Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Søk og erstatt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Søk etter eller erstatt tekst og formater i dokumentet.

Velg Rediger → Søk og erstatt

Ctrl + Z

På verktøylinja «Standard», trykk

Ikon
Søk og erstatt

Søk etter

Skriv inn teksten du vil søke etter, eller velg et tidligere søk fra lista.

Search options are listed in the Options area of the dialog

Erstatt med

Skriv inn en erstatningstekst i kombinasjonsboksen, eller velg et tidligere søk fra lista.

Replacement options are listed in the Options area of the dialog.

Innstillinger

When in Calc: StandardverdiAutomatisk

Søker etter hele ord eller celler som er identiske med søketeksten.

Baklengs

Søket starter der markøren står, og fortsetter bakover til begynnelsen av dokumentet.

Regulære uttrykk

Lar deg bruke jokertegn i søk.

Liste over regulære uttrykk

Skill store og små bokstaver

Skill mellom store og små bokstaver.

Bare i merket område

Søker bare i valgt tekst eller valgte celler.

Søk etter stiler/ta med stiler

Søk etter tekst formatert med stilen du angir. Kryss av i denne boksen og velg en stil fra Søk etter-lista. Du velger stilen du vil bruke i stedet ved å velge en i lista Erstatt med.

Note.png Etter at du har valgt hvilke egenskaper du vil søke etter, endrer boksenSøk etter stiler i området Valg i LibreOffice Writer-dialogvinduet Søk og erstatt seg til Ta med stiler.
Note.png Hvis du vil søke etter tekst med egenskaper som er stilt inn ved å bruke direkte formatering og stiler, må du krysse av Ta med stiler.

Merknader

In Writer, you can select to include the comment texts in your searches.

Søke etter egenskaper

Likhetssøk

Kryss av for å søke etter uttrykk som ligner på Søk etter-teksten. Kryss av her og trykk på -knappen for å tilpasse likhetssøket.

Match character width (only if Asian languages are enabled)

Skill mellom tegn med hel og halv bredde.

Sounds like (Japanese) (only if Asian languages are enabled)

Lar deg angi søkeinnstillingene for liknende skriftsystem på japansk. Kryss av i denne boksen og trykk på knappen for å angi søkeinnstillingene.

Søkeinnstillinger for japansk

Søk etter alle

Finds and selects all instances of the text or the format that you are searching for in the document (only in Writer and Calc documents).

Søk

Finn og marker den neste forekomsten.

Erstatt alle

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.When in Impress: Repeat this command until all replacements on your slide have been made.

Erstatt

Erstatt den valgte teksten eller formatet du søkte etter, og søk etter neste.

When in Writer: Egenskap

When in Writer: Velg hvilke tekstegenskaper du vil søke etter. Du kan for eksempel søke etter egenskapen Skrift. Da blir alle tilfeller i teksten som ikke bruker standardskrifta funnet. All tekst som har direkte kodede tekstegenskaper blir funnet, og også all tekst der en stil endrer skriftegenskapene.

When in Writer: Format

When in Writer: Finner spesielle tekstformateringsegenskaper som skrifter, skrifteffekter og tekstflytkarakteristikker.

When in Writer: Anker

When in Writer: Click in the Search for or the Replace with box, and then click this button to remove the search criteria based on formats.

When in Writer:

Note.png Søkekriterier for formateringsegenskaper vises under feltet Søk etter eller Erstatt med.

When in Calc: Utvalg

When in Calc: Formater

When in Calc: Område

When in Calc: Searches for the characters that you specify in values and in the results of formulas.

When in Calc: Formater

When in Calc: Searches for the characters that you specify in the comments that are attached to the cells.

When in Calc: Utvalg

When in Calc: Determines the order for searching the cells.

When in Calc: Innstillinger

When in Calc: Ned

When in Calc: Searches from top to bottom through the columns.

When in Calc: Rediger

When in Calc: Lim inn alt

When in Calc: Searches through all of the sheets in the current spreadsheet file.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

Tip.png After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift+Ctrl+F.

Related Topics

Bruk av jokertegn i tekstsøk

Liste over regulære uttrykk

Søke og erstatte i Writer