Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Najít a nahradit

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hledá nebo nahradí text nebo formátování v aktuálním dokumentu.

Zvolte Úpravy - Najít a nahradit

Ctrl+H

Na liště Standardní klepněte na

Ikonka
Najít a nahradit

Hledat

Zadejte text, který chcete najít, nebo vyberte ze seznamu starší.

Možnosti hledání jsou vypsány v části Volby tohoto dialogu

Nahradit za

Zadejte nebo vyberte ze seznamu text či styl pro nahrazení.

Možnosti nahrazení jsou vypsány v části Volby tohoto dialogu.

Možnosti

When in Calc: Celé buňkyPouze celá slova

Hledá celá slova nebo buňky, která jsou stejná jako hledaný text.

Pozpátku

Hledání začne na aktuální pozici kurzoru a postupuje směrem zpět k začátku souboru.

Regulární výrazy

Umožní Vám použít při hledání zástupné znaky.

Seznam regulárních výrazů

Rozlišovat velikost

Rozlišuje mezi velkými a malými znaky.

Pouze současný výběr

Vyhledá pouze vybraný text nebo buňky

Hledat styly / Včetně stylů

Vyhledá text formátovaný stylem, který určíte. Zaškrtněte toto pole a poté vyberte styl ze seznamu Hledat. Chcete-li určit styl, kterým bude hledaný styl nahrazen, vyberte styl ze seznamu Nahradit za.

Note.png Když vyberete atributy, které chcete hledat, volba Hledat styly v části Možnosti dialogu Najít a nahradit LibreOffice Writer se změní na Včetně stylů.
Note.png Pokud chcete hledat text, který má přímým formátováním nastaven určité atributy, zvolte pole Včetně stylů.

Komentáře

Ve Writeru můžete vybrat také vyhledávání v textech komentářů.

Hledání atributů

Hledání podobností

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Hledat. Zaškrtněte toto pole a poté klepněte na tlačítko ... pro nastavení voleb podobnosti.

Porovnat šířku znaku (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Rozlišuje mezi formami znaku v poloviční šířce a plné šířce.

Zní jako (japonština) (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Je možné určit, zda se v japonském textu hledá podobná notace. Zaškrtněte toto pole a poté klepněte na tlačítko ... pro určení voleb vyhledávání.

Hledání v japonštině

Najít vše

Najde a označí v dokumentech všechny texty nebo formáty, které hledáte (pouze pro dokumenty Writer nebo Calc).

Najít

Najde a označí v dokumentu následující výskyt textu nebo formátu, který hledáte..

Nahradit vše

Nahradí všechny výskyty textu nebo formátu, který chcete nahradit.When in Impress: Tento příkaz opakujte, dokud se neprovedou všechna nahrazení na snímku.

Nahradit

Nahradí označený text nebo formát, který jste vyhledal, a poté hledá další výskyt.

When in Writer: Atributy

When in Writer: Vyberte atributy textu, které chcete hledat. Např. pokud hledáte atribut Písmo, vyhledá se veškerý text, který nepoužívá výchozí písmo. Nalezne se tak text, jehož písmo je určené přímo nebo je změněno stylem.

When in Writer: Formát

When in Writer: Nalezne specifické vlastnosti formátu textu jako typ písma, efekty pro písmu a charakteristika toku textu.

When in Writer: Bez formátu

When in Writer: Klepnutím do pole Hledat nebo Nahradit za a následným klepnutím na toto tlačítko odstraníte kritéria vyhledávání založená na formátu.

When in Writer:

Note.png Vyhledávací kritéria pro vlastnosti formátování se zobrazují pod polem Hledat či Nahradit za.

When in Calc: Hledat v

When in Calc: Vzorce

When in Calc: Hodnoty

When in Calc: Vyhledá zadané znaky v hodnotách a ve výsledcích vzorců.

When in Calc: Komentáře

When in Calc: Vyhledá zadané znaky v komentářích, které jsou připojeny k buňkám.

When in Calc: Směr hledání

When in Calc: Určuje, jak bude prohledávání buněk postupovat.

When in Calc: Řádky

When in Calc: Sloupce

When in Calc: Hledá shora dolů po sloupcích.

When in Calc: Dodatečné

When in Calc: Hledat ve všech listech

When in Calc: Prohledá všechny listy v aktuálním sešitu.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Tip.png Po zavření dialogu Najít a nahradit můžete naposledy zadaná kritéria stále použít pro hledání pomocí stisknutí Shift+Ctrl+F.

Related Topics

Používání zástupných znaků při hledání textu

Seznam regulárních výrazů

Hledání a nahrazování v aplikaci Writer