Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Beskjær bilde

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Lar deg beskjære visningen av et bilde som er satt inn. Det er bare visningen som beskjæres. Det gjøres ingen endringer i selve bildet som er satt inn. Beskjæringsfunksjonen er bare slått på når et bilde er valgt.

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Dra i ett av de åtte beskjæringshåndtakene for å beskjære bildet.

ikon
Beskjær bilde

Beskjær

Bruk dette område for å beskjære eller skalere det valgte bildet, eller for å legge til luft rundt bildet.

Behold størrelsesforhold

Oppretthold den opprinnelige skaleringa av bildet når du beskjærer det slik at bare størrelsen blir endret.

Behold bildestørrelse

Oppretthold størrelsesforholdet på bildet når du beskjærer det; proporsjonene blir da de samme. For å forminske bildet, velg dette alternativer og skriv inn negative verdier i beskjæringsboksene. For å forstørre bildet, skriv inn positive verdier.

Venstre

Hvis du velger Samme skala, skriv inn en positiv verdi for å klippe bort litt av den venstre delen av bildet, eller skriv inn en negativ verdi for å legge til et hvitt felt til venstre for bildet. Hvis du har valgtSamme bildestørrelse, skriv inn en positiv verdi for å skalere opp bildet vannrett. For å skalere ned må du skrive inn en negativ verdi.

Høyre

Hvis du velger Samme skala, skriv inn en positiv verdi for å klippe vekk litt av den høyre delen av bildet eller skriv inn en negativ verdi for å legge til et hvitt felt til høyre for bildet. Hvis du har valgt Behold størrelse, skriv inn en positiv verdi for å skalere opp bildet vannrett. For å skalere ned må du skrive inn en negativ verdi.

Topp

Hvis du har valgt Behold størrelsesforhold, skriv inn en positiv verdi for å klippe vekk litt av den øvre delen av bildet eller skriv inn en negativ verdi for å legge til et hvitt felt over bildet. Hvis du har valgt Behold bildestørrelse, skriv inn en positiv verdi for å skalere opp bildet loddrett. For å skalere ned må du skrive inn en negativ verdi.

Bunn

Hvis du har valgt Behold størrelsesforhold er valgt, skriv inn en positiv verdi for å klippe bort nederste del av bildet eller en negativ verdi for å legge til hvitt tomrom. Hvis du har valgt Behold bildestørrelse, skriv inn en positiv verdi for å øke den vertikale skaleringa av bildet, eller en negativ verdi for å minke den.

Skalering

Skalerer det valgte bildet.

Bredde

Oppgi bredden på det valgte bildet i prosent.

Høyde

Skriv inn høyden på det valgte bildet i prosent.

Bildestørrelse

Endrer størrelsen på det valgte bildet.

Bredde

Angi bredden på det valgte bildet.

Høyde

Skriv inn høyden på det valgte bildet.

Opprinnelig størrelse

Tilbakestill bildet til den opprinnelige størrelsen.