Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Beskär

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Används för att beskära vyn av en infogad bild. Det är endast vyn som beskärs, inte bilden i sig. En bild måste vara markerad för att den ska kunna beskäras.

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Beskär bilden genom att dra i något av de åtta beskärningshandtagen.

symbol
Beskär

Beskär

Använd det här området för att beskära eller skala det markerade grafiska objektet, eller för att lägga till ett vitt utrymme runt det grafiska objektet.

Bibehåll skalning

Behåller de ursprungliga proportionerna på det grafiska objektet när det beskärs, så att bara objektets storlek ändras.

Bibehåll bildstorlek

Behåller den ursprungliga storleken på det grafiska objektet när det beskärs, så att bara objektets proportioner ändras. Om du vill minska det grafiska objektets skalning markerar du det här alternativet och anger negativa värden i beskärningsrutorna. Om du vill öka det grafiska objektets skalning anger du positiva värden i beskärningsrutorna.

Vänster

Om alternativet Bibehåll skalning är markerat anger du ett positivt värde om du vill beskära grafikens vänstra kant, eller ett negativt värde om du vill lägga till vitt utrymme till vänster om det grafiska objektet. Om alternativet Bibehåll bildstorlek är markerat anger du ett positivt värde om du vill öka det grafiska objektets horisontella skalning, eller ett negativt värde om du vill minska det grafiska objektets horisontella skalning.

Höger

Om alternativet Bibehåll skalning är markerat anger du ett positivt värde om du vill beskära det grafiska objektets högra kant, eller ett negativt värde om du vill lägga till vitt utrymme till höger om det grafiska objektet. Om alternativet Bibehåll bildstorlek är markerat anger du ett positivt värde om du vill öka det grafiska objektets horisontella skalning, eller ett negativt värde om du vill minska det grafiska objektets horisontella skalning.

Uppe

Om alternativet Bibehåll skalning är markerat anger du ett positivt värde om du vill beskära det grafiska objektets övre kant, eller ett negativt värde om du vill lägga till vitt utrymme ovanför det grafiska objektet. Om alternativet Bibehåll bildstorlek är markerat anger du ett positivt värde om du vill öka det grafiska objektets vertikala skalning, eller ett negativt värde om du vill minska det grafiska objektets vertikala skalning.

Nere

Om alternativet Bibehåll skalning är markerat anger du ett positivt värde om du vill beskära det grafiska objektets nedre kant, eller ett negativt värde om du vill lägga till vitt utrymme under det grafiska objektet. Om alternativet Bibehåll bildstorlek är markerat anger du ett positivt värde om du vill öka det grafiska objektets vertikala skalning, eller ett negativt värde om du vill minska det grafiska objektets vertikala skalning.

Skala

I det här området kan du ändra grafikobjektets bredd och höjd. Om du gör en ändring i området Skala sker en proportionell anpassning i området Storlek.

Bredd

Ange bredden på det markerade grafiska objektet som ett procenttal.

Höjd

Ange höjden på det markerade grafiska objektet som ett procenttal.

Bildstorlek

Ändrar storlek på det markerade grafiska objektet.

Bredd

Ange en bredd för det markerade grafiska objektet.

Höjd

Ange en höjd för det markerade grafiska objektet.

Originalstorlek

Återställer det markerade grafiska objektet till ursprunglig storlek.