerkkiin päättyvä termi löytyy haulla vain, jos se on kappaleen lopussa. Erityisobjektit, kuten tyhjät kentät tai merkkiin ankkuroidut kehykset ohitetaan kappaleen lopussa. Esimerkki: "Peter$".

Pelkkä $ täsmää kappaleen loppuun. Näin kappaleen vaihdot on etsittävissä ja korvattavissa.

* Asteriskin "*" edessä olevia merkkejä voi olla nolla tai useampia, haun osuessa. Esimerkiksi "Ab*c" -hakuehdolla löytyy "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" ja niin edelleen.
+ Plus-merkin "+" edessä on oltava yksi tai useampia merkkejä, että haku osuisi. Esimerkiksi "AX.+4" -haulla löytyy "AXx4", muttei "AX4".

Haun tulos on aina kappaleen pisin ehtoon sopiva merkkijono. Jos kappaleessa on merkkijono "AX 4 AX4",koko lause korostetaan.

? Kysymysmerkin "?" edessä voi olla yksi tai ei yhtään merkkiä. Esimerkiksi, haulla "Texts?" löytyy "Text" ja "Texts" ja haulla "x(ab|c)?y" löytyy "xy", "xaby" tai "xcy".
\ Kenoviivan "\" jälkeinen erikoismerkki tulkitaan tavallisena merkkinä eikä säännöllisenä lausekkeena (paitsi yhdistelmissä \n, \t, \> ja \<). Esimerkiksi, haulla "tree\." löytyy "tree.", muttei "treed" eikä "trees".
\n Kenoviiva+n -yhdistelmä edustaa rivinvaihtoa, joka saadaan painamalla vaihto+Enter. Rivinvaihtomerkki vaihdetaan kappaleenvaihtomerkiksi syöttämällä \n sekä Etsittävä teksti- että Korvaa tekstillä -kenttiin ja suorittamalla sitten etsi ja korvaa.

Koodi \nEtsittävä teksti -tekstiruudussa edustaa rivinvaihtoa, joka saadaan painamalla vaihto+Enter.

Koodi \nKorvaa tekstillä -tekstikentässä tarkoittaa kappaleenvaihtoa, joka saadaan Enter- tai Return-näppäimellä.

\t Kenoviiva+t edustaa sarkainta. Tätä ilmausta (eli lauseketta) voi käyttää myös Korvaa tekstillä -kentässä.
\b Edustaa sanarajaa. Esimerkiksi "\bkirja" löytää sanan "kirjakauppa" muttei sanaa "keittokirja". Sen sijaan "kirja\b" löytää sanan "keittokirja" muttei sanaa "kirjakauppa". Erillinen sana "kirja" löytyy molemmilla hauilla.
^$ Termillä löytyy tyhjä kappale.
^. Lauseketta käytetään ensimmäisen kappaleen hakuun.
& tai $0 Et-merkki (tai dollari+nolla) lisää Etsittävä teksti -hakuehdolla löydetyn merkkijonon Korvaa tekstillä -termiin, kun korvaus suoritetaan.

Esimerkiksi, jos kirjoitetaan "window" Etsittävä teksti -riville ja "&frame" Korvaa tekstillä -riville, löydetty sana "window" korvataan sanalla "windowframe".

Merkki "&" voidaan lisätä Korvaa tekstillä -ruutuun myös hakuehdolla löydetyn merkkijonon määritteiden tai muotoilun muokkaamiseksi.

[abc123] Hakasulkeiden välisistä merkeistä osumaksi käy mikä tahansa.
[a-e] Koodi edustaa järjestyksessä välin a - e merkkiä rajamerkit mukaanlukien.

Merkkien koodinumerot määräävät järjestyksen.

[a-eh-x] Osumaksi käy merkit väleiltä a - e ja h - x.
[^a-s] Koodi edustaa välille a - s kuulumatonta merkkiä.
\uXXXX

\UXXXXXXXX

Haetaan merkkiä sen nelinumeroisella Unicode-heksadesimaaliesityksellä (XXXX).

Harvinaisimmille merkeille on käytettävä merkintätapaa, jossa on iso U-kirjain ja kahdeksan heksadesimaalimerkkiä (XXXXXXXX).

Joidenkin symbolifonttien kohdalla käytettävä erikoismerkin koodi riippuu fontista. Koodit näkyvät Lisää - Merkki -toiminnossa.

| Pystyviiva "|" merkitsee, että haussa osumia ovat viereiset termit. Esimerkiksi haulla "this|that" löytyy "this" ja "that".
{2} Koodi määrää, montako kertaa aaltosulkeen edellä oleva merkki toistuu osumassa. Esimerkiksi haulla "tre{2}" löytyy ja valitaan "tree".
{1,2} Koodi määrittää, montako kertaa vähintään aaltosulkeita edeltävä merkki toistuu osumassa. Esimerkiksi haulla "tre{1,2}" löytyy ja valitaan "tre" ja "tree".
{1,} Koodi määrittää, montako kertaa vähintään aaltosulkeita edeltävä merkki toistuu osumassa. Esimerkiksi haulla "tre{2,}" löytyy "tree", "treee" ja "treeeee".
( ) Etsittävä teksti -ruudussa:

Merkki kaarisulkeissa käsitellään viitteenä. Ensimmäiseen viitteeseen voi viitata ilmauksella "\1", toiseen "\2" ja niin edelleen.

Esimerkiksi, jos tekstissä on numerosarja 13487889, haku säännöllisellä lausekkeella (8)7\1\1 löytää merkkijonon "8788".

Sulkeita () voidaan käyttää myös ryhmittelysulkeina haussa. Lauseke "a(bc)?d" löytää jonot "ad" ja "abcd".

Korvaa tekstillä -ruudussa:

Käytetään $ (dollaria) \ (kenoviivan) tilalla korvaamaan viitteitä. Käytetään koodia $0 korvaamaan koko löydetty merkkijono.

[:alpha:] Koodi edustaa aakkosmerkkiä. Niistä yhtä voidaan etsiä [:alpha:]+ -lausekkeella .
[:digit:] Koodi edustaa desimaalinumeroa. Yhtä niistä voi etsiä lausekkeella [:digit:]+.
[:alnum:] Koodi edustaa alfanumeerista merkkiä ([:alpha:] ja [:digit:]).
[:space:] Edustaa välilyöntimerkkiä (muttei muita tyhjeitä).
[:print:] Koodi edustaa tulostuvaa merkkiä.
[:cntrl:] Koodi edustaa tulostumatonta merkkiä.
[:lower:] Koodi edustaa pienaakkosmerkkiä, jos Sama kirjainkoko on valittu asetuksissa.
[:upper:] Koodi edustaa suuraakkosmerkkiä, jos Sama kirjainkoko on valittu asetuksissa.

Esimerkkejä

e([:digit:])? -- etsii merkkijonoa, jossa kirjaimen 'e' perässä on nolla tai enemmän numeromerkkejä. Kaikki nimetyt merkkiryhmät kuten [:digit:] täytyy ympäröidä sulkumerkeillä.

^([:digit:])$ -- etsii rivejä tai soluja, joissa on täsmälleen yksi numeromerkki.

Yhdistelemällä etsintälausekkeita muodostetaan monipuolisia hakuja.

Etsitään kappaleita, joissa on yksistään kolminumeroinen luku:

^[:digit:]{3}$

^ tarkoittaa, että osuman pitää olla kappaleen alussa,

[:digit:] osumaksi kelpaa mikä tahansa desimaalinumero,

{3} tarkoittaa, että "numeroita" on tasan 3 kappaletta,

$ tarkoittaa, että osuman pitää olla kappaleen lopussa.


Related Topics

Etsi ja korvaa

When in Writer: Korvausmerkkien käyttö tekstihaussa

Etsi ja korvaa Writerissa

Wiki-sivu säännöllisistä lausekkeista Writerissa

Wiki-sivu säännöllisistä lausekkeista Calcissa