Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Laskenta

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Määritellään laskenta-asetuksia taulukkolaskentaan. Asetetaan laskentataulukon iterointi, päivämäärän lähtökohta, desimaalien oletusmäärä ja ISOJEN ja pienten kirjainten huomiointi tiedonhaussa taulukoista.

Avaa laskentataulukkoasiakirja, valitse Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta

Iterointiviitteet

Tässä osioissa rajoitetaan iteraatiolaskennan approksimaatioaskelien lukumäärää. Sen lisäksi määrätään vastauksen tarkkuus.

Iteroinnit

Määritellään, käytetäänkö iteratiivisia viittauksia (kaavoja toistetaan, kunnes kelvollinen ratkaisu saavutetaan). Merkitsemällä ruutu toistetaan laskuja määritellyt kerrat. Jos Iteroinnit-ruutua ei ole merkitty, iteratiiviset viittaukset, kehällisinä, tuottavat virheilmoituksen.

Esimerkki: lasketaan tuotteen hinta ilman arvonlisäveroa.

  1. Kirjoitetaan tekstit soluihin seuraavasti: 'Myyntihinta' A5:een, 'Netto' A6:een ja 'Arvonlisävero' A7:ään.
  2. Sitten kirjoitetaan myyntihinta (esimerkiksi 100) soluun B5. Nettohinta tulee soluun B6 ja arvonlisävero soluun B7.
  3. Tiedetään, että arvonlisävero lasketaan 'nettohinta kertaa 22%' ja että nettohintaan päästää vähentämällä arvonlisävero myyntihinnasta. Kirjoitetaan soluun B6 lauseke =B5-B7 nettohinnan laskemiseksi. Soluun B7 kirjoitetaan arvonlisäveron laskemiseksi lauseke =B6*0,22.
  4. Asetetaan iterointi virheettömän laskennan suorittamiseksi, muuten 'Virhe: kehäviittaus' -virheilmoitus näkyy tilarivillä.
A B
5 Myyntihinta 100
6 Netto =B5-B7
7 ALV =B6*0,22

Vaiheet

Asetetaan iteraatioaskelten enimmäismäärä.

Vähimmäismuutos

Asetetaan raja kahden perättäisen iteraatioaskeleen tulosten väliselle erotukselle. Jos tuo erotus on pienempi kuin asetettu vähimmäismuutos, iterointi lopetetaan.

Päivämäärä

Valitaan aloituspäivä, jota käytetään päivien muuttamisessa numeroiksi.

12/30/1899 (oletus)

Asetetaan 30.12.1899 sisäiseksi nollapäiväksi.

1.1.1900 (StarCalc 1.0)

Asetetaan 1.1.1900 nollapäiväksi. Asetusta käytetään StarCalc 1.0 -laskentataulukoissa.

1.1.1904

Asetetaan 1.1.1904 nollapäiväksi. Asetusta käytetään tuotaessa laskentataulukoita eräistä vieraista tiedostomuodoista.

Kirjainkoon erottelu

Merkinnällä määrätään eron SUUR- ja pienaakkosten välillä huomioitavaksi tietoja vertailtaessa.

Esimerkki: Kirjoitetaan 'Testi' soluun A1 ja 'testi' soluun B1. Sitten kirjoitetaan lauseke "=A1=B1" soluun C1. Jos Kirjainkoon erottelu -ruudussa on rasti, EPÄTOSI näkyy solussa. Muuten TOSI on näkyvissä.

Note.png Tekstifunktio EXACT huomioi aina aakkoskoon, riippumatta tämän valintaikkunan asetuksista.

Laskentatarkkuus näytetyn mukaan

Merkinnällä määrätään laskettavaksi näytössä näkyvillä pyöristetyillä arvoilla. Kun Laskentatarkkuus näytetyn mukaan -vaihtoehtoa ei ole merkitty, näytetyt luvut ovat pyöristettyjä, mutta sisäinen laskentatarkkuus on suurin mahdollinen. Kaaviot näytetään kuitenkin aina näytön arvoilla.

Hakuehtojen = ja <> koskettava soluja kokonaisuudessaan

Merkinnällä määrätään, että Calcin tietokantafunktioiden hakuehdoissa vaaditaan koko soluille täyttä osuvuutta. Kun Hakuehtojen = ja <> koskettava soluja kokonaisuudessaan -ruutu on rastittu, LibreOffice Calcin ja MS Excelin tietokantafunktioiden hakutulokset ovat aina samat.

.* -koodin asema Hakutulos
win Löytyy sana win, muttei sanoja win95, os2win, tai upwind
win.* Löytyy sanat win ja win95, muttei sanoja os2win tai upwind
.*win Löytyy sanat win ja os2win, muttei sanoja win95 tai upwind
.*win.* Löytyy sanat win, win95, os2win ja upwind

Jos Hakuehtojen = ja <> koskettava soluja kokonaisuudessaan -valintaa ei ole tehty, hakulauseke "win" antaa saman tuloksen kuin ".*win.*". Haettaessa Calcin tietokantafunktioilla hakulausekkeen asemaa solussa ei ole rajattu.

Salli säännölliset lausekkeet soluissa

Valinta sallii säännölliset lausekkeet hauissa sekä merkkijonovertailuissa.When in Calc: Tämä koskee tietokantafunktioita sekä VLOOKUP, HLOOKUP ja SEARCH -funktiota.

Hae sarakkeiden ja rivien selitteet automaattisesti

Merkinnällä määrätään, että solussa oleva teksti käy selitteeksi välittömästi ala- tai oikealla puolella oleville arvoille. Tekstin pitää olla vähintään yhden sanan pituinen eikä siinä saa olla operaattoreita.

Esimerkki: Solussa E5 on teksti "Eurooppa". Alla, solussa E6, on arvo 100 ja solussa E7 arvo 200. Jos Hae sarakkeiden ja rivien selitteet automaattisesti -ruutu on merkitty, kaava =SUM(Eurooppa) voidaan kirjoittaa soluun A1.

Rajoita yleisen lukumuodon desimaaleja

Määrittää, kuinka monta desimaalia näytetään desimaaliluvuista yleisellä lukumuodolla muotoilluissa soluissa. Jos asetus ei ole käytössä, yleisen lukumuodon soluissa näytetään niin monta desimaalia kuin sarakkeeseen mahtuu.

Desimaaleja

Määritetään näytettävien desimaalien määrä Yleinen-lukumuodolla. Luvut esitetään pyöristettyinä asetettuun tarkkuuteen, mutta niitä ei tallenneta karkeasti pyöristettyinä.