Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Търсене и замяна

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Изберете Редактиране - Търсене и замяна

Ctrl+H

От основната лента с инструменти изберете

Икона
Търсене и замяна

Търсене за

Въведете текста, който желаете да намерите, или изберете предишен търсен текст от списъка.

Настройките за търсене са изброени в областта Настройки на диалоговия прозорец.

Замяна с

Въведете заместващия текст или изберете заместващ текст или стил от списъка.

Настройките за замяна са изброени в областта Настройки на диалоговия прозорец.

Настройки

When in Calc: Цели клеткиСамо цели думи

Търсят се само цели думи или клетки, идентични на търсения текст.

Назад

Търсенето започва в текущата позиция на курсора и продължава назад към началото на файла.

Регулярни изрази

Позволява ви да използвате знаци – заместители при търсенето.

Списък на регулярните изрази

Съвпадение на регистъра

Прави се разлика между главни и малки букви.

Само в избраното

Претърсва само избрания текст или клетки.

Търсене на стилове / Включително стиловете

Търси се текст, форматиран със зададен от вас стил. Отметнете това поле, после изберете стил от списъка Търсене за. За да посочите заместващ стил, изберете стил от списъка Замяна с.

Note.png След като изберете атрибутите, които желаете да намерите, полето Търсене на стилове в областта Настройки от диалоговия прозорец Търсене и замяна на LibreOffice Writer се променя на Включително стиловете.
Note.png Ако желаете да търсите текст, в който атрибутите са зададени както чрез пряко форматиране, така и чрез стилове, отметнете полето Включително стиловете.

Коментари

В Writer можете да включите в търсенето си текстовете на коментарите.

Търсене на атрибути

Търсене по подобие

Служи за търсене на текстове, подобни на указания в полето Търсене за. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона ..., за да зададете настройките за подобие.

Съвпадение на ширината (само ако са разрешени азиатските езици)

Прави се разлика между формите на знаци с половин и с цяла ширина.

Подобно звучене (японски) (само ако са разрешени азиатските езици)

Позволява ви да зададете настройките за търсене на подобни означения в японски текст. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона ..., за да уточните настройките за търсене.

Търсене при японски

Търсене на всички

Намират се и се избират всички срещания на търсения текст или формат в документа (само в документи на Writer и Calc).

Търсене

Намира и избира следващото срещане на търсения текст или формат в документа.

Замяна на всички

Замества всички срещания на текста или формата, който желаете да замените.When in Impress: Повтаряйте командата, докато бъдат извършени всички замествания в кадъра.

Замяна

Заменя избраното копие на намерения текст или формат, след което търси следващо срещане.

When in Writer: Атрибути

When in Writer: Изберете текстовите атрибути, които желаете да намерите. Например, ако търсите атрибут Шрифт, ще бъдат намерени всички срещания на текст с шрифт, различен от подразбирания. Това са откъсите с директно зададен атрибут за шрифт, както и тези, в които атрибутът за шрифт е променен чрез стил.

When in Writer: Формат

When in Writer: Указва търсене на определени свойства на формата на текста, например вид и ефекти на шрифта и настройки за изливане на текст.

When in Writer: Без формат

When in Writer: Щракнете в полето Търсене за или Замяна с, после натиснете този бутон, за да премахнете критериите за търсене по формат.

When in Writer:

Note.png Критериите за търсене на форматиращи атрибути се показват под полето Търсене за или Замяна с.

When in Calc: Търсене в

When in Calc: Формули

When in Calc: Стойности

When in Calc: Зададените от вас знаци се търсят в стойности и резултати от формули.

When in Calc: Коментари

When in Calc: Зададените от вас знаци се търсят в коментарите, прикрепени към клетките.

When in Calc: Посока на търсене

When in Calc: Определя реда на претърсване на клетките.

When in Calc: По редове

When in Calc: По колони

When in Calc: Търсенето се извършва от горе на долу през колоните.

When in Calc: Допълнителни

When in Calc: Търсене във всички листи

When in Calc: Търсенето се извършва във всички листове от текущия файл.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Tip.png След като затворите диалоговия прозорец Търсене и замяна, можете да продължите да търсите с последните въведени критерии, като натиснете Shift+Ctrl+F.

Related Topics

Използване на заместващи знаци при търсене на текст

Списък на регулярните изрази

Търсене и замяна в Writer