Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kalkulatu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kalkulu-orrien kalkulu-ezarpenak definitzen ditu. Definitzen ditu: Kalkulu-orrien portaera erreferentzia iteratiboetan, data-ezarpenak eta dezimal kopurua eta orrietan bilatzean maiuskulak eta minuskulak kontuan hartuko diren.

Open a spreadsheet document, choose Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate

Erreferentzia iteratiboak

Kalkulu iteratiboetan egin beharreko hurbilketa-urratsen kopurua muga dezakezu atal honetan. Gainera, erantzunaren doitasun-maila zehatz dezakezu.

Iterazioak

Erreferentzia iteratiboak dituzten formulak (etengabe errepikatzen diren formulak arazoa konpondu arte) errepikapen kopuru zehatz baten ondoren kalkulatu behar diren zehazten du. Iterazio koadroa ez da bada hautatzen, taulan erreferentzia iteratibo bat agertzen denean errore-mezua bistaratuko da.

Adibidea<: elementu baten kostea kalkulatzea balio erantsiaren zergarik gabe.

  1. Idatzi A5 gelaxkan 'Salmenta-prezioa' testua, 'Garbia' A6n eta 'Balio erantsiaren zerga' A7n.
  2. Orain idatzi salmenta-prezio bat (adibidez, 100) B5 gelaxkan. B6 gelaxkan adierazi beharko litzateke prezio garbia, eta balio erantsiaren zerga B7n.
  3. Badakizu prezio garbiaren %16a izaten dela balio erantsiaren zerga eta, beraz, salmenta-prezioari balio erantsiaren zerga kenduz aterako duzula prezio garbia. Prezio garbia kalkulatzeko idatzi formula hau B6n: =B5-B7, eta balio erantsiaren zerga kalkulatzeko idatzi formula hau B7n: =B6*0.15.
  4. Aktibatu iterazioa formulak behar bezala kalkulatzeko, bestela 'Erreferentzia zirkularra' errore-mezua agertuko da Egoera-barran.
A B
5 Salmenta-prezioa 100
6 Sarea =B5-B7
7 Zerga =B6*0,16

Urratsak

Ezarri iterazio-urratsen gehieneko kopurua.

Aldaketa minimoa

Iterazio-urratsen bi emaitzen arteko diferentzia zehazten du. Iterazioaren emaitza aldaketa-balioaren gutxienekoa baino txikiagoa bada, iterazioa gelditu egingo da.

Data

Egunak zenbaki bihurtzeko hasierako data hautatu behar duzu.

1899/12/30 (lehenetsia)

1899/12/30 eguna zero bezala ezartzen du.

1900/01/01 (StarCalc 1.0)

1900/1/1 eguna zero bezala ezartzen du. Erabili ezarpen hauek data-sarrerak dituzten StarCalc 1.0-eko kalkulu-orrietan.

01/01/1904

1904/1/1 eguna zero bezala ezartzen du. Erabili ezarpen hau formatu arrotzean inportatutako kalkulu-orrietan.

Maiuskulak/minuskulak bereiztea

Gelaxka-edukiak konparatzean testuetan maiuskulak eta minuskulak bereizi behar diren ala ez zehazten du.

Example: Type the text 'Test' in cell A1; and the text 'test' in B1. Then type the formula "=A1=B1" in cell C1. If the Case sensitive box is marked, FALSE will appear in the cell; otherwise, TRUE will appear in the cell.

Note.png EXACT testu-funtzioak beti bereizten ditu maiuskulak eta minuskulak, elkarrizketa-koadroaren ezarpenei jaramonik egin gabe.

Doitasuna pantailan ageri den bezala

Kalkuluak egiteko orrian bistaratutako balio biribilduak erabili behar diren zehazten du. Bistaratutako balioak erabiliko dira diagrametan. Doitasuna orrian ageri den bezala aukera ez bada hautatzen, bistaratutako zenbakiak biribildu egiten dira, baina zenbaki horiek barnean kalkulatzen dira biribildu gabeko zenbakiak erabiliz.

= eta <> bilaketa-irizpideak gelaxka osoei aplikatu behar zaizkie

Calc-eko datu-baseen funtzioentzat definitzen dituzun bilaketa-irizpideek gelaxka osoarekin bat etorri behar dutela zehazten du. = eta <> bilaketa-irizpideak gelaxka osoei aplikatu behar zaizkie koadroa hautatzen denean, LibreOffice Calc MS Excel bezalaxe portatzen da gelaxkak bilatzean datu-baseen funtzioetan.

.* ondorengo posizioan: Bilaketaren emaitza:
win win aurkitzen du, baina ez win95, os2win, edo upwind
win.* win eta win95 aurkitzen ditu, baina ez os2win edo upwind
.*win win eta win95 aurkitzen ditu, baina ez os2win edo upwind
.*win.* win, win95, os2win eta upwind aurkitzen ditu

= eta <> bilaketa-irizpideak gelaxka osoei aplikatu behar zaizkieez badago gaituta, "win" bilaketa-eredu honek ".*win.*" ereduak bezala jokatuko du. Calc-eko datu-baseen funtzioekin bilatzean bilaketa-eredua gelaxkako edozein posiziotan egon daiteke.

Gaitu adierazpen erregularrak formuletan

Specifies that regular expressions are enabled when searching and also for character string comparisons.When in Calc: This relates to the database functions, and to VLOOKUP, HLOOKUP and SEARCH.

Bilatu automatikoki zutabeen eta errenkaden etiketak

Testuaren azpian edo eskuinean dagoen zutaberako testua edozein gelaxkatan etiketa gisa erabil daitekeela zehazten du. Testuak hitz bat izan behar du gutxienez eta ez du eragilerik eduki behar.

Example: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the Automatically find column and row labels box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

Dezimalak

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.