Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Hesaplamalar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Çalışma sayfalarındaki hesaplama tercihlerini belirler. Çalışma sayfalarının, tekrarlanan başvurular, tarih ayarları, ondalık haneleri ve arama yaparken büyük/küçük harfe dikkat edilmesi gibi davranışları belirler.

Bir hesap tablosu belgesi açın, Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla'yı seçin

Tekrarlanan başvurular

Bu bölümde yinelemeli hesaplamalar sırasında gerçekleştirilen yaklaşma adımlarının sayısını sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca, cevabın duyarlılık derecesini de belirtebilirsiniz.

Tekrarlamalar

Yinelemeli referansa sahip formüllerin (problem çözülene kadar sürekli tekrarlanan formüller) berlli bir tekrar sayısından sonra hesaplanıp hesaplanmayacağını belirtir. Eğeryinlemeler kutusu işaretlenmemişse, tablo içerisindeki yineleme kaynağı bir hataya sebep olacaktır.

Örneğin: Bir nesnenin fiyatını vergiler eklenmeden hesaplamak.

  1. 'Satış fiyatı' metnini A5 hücresine , 'Net' metinin A6 hücresine ve 'Vergi eklenmiş değer' metnini A7 hücresine girin.
  2. Şimdi B5 hücresine bir satış fiyatı (örneğin 100) girin. Net fiyat B6 hücresinde ve vergi eklenmiş değer de B7 hücresinde gözükmelidir.
  3. Vergi eklenmiş değerin 'net değerin %15' ile çarpılarak hesaplandığını bilirsiniz ve net değere satış fiyatından vergi eklenmiş değeri çıkararak ulaşırsınız. B6 içerisine =B5-B7 formülünü, net değeri hesaplamak için yazın ve B7 hücresine vergi eklenmiş değeri hesaplamak için =B6*0.15 girin.
  4. Formülleri hesaplamak için yinelemeler üzerine geçin, aksi halde 'Durum' Çubuğunda 'Dairesel kaynak' hata mesajı gözükecektir.
A B
5 Satış Fiyatı 100
6 =B5-B7
7 Vergi =B6*0.15

Adımlar

En fazla kaç tekrarlama adımı yapılacağını ayarlar.

Asgari Değişiklik

Ardışıl iki yineleme adım sonucu arasındaki farkı belirtir. Eğer yineleme sonucu en az değişim miktarından düşükse, yineleme durur.

Tarih

Günlerden rakamlara iç dönüştürme için başlangıç tarihi seçin.

12/30/1899 (varsayılan)

Başlangıç tarihi olarak 30/12/1899 atanır.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Sıfırıncı gün olarak 1/1/1900 değerini ayarlar. Bu ayarı tarih girdileri içeren StarCalc 1.0 çalışma sayfaları için kullanın.

01/01/1904

Sıfırıncı gün olarak 1/1/1904 değerini ayarlar. Bu ayarı yabancı biçimde içeri aktarılmış çalışma sayfaları için kullanın.

Büyük/küçük harf duyarlı

Metinlerdeki büyük ve küçük harflerin hücre içeriklerini kıyaslarken ayırdetmek için kullanılmasını tanımlar.

Örneğin: A1 hücresine 'Test' metnini ve B1 hücresine 'test' metnini girin. Daha sonra C1 hücresine "=A1=B1" formülünü yazın. Eğer Büyük/küçük harf duyarlı kutusu işaretli isie, hücre içerisinde YANLIŞ gözükecektir; aksi halde DOĞRU gözükecektir.

Note.png EXACT metin fonksiyonu, iletişim penceresindeki ayardan bağımsız olarak, büyük/küçük harf duyarlıdır.

Gösterildiği gibi hassas

Hesaplamaların çalışma sayfasında gözüken yuvarlanmış değerlerle mi yapılacağını tanımlar. Çizelgeler gözüken değerlerle gösterilecektir. Eğer Gösterildiği gibi hassasiyet seçeneği işaretli değilse, gösterilen sayılar yuvarlanır, fakat içerideki işlemlerde yuvarlanmamış sayılar kullanılarak hesaplamalar yapılır.

Arama kıstası = ve <> bütün hücrelere uygulanmalıdır

Calc veritabanı için ayarladığın arama kriterleri tüm hücre ile eşleşmelidir. Arama kriteri = ve <> tüm hücrelere uygulanmalı kutusu işaretlendiğinde, LibreOffice Calc veritabanı fonksiyonları içerisinde hücreleri ararken aynı MS Excel gibi davranır.

.* aşağıdaki konumlarda: Arama sonuçları:
win Sadece win bulunur, win95, os2win veya upwind bulunmaz
win.* Sadece win ve win95 bulunur, os2win veya upwind bulunmaz
.*win Sadece win ve os2win bulunur, win95 veya upwind bulunmaz
.*win.* Win, os2win, win95 ve upwind bulunur

Eğer Arama kriteri = ve <> tüm hücrelere uygulanmalı etkinleştirilmediyse, "win" arama kalıbı ".*win.*" gibi çalışır. Arama kalıbı Calc veritabanı fonksiyonları ile ararken hücre içerisinde herhangi bir konumda olabilir.

Formül içindeki düzenli anlatımları seçilir kılar

Düzenli ifadelerin arama yaparken ve karakter dizisi kıyaslarında etklinleştirildiğini belirtir.When in Calc: Bu veritabanı fonksiyonları ve VLOOKUP, HLOOKUP ve SEARCH ile ilgilidir.

Otomatik olarak sütun ve dizeç etiketlerini bulur

Hücre içerisindeki metni metnin altındaki sütun veya metin sağındaki satır için etiket olarak kullanabileceğinizi belirtir. Metin en az bir kelime içermeli ve herhangi bir işlemci içermemelidir.

Örneğin: E5 hücresi "Avrupa" metnini içerir. Altında, E6 hücresi içerisinde, 100 değeri bulunur ve E7 hücresi içerisinde 200 değeri bulunur. Eğer Sütun ve satır etiketlerini otomatik bul kutusu işaretliyse, takip eden formülü, A1: =SUM(Avrupa) hücre içerisine yazabilirsiniz.

Ondalık basamakları genel sayı biçimi için sınırla

Hücreler için Genel sayı biçiminde varsayılan olarak gösterilecek en fazla ondalık konumunu tanımlayabilirsiniz. Eğer etkinleştirilmediyse, sütun genişliği kadar çok ondalık konuma sahip Genel sayı biçimi ile hücrelere izin verilir.

Ondalık haneler

Sayılar için Genel sayı biçimli sayılar için gösterilecek ondalık sayısını tanımlar. Sayılar yuvarlatılmış sayılar olarak gösterilir fakat yuvarlatılmış olarak kaydedilmez.