Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Beregn

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Defines the calculation settings for spreadsheets. Defines the behavior of spreadsheets with iterative references, the date settings, the number of decimal places, and if capitalization or lower cases are to be considered when searching within sheets.

Open a spreadsheet document, choose Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate

Sirkelreferanser

I denne delen kan du begrense antallet steg i gjennomgangen som utføres ved gjentakende beregninger. Du kan også angi hvor stor nøyaktighet svaret skal vises med.

Repetisjoner

Angir om formler med sirkelreferanser (formler som gjentas helt til problemet er løst) skal beregnes med et bestemt antall repetisjoner. Hvis det ikke er satt et merke i boksen Repetisjoner , vil en sirkelreferanse i tabellen føre til at en feilmelding vises.

Example: calculating the cost of an item without the value-added tax.

  1. Skriv inn teksten «Salgspris» i celle A5, teksten «Nettopris» i celle A6 og teksten «Moms» i celle A7.
  2. Skriv inn en salgspris (for eksempel 100) i celle B5. Nettoprisen skal vises i celle B6 og momsen vises i celle B7.
  3. Du vet at momsen skal beregnes som nettopris ganger 25 %, og at du finner nettoprisen ved å trekke momsen fra salgsprisen. Skriv inn formelen =B5-B7 i B6 for å regne ut nettoprisen, og skriv inn formelen =B6*0,25 i celle B7 for å beregne momsen.
  4. Slå på repetisjoner for å beregne formlene på riktig måte. Hvis du ikke gjør dette, vises feilmeldinga «Feil: Sirkelreferanse» i statuslinja
A B
5 Salgspris 100
6 Nettopris =B5-B7
7 Moms =B6*0,25

Steg

Angir det største antallet steg i gjennomgangen.

Minste endring

Angir differansen mellom resultatet fra to gjentakende steg etter hverandre. Hvis differansen er mindre enn verdien for minste endring, vil gjennomgangen stoppe.

Dato

Velg startdato for den interne omregningen fra dager til tall.

30.12.1899 (standard)

Setter 31. desember 1899 som dag null.

01.01.1900 (StarCalc 1.0)

Setter 1. januar 1900 som dag null. Bruk denne innstillinga til StarCalc 1.0-regneark som inneholder datoer.

01.01.1904

Setter 01.01.1904 som dag null. Bruk denne innstillinga for regneark som importeres fra et eksternt format.

Skill store og små bokstaver

Kryss av her for å skille mellom små og store bokstaver i teksten når du sammenligner innholdet i celler.

Example: Type the text 'Test' in cell A1; and the text 'test' in B1. Then type the formula "=A1=B1" in cell C1. If the Case sensitive box is marked, FALSE will appear in the cell; otherwise, TRUE will appear in the cell.

Note.png Tekstfunksjonen EXACT skiller alltid mellom store og små bokstaver, uavhengig av valgene i dette dialogvinduet.

Presisjon som vist

Sett et merke her for å beregne med de avrundede verdiene som vises i arket. Diagrammer vil bruke verdiene som vises. Hvis det ikke er merket av for Presisjon som vist, vil tallene som vises være avrundet, mens interne beregninger vil bruke de nøyaktige tallene.

Søkekriterier = og <> må gjelde hele celler

Angir at søkekriteriene du velger for databasefunksjoner i Calc, skal være i samsvar med hele cellen. Når det er merket av for Søkekriterier = og <> må gjelde hele celler, fungerer LibreOffice Calc på nøyaktig samme måte som MS Excel ved søk i celler med databasefunksjonene.

.* er plassert slik: Søkeresultat:
win Finner win, men ikke win95, os2win eller upwind
win.* Finner win og win95, men ikke os2win eller upwind
.*win Finner win og os2win, men ikke win95 eller upwind
.*win.* Finner win, win95, os2win og upwind

Hvis det ikke er merket av for Søkekriterier = og <> må gjelde hele celler, gir søkemønsteret «win» samme resultat som «.*win.*». Søkemønsteret kan finnes hvor som helst i en celle når du søker med databasefunksjoner i Calc.

Bruk regulære uttrykk i formler

Specifies that regular expressions are enabled when searching and also for character string comparisons.When in Calc: This relates to the database functions, and to VLOOKUP, HLOOKUP and SEARCH.

Finn kolonne- og radoverskrifter automatisk

Angir at du kan bruke teksten i en hvilken som helst celle som overskrift for kolonnen under teksten eller raden til høyre for teksten. Teksten må bestå av minst ett ord, og kan ikke inneholde noen operatorer.

Example: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the Automatically find column and row labels box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

Antall desimaler

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.