Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Matemaattiset funktiot

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tässä luokassa on Calcin matemaattiset funktiot. Ohjattu funktion luonti avataan valitsemalla Lisää - Funktio.

Contents

CONVERT

Muunnetaan arvoja mittayksiköstä toiseen. Muunnoskertoimet on annettu asetusluettelossa.

Aiemmin muunnosluettelossa oli vanhoja eurooppalaisia valuuttoja ja Euro (katso oheista esimerkkiä). Nyt on suositeltavaa käyttää uutta EUROCONVERT-funktiota näihin valuuttamuunnoksiin.

Syntaksi

CONVERT(arvo; "teksti"; "teksti")

Esimerkki

=CONVERT(100;"ATS";"EUR") muuntaa 100 Itävallan shillinkiä euroiksi.

=CONVERT(100;"EUR";"DEM") muuntaa 100 euroa Saksan markoiksi.

FLOOR.PRECISE (suom. PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA)

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään pyöristystarkkuuden monikertaan pyöristystarkkuuden merkistä välittämättä

Syntaksi

FLOOR.PRECISE(luku; pyöristystarkkuus)

Luku on alaspäin pyöristettävä luku.

Pyöristystarkkuus on arvo, jonka monikertana luku pyöristetään alaspäin.

Esimerkki

=FLOOR.PRECISE( -11;-2) antaa tuloksen -12

FLOOR (suom. PYÖRISTÄ.KERR.ALAS)

Pyöristetään luku alaspäin lähimpään pyöristystarkkuuden monikertaan.

Syntaksi

FLOOR(luku; pyöristystarkkuus; tila)

Luku on alaspäin pyöristettävä luku.

Pyöristystarkkuus on arvo, jonka monikertana luku pyöristetään alaspäin.

Tila on valinnainen arvo. Jos tila on annettu eikä sen arvo ole nolla, ja jos luku ja tarkkuus ovat negatiivisia, pyöristys perustuu luvun itseisarvoon. Parametriä ei viedä MS Exceliin, koska Excelin ei tunne kolmatta parametriä.

Warning.png Jos kummatkin parametreistä luku ja tarkkuus ovat negatiivisia ja jos tila-arvo on nolla tai määrittelemätön, silloin LibreOffice Calcin ja Excelin tulokset eroavat viennin jälkeen. Jos laskentataulukkoja viedään Exceliin, käytetään tila=1 -asetusta, jotta tulokset näyttävät samoilta sekä Excelissä että Calcissa.

Esimerkki

=FLOOR( -11;-2) antaa tuloksen -12

=FLOOR( -11;-2;0) antaa tuloksen -12

=FLOOR( -11;-2;1) antaa tuloksen -10

SIGN (suom. ETUMERKKI)

Palautetaan luvun etumerkkiä vastaava tulos. Tulos on 1, jos luku on positiivinen, -1 jos negatiivinen ja 0 jos luku on nolla.

Syntaksi

SIGN(luku)

Luku on se tekijä, jonka merkki määritetään.

Esimerkki

=SIGN(3,4) antaa tuloksen 1.

=SIGN(-4,5) antaa tuloksen -1.

MROUND (suom. PYÖRISTÄ.KERR)

Tuloksena on luku, joka on pyöristetty lähimpään toisen luvun monikertaan.

Syntaksi

MROUND(luku; monikerta)

Tuloksena on luku pyöristettynä lähimpään monikerta-parametrin monikertaan.

Kaavan vaihtoehtoinen toteutus on monikerta * ROUND(luku/monikerta).

Esimerkki

=MROUND(15.5;3) antaa tulokseksi 15, koska 15 (= 3*5) on lähempänä lukua15,5 kuin 18 (= 3*6).

=MROUND(1,4;0,5) antaa tulokseksi 1,5 (= 0,5*3).

CSCH

Tulokseksi saadaan luvun hyperbolinen kosekantti.

Syntaksi

CSCH(luku)

Tuloksena on luvun hyperbolinen kosekantti.

Esimerkki

=CSCH(1) antaa likiarvon 0,8509181282. Se on luvun 1 hyperbolinen kosekantti.

SECH

Tulokseksi saadaan luvun hyperbolinen sekantti.

Syntaksi

SECH(luku)

Tulokseksi saadaan luvun hyperbolinen sekantti.

Esimerkki

=SECH(0) antaa tuloksen 1, joka on luvun 0 hyperbolinen sekantti.

CSC

Tulos on annetun kulman (radiaaneissa) kosekantti. Kulman kosekantti on 1 jaettuna kulman sinillä

Syntaksi

CSC(luku)

Tulokseksi saadaan (trigonometrinen) kosekantti luvusta, joka on kulma radiaaneina.

Jotta saataisiin asteissa olevan kulman kosekantti, käytetään RADIANS-funktiota.

Esimerkkejä

=CSC(PI()/4) antaa likiarvon 1,4142135624. Se on käänteisarvo luvun pii/4 sinistä radiaaneina.

=CSC(RADIANS(30)) antaa tulokseksi 2. Se on kosekantti 30 asteesta.

SEC

Tulos on annetun kulman (radiaaneissa) sekantti. Kulman sekantti on 1 jaettuna kulman kosinilla

Syntaksi

SEC(luku)

Tulokseksi saadaan (trigonometrinen) sekantti luvusta, joka on kulma radiaaneissa.

Jotta saataisiin asteissa olevan kulman sekantti, käytetään RADIANS-funktiota.

Esimerkkejä

=SEC(PI()/4) antaa likiarvon 1,4142135624. Se on käänteisarvo luvun pii/4 kosinista radiaaneina.

=SEC(RADIANS(60)) antaa tulokseksi 2. Se on sekanttii 60 asteesta.

COUNTBLANK (suom. LASKE.TYHJÄT)

Tulokseksi saadaan tyhjien solujen lukumäärä.

Syntaksi

COUNTBLANK(alue)

Tulokseksi saadaan alue-solualueella olevien tyhjien solujen lukumäärä .

Esimerkki

=COUNTBLANK(A1:B2) antaa tuloksen 4, jos solut A1, A2, B1 ja B2 ovat kaikki tyhjiä.

ACOS

Tulokseksi saadaan luvun arkuskosini, eli arvo, jonka kosini luku on.

Syntaksi

ACOS(luku)

Tämän käänteisen trigonometrisen funktion tulos on luvun arkuskosini. Tulos vastaa kulmaa (radiaaneissa), josta kosini ottaminen tuottaisi käytetyn luvun. Tuloksen kulma on 0:n ja piin välillä.

Tuloksen saa asteiksi käyttämällä DEGREES-funktiota.

Esimerkki

=ACOS(-1) antaa tulokseksi 3,14159265358979 (pii radiaaneina)

=DEGREES(ACOS(0,5)) antaa tulokseksi 60. Kosini 60 asteesta on 0,5.

ACOSH

Tulokseksi saadaan luvun areakosini.

Syntaksi

ACOSH(luku)

Funktion tulos on luvun areakosini. Tuloksen hyperbelikosini on parametrinä oleva luku.

Luvun pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin 1.

Esimerkki

=ACOSH(1) antaa tuloksen 0.

=ACOSH(COSH(4)) antaa tuloksen 4.

SQRT (suom. NELIÖJUURI)

Tulokseksi saadaan luvun positiivinen neliöjuuri.

Syntaksi

SQRT(luku)

Tuloksena on luvun positiivinen neliönjuuri.

Luvun on oltava positiivinen.

Esimerkki

=SQRT(16) antaa tulokseksi 4.

=SQRT(-16) palauttaa virheellinen argumentti -virheen.

ACOT

Tuloksena on annetun luvun arkuskotangentti (kotangentin käänteisarvo).

Syntaksi

ACOT(luku)

Tämän käänteisen trigonometrisen funktion tulos on luvun arkuskotangentti. Tulos vastaa kulmaa (radiaaneissa), josta kotangentin ottaminen tuottaisi käytetyn luvun. Tuloksen kulma on 0:n ja piin välillä.

Tuloksen saa asteiksi käyttämällä DEGREES-funktiota.

Esimerkki

=ACOT(1) antaa tulokseksi 0,785398163397448 (pii/4 radiaaneina)

=DEGREES(ACOT(1)) antaa tulokseksi 45. Tangentti 45 asteesta on 1.

ACOTH

Tuloksena on annetun luvun areakotangentti.

Syntaksi

ACOTH(luku)

Tämän funktion tulos on luvun areakotangentti. Tuloksen hyperbelitangentti on parametrinä oleva luku.

Virhe tulostuu, jos luku on suljetulla välillä [-1,1].

Esimerkki

=ACOTH(1,1) antaa tulokseksi luvun 1,1 areakotangentin, likimäärin 1,52226.

ASIN

Tulokseksi saadaan luvun arkussini.

Syntaksi

ASIN(luku)

Tämän käänteisen trigonometrisen funktion tulos on luvun arkussini. Tulos vastaa kulmaa (radiaaneissa), josta sinin ottaminen tuottaisi käytetyn luvun. Tuloksen kulma on -pii/2:n ja +pii/2:n välillä.

Tuloksen saa asteiksi käyttämällä DEGREES-funktiota.

Esimerkki

=ASIN(0) antaa tuloksen 0.

=ASIN(1) antaa tulokseksi 1,5707963267949 (pii/2 radiaaneina).

=DEGREES(ASIN(0,5)) antaa tulokseksi 30. Sini 30 asteesta on 0,5.

ASINH

Tulokseksi saadaan luvun areasini.

Syntaksi

ASINH(luku)

Funktion tulos on luvun areasini. Tuloksen hyperbelisini (käänteisfunktio areasinille) on parametrinä oleva luku.

Esimerkki

=ASINH(-90) antaa tulokseksi likimäärin -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) antaa tulokseksi 4.

ATAN

Tulokseksi saadaan luvun arkustangentti.

Syntaksi

ATAN(luku)

Tämän käänteisen trigonometrisen funktion tulos on luvun arkustangentti. Tulos vastaa kulmaa (radiaaneissa), josta tangentti tuottaisi käytetyn luvun. Tuloksen kulma on -pii/2:n ja +pii/2:n välillä.

Tuloksen saa asteiksi käyttämällä DEGREES-funktiota.

Esimerkki

=ATAN(1) antaa tulokseksi 0,785398163397448 (pii/4 radiaaneina).

=DEGREES(ATAN(1)) antaa tulokseksi 45. Tangentti 45 asteesta on 1.

ATAN2

Tulokseksi saadaan määritettyjen koordinaattien x ja y arkustangentti.

Syntaksi

ATAN2(luku_y; luku_y)

Luku_x on x-koordinaatti.

Luku_y on y-koordinaatti.

ATAN2 antaa tulokseksi arkustangentin ( tangentin käänteisfunktio), mikä tarkoittaa sitä kulmaa (radiaaneissa), joka muodostuu x-akselin ja pisteen (luku_x, luku_y) ja origon kautta kulkevan suoran välille. Tuloskulman suuruus on välillä -pii ... +pii.

Tuloksen saa asteiksi käyttämällä DEGREES-funktiota.

Esimerkki

=ATAN2(20;20) antaa tulokseksi 0,785398163397448 (pii/4 radiaaneissa).

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) antaa tulokseksi 45. Tangentti 45 asteesta on 1.

ATANH

Tulokseksi saadaan luvun areatangentti.

Syntaksi

ATANH(luku)

Funktion tulos on luvun areatangentti. Tuloksen hyperbelitangentti (käänteisfunktiona areatangentille) on parametrinä oleva luku.

Luvun on oltava ehdon -1 < luku < 1 täyttävä.

Esimerkki

=ATANH(0) antaa tuloksen 0.

COS

Funktion tulos on annetun kulman (radiaaneissa) kosini.

Syntaksi

COS(luku)

Tulokseksi saadaan (trigonometrinen) kosini luvusta, joka edustaa radiaaneissa ilmoitettua kulmaa.

Jotta saataisiin asteissa olevan kulman kosini, käytetään RADIANS-funktiota.

Esimerkkejä

=COS(PI()/2) antaa tulokseksi 0. Se on luvun pii/2 (radiaaneina) kosini.

=COS(RADIANS(60)) antaa tulokseksi 0,5. Se on kosini 60 asteesta.

COSH

Tulokseksi saadaan luvun hyperbelikosini.

Syntaksi

COSH(luku)

Tuloksena on luvun hyperbolinen kosini.

Esimerkki

=COSH(0) antaa tuloksen 1, joka on luvun 0 hyperbelikosini.

COT

Funktion tulos on annetun kulman (radiaaneissa) kotangentti.

Syntaksi

COT(luku)

Tulokseksi saadaan (trigonometrinen) kotangentti luvusta, joka edustaa radiaaneissa ilmoitettua kulmaa.

Jotta saataisiin asteissa olevan kulman kotangentti, käytetään RADIANS-funktiota.

Kulman kotangentti vastaa 1 jaettuna saman kulman tangentilla.

Esimerkkejä:

=COT(PI()/4) antaa tuloksen 1, joka on luvun PI/4 (radiaaneina) kotangentti.

=COT(RADIANS(45)) antaa tuloksen 1, joka on kotangentti 45 asteesta.

SQRTPI (suom. NELIÖJUURI.PII)

Tulokseksi saadaan neliöjuuri luvun ja piin tulosta.

Syntaksi

SQRTPI(luku)

Palauttaa piillä kerrotun luvun positiivisen neliönjuuren.

Tämä on sama kuin SQRT(PI()*luku).

Esimerkki

=SQRTPI(2) antaa tulokseksi neliöjuuren lausekkeesta (2*pii), likimäärin 2,506628.

COTH

Tuloksena on annetun luvun (kulman) hyperbelikotangentti.

Syntaksi

COTH(luku)

Antaa tulokseksi luvun hyperbolisen kotangentin.

Esimerkki

=COTH(1) antaa tulokseksi luvun 1 hyperbelikotangentin, likimäärin 1,3130.

DEGREES (suom. ASTEET)

Muunnetaan radiaanit asteiksi.

Syntaksi

DEGREES(luku)

Luku on se kulma radiaaneissa, joka muunnetaan asteiksi.

Esimerkki

=DEGREES(PI()) antaa tulokseksi 180 astetta.

EXP (suom. EKSPONENTTI)

Tulokseksi saadaan e korotettuna luvun osoittamaan potenssiin. Vakio e:n arvo on likimäärin 2,71828182845904.

Syntaksi

EXP(luku)

Luku on potenssi, johon luku e korotetaan.

Esimerkki

=EXP(1) antaa tulokseksi 2,71828182845904, matemaattisen vakion e arvon Calcin käyttämällä tarkkuudella.

FACT (suom. KERTOMA)

Tulokseksi saadaan luvun kertoma.

Syntaksi

FACT(luku)

Tulokseksi saadaan luku!, kertoma luvusta, joka lasketaan 1*2*3*4* ... * luku.

=FACT(0) antaa tuloksen 1 määritelmän mukaan.

Negatiivisen luvun kertoma palauttaa "virheellinen argumentti" -virheilmoituksen.

Esimerkki

=FACT(3) antaa tuloksen 6.

=FACT(0) antaa tuloksen 1.

INT (suom. KOKONAISLUKU)

Pyöristetään luku alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

Syntaksi

INT(luku)

Tulos on luku alaspäin pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

Negatiiviset luvut pyöristetään alas lähimpään kokonaislukuun.

Esimerkki

=INT(5,7) antaa tuloksen 5.

=INT(-1,3) antaa tuloksen -2.

EVEN (suom. PARILLINEN)

Pyöristetään positiiviset luvut ylös seuraavaan parilliseen kokonaislukuun ja negatiiviset luvut alas lähimpään parilliseen kokonaislukuun.

Syntaksi

EVEN(luku)

Tulos on luku pyöristettynä lähimpään parilliseen kokonaislukuun ylöspäin, kauemmaksi nollasta.

Esimerkkejä

=EVEN(2,3) antaa tuloksen 4.

=EVEN(2) antaa tuloksen 2.

=EVEN(0) antaa tuloksen 0.

=EVEN(-0,5) antaa tuloksen -2.

GCD (suom. SUURIN.YHT.TEKIJÄ)

Tulokseksi saadaan kahden tai useamman kokonaisluvun suurin yhteinen tekijä.

Suurin yhteinen tekijä on suurin kokonaisluku, jolla jaettaessa ei jää jakojäännöstä mistään annetun joukon kokonaisluvusta.

Syntaksi

GCD(kokonaisluku1; kokonaisluku2; ...; kokonaisluku30)

Kokonaisluku1 ... kokonaisluku30 ovat enintään 30 kokonaislukua, joiden suurin yhteinen tekijä lasketaan.

Esimerkki

=GCD(16;32;24) antaa tulokseksi 8, koska 8 on suurin luku, jolla 16, 24 ja 32 voidaan jakaa ilman jakojäännöstä, jaon mennessä tasan kussakin tapauksessa.

=GCD(B1:B3), missä soluissa B1, B2 ja B3 on arvot 9, 12 ja 9 antaa tuloksen 3.

GCD_ADD

Tulos on lukujen luettelon suurin yhteinen tekijä.

Note.png Funktiot, joiden nimen loppu on _ADD, antavat saman tuloksen kuin vastaavat Microsoft Excelin funktiot. Funktiota ilman _ADD-loppua käytetään, kun halutaan kansainvälisten normien mukaisia tuloksia. Esimerkiksi WEEKNUM-funktio laskee viikkonumerot kansainvälisen ISO 8601 -normin mukaisesti, kun WEEKNUM_ADD antaa tulokseksi saman viikkonumeron kuin Microsoft Excel.

Syntaksi

GCD_ADD(luvut)

Luvut on enintään 30 luvun luettelo.

Esimerkki

=GCD_ADD(5;15;25) antaa tulokseksi 5.

ISEVEN (suom. ONPARILLINEN)

Funktion tulos on TOSI, jos muuttuja on parillinen kokonaisluku, tai EPÄTOSI, jos muuttuja on pariton.

Syntaksi

ISEVEN(arvo)

Arvo tarkistettava muuttujan arvo.

Jos muuttujan arvo ei ole kokonaisluku, desimaalipilkun jälkeiset numerot jätetään huomiotta. Myös arvon etumerkki ohitetaan.

Esimerkki

=ISEVEN(48) antaa tuloksen TOSI

=ISEVEN(33) antaa tuloksen EPÄTOSI

=ISEVEN(0) antaa tuloksen TOSI

=ISEVEN(-2.1) antaa tuloksen TOSI

=ISEVEN(3,999) antaa tuloksen EPÄTOSI

ISODD (suom. ONPARITON)

Funktion tulos on TOSI, jos muuttuja on pariton kokonaisluku, tai EPÄTOSI, jos muuttuja on parillinen.

Syntaksi

ISODD(arvo)

Arvo tarkistettava muuttujan arvo.

Jos muuttujan arvo ei ole kokonaisluku, desimaalipilkun jälkeiset numerot jätetään huomiotta. Myös arvon etumerkki ohitetaan.

Esimerkki

=ISODD(33) antaa tuloksen TOSI

=ISODD(48) antaa tuloksen EPÄTOSI.

=ISODD(3,999) antaa tuloksen TOSI

=ISODD(-3.1) antaa tuloksen TOSI

RANDBETWEEN (suom. SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ)

Tulokseksi saadaan satunnainen kokonaisluku määritellyltä väliltä.

Syntaksi

RANDBETWEEN(alaraja; yläraja)

Tulokseksi saadaan satunnaiskokonaisluku, joka on kokonaislukujen alareuna ja yläreuna välissä (molemmat luvut mukaan luettuina).

Tämä funktio tuottaa uuden satunnaisluvun jokaisella Calcin uudella laskentakerralla. Calcin voi pakottaa laskemaan uudelleen välittömästi painamalla Vaihto+Ctrl+F9.

Satunnaisluvut, jotka eivät muutu uudelleen laskennassa, tuotetaan kopioimalla solut, joissa on tämä satunnaislukuja tuottava funktio, käyttäen toimintoa Muokkaa - Liitä määräten (jossa Liitä kaikki ja Kaavat-ruudut eivät ole merkittyinä ja Numerot on merkittynä).

Esimerkki

=RANDBETWEEN(20;30) antaa tulokseksi jonkun kokonaisluvun väliltä 20 ... 30.

LCM (suom. PIENIN.YHT.JAETTAVA)

Tuloksena on yhden tai useamman kokonaisluvun pienin yhteinen jaettava.

Syntaksi

LCM(kokonaisluku1; kokonaisluku2; ...; kokonaisluku30)

Kokonaisluku1 ... kokonaisluku30 ovat enintään 30 kokonaislukua, joiden pienin yhteinen jaettava lasketaan.

Esimerkki

Jos annetaan luvut 512;1024 ja 2000 vastaten kokonaisluku1; 2 ja 3 tekstikenttiä ohjatussa toiminnossa, tuloksena palautetaan 128000.

LCM_ADD

Tuloksena on lukujen luettelon pienin yhteinen jaettava.

Note.png Funktiot, joiden nimen loppu on _ADD, antavat saman tuloksen kuin vastaavat Microsoft Excelin funktiot. Funktiota ilman _ADD-loppua käytetään, kun halutaan kansainvälisten normien mukaisia tuloksia. Esimerkiksi WEEKNUM-funktio laskee viikkonumerot kansainvälisen ISO 8601 -normin mukaisesti, kun WEEKNUM_ADD antaa tulokseksi saman viikkonumeron kuin Microsoft Excel.

Syntaksi

LCM_ADD(luvut)

Luvut on enintään 30 luvun luettelo.

Esimerkki

=LCM_ADD(5;15;25) antaa tuloksen 75.

COMBIN (suom. KOMBINAATIO)

Tulokseksi saadaan alkioiden yhdistelmien lukumäärä, kun sama alkio ei toistu.

Syntaksi

COMBIN(lukumäärä1; lukumäärä2)

Lukumäärä1 on koko joukon alkioiden lukumäärä.

Lukumäärä2 on joukosta poimittavien alkioiden lukumäärä, osajoukko.

COMBIN antaa tulokseksi sen, kuinka monella eri tavalla nuo alkiot voidaan poimia tai järjestää osajoukoiksi. Esimerkiksi, jos joukkoon kuuluu 3 alkiota: A, B ja C, niistä voidaan poimia 2 alkiota 3 erilaisella tavalla, nimittäin AB, AC ja BC.

COMBIN toteuttaa kaavaa: lukumäärä1!/( lukumäärä2!*(lukumäärä1- lukumäärä2)!)

Esimerkki

=COMBIN(3;2) antaa tuloksen 3.

COMBINA (suom. KOMBINAATIOA)

Tulokseksi saadaan osajoukon alkioiden eri yhdistelmien lukumäärä, kun erilainen järjestys katsotaan eri tapaukseksi.

Syntaksi

COMBINA(lukumäärä1; lukumäärä2)

Lukumäärä1 on koko joukon alkioiden lukumäärä.

Lukumäärä2 on joukosta poimittavien alkioiden lukumäärä, osajoukko.

COMBINA antaa tulokseksi sen, kuinka monella eri tavalla alkiot voidaan poimia osajoukoiksi, joissa järjestys ei vaikuta ja toisto (takaisinpano) sallitaan. Esimerkiksi, jos on 3 alkiota: A, B ja C, niistä voidaan poimia 2 alkiota 6 eri tavoin, nimittäin AA, AB, AC, BB, BC and CC..

COMBINA toteuttaa kaavaa: (lukumäärä1+lukumäärä2-1)!/( (lukumäärä2!(lukumäärä1-1)!)

Esimerkki

=COMBINA(3;2) antaa tuloksen 6.

TRUNC (suom. KATKAISE)

Luku katkaistaan poistamalla desimaaleja.

Syntaksi

TRUNC(luku; lukumäärä)

Tulokseksi saadaan luku, jossa on enintään lukumäärän ilmoittama määrä desimaalinumeroita. Ylimääräiset desimaalit yksinkertaisesti poistetaan, etumerkistä välittämättä.

TRUNC(luku; 0) käyttäytyy kuin INT(luku) positiivisilla luvuilla, mutta käytännössä pyöristyy kohti nollaa negatiivisilla luvuilla.

Warning.png Tuloksessa näkyvien desimaalinumeroiden lukumäärä määritetään Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta -lehdellä.

Esimerkki

=TRUNC(1,239;2) antaa tuloksen 1,23. Numero 9 menetetään.

=TRUNC(-1,234999;3) palauttaa -1,234. Kaikki 9:sät menetetään.

LN (suom. LUONNLOG)

Tulokseksi saadaan kantalukuun e perustuva luvun luonnollinen logaritmi. Vakio e:n arvo on likimäärin 2,71828182845904.

Syntaksi

LN(luku)

Luku on se tekijä, jonka luonnollinen logaritmi lasketaan.

Esimerkki

=LN(3) antaa luvun 3 luonnollisen logaritmin (likimäärin 1,0986).

=LN(EXP(321)) antaa tulokseksi 321.

LOG

Tulokseksi saadaan määrätyn kantaluvun mukainen logaritmi luvusta.

Syntaksi

LOG(luku; kanta)

Luku on se tekijä, jonka logaritmi lasketaan.

Kanta (valinnainen) logaritmilaskussa käytettävä kantaluku. Jos se puuttuu, kantana käytetään lukua 10.

Esimerkki

=LOG(10;3) antaa tulokseksi 3-kantaisen logaritmin 10:stä (likimäärin 2,0959).

=LOG(7^4;7) antaa tuloksen 4.

LOG10

Tulokseksi saadaan10-kantainen logaritmi luvusta.

Syntaksi

LOG10(luku)

Tulos on luvun 10-kantainen logaritmi.

Esimerkki

=LOG10(5) antaa tulokseksi10-kantaisen logaritmin luvusta 5 (likimäärin 0,69897).

ISO.CEILING (suom. ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS)

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään pyöristystarkkuuden monikertaan pyöristystarkkuuden merkistä välittämättä

Syntaksi

ISO.CEILING(luku; pyöristystarkkuus)

Luku (pakollinen) on ylöspäin pyöristettävä luku.

Pyöristystarkkuus (valinnainen) on arvo, jonka monikertana luku pyöristetään ylöspäin.

Esimerkki

=ISO.CEILING(-11;-2) antaa tuloksen -10

CEILING.PRECISE (suom. PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA)

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään pyöristystarkkuuden monikertaan pyöristystarkkuuden merkistä välittämättä

Syntaksi

CEILING.PRECISE(luku; pyöristystarkkuus)

Luku (pakollinen) on ylöspäin pyöristettävä luku.

Pyöristystarkkuus (valinnainen) on arvo, jonka monikertana luku pyöristetään ylöspäin.

Esimerkki

=CEILING.PRECISE(-11;-2) antaa tuloksen -10

CEILING (suom. PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS)

Pyöristetään luku lähimpään pyöristystarkkuuden monikertaan.

Syntaksi

CEILING(luku; pyöristystarkkuus; tila)

Luku on ylöspäin pyöristettävä luku.

Pyöristystarkkuus on arvo, jonka monikertana luku pyöristetään ylöspäin.

Tila on valinnainen arvo. Jos tila on annettu, eikä sen arvo ole nolla ja jos luku ja tarkkuus ovat negatiivisia, pyöristys perustuu luvun itseisarvoon. Parametriä ei viedä MS Exceliin, koska Excelin ei tunne kolmatta parametriä.

Warning.png Jos molemmat parametrit, luku ja pyöristystarkkuus, ovat negatiivisia ja tila-arvo on nolla tai puuttuu, tulokset LibreOfficessa ja Excelissä eroavat, kun tuonti on saatettu loppuun. Jos taulukko viedään Exceliin, käytetään tila=1 arvoa, jolloin tulokset ovat saman näköiset Excelissä ja Calcissa.

Esimerkki

=CEILING(-11;-2) antaa tuloksen -10

=CEILING(-11;-2;0) antaa tuloksen -10

=CEILING(-11;-2;1) antaa tuloksen -12

PI (suom. PII)

Tulokseksi saadaan 3,14159265358979, matemaattisen vakion pii arvo 14 desimaalin tarkkuudella.

Syntaksi

PI()

Esimerkki

=PI() antaa tuloksen 3,14159265358979.

RAND (suom. SATUNNAISLUKU)

Tulokseksi saadaan satunnaisluku väliltä 0 ... 1.

Syntaksi

RAND()

Tämä funktio tuottaa uuden satunnaisluvun jokaisella Calcin uudella laskentakerralla. Calcin voi pakottaa laskemaan uudelleen välittömästi painamalla F9.

Satunnaisluvut, jotka eivät muutu uudelleen laskennassa, tuotetaan kopioimalla kaavan =RAND() sisältävät solut käyttäen toimintoa Muokkaa - Liitä määräten (jossa Liitä kaikki ja Kaavat-ruudut eivät ole merkittyinä ja Numerot on merkittynä).

Esimerkki

=RAND() antaa tulokseksi satunnaisluvun väliltä 0 ... 1.

MULTINOMIAL (suom. MULTINOMI)

Tulokseksi saadaan argumenttien summan kertoma jaettuna argumenttien kertomien tulolla.

Syntaksi

MULTINOMIAL(luvut)

Luvut on enintään 30 luvun luettelo.

Esimerkki

=MULTINOMIAL(F11:H11) antaa tulokseksi 1260, jos F11 ... H11 solujen arvot ovat 2, 3 ja 4. Tämä vastaa kaavaa =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

POWER (suom. POTENSSI)

Tulos on luku korotettuna toisella luvulla.

Syntaksi

POWER(kantaluku; potenssi)

Tulokseksi saadaan kantaluku korotettuna potenssiin.

Sama tulos on saavutettavissa käyttämällä potenssioperaattoria ^:

Kantaluku^potenssi

Esimerkki

=POWER(4;3) antaa tuloksen 64, joka on 4 korotettuna 3:een.

=4^3 antaa sekin tulokseksi 4 korotettuna potenssiin 3.

SERIESSUM (suom. SARJA.SUMMA)

Lasketaan yhteen potenssisarjan ensimmäiset termit.

SERIESSUM(x;n;m;kertoimet) = kerroin_1*x^n + kerroin_2*x^(n+m) + kerroin_3*x^(n+2m) +...+ kerroin_i*x^(n+(i-1)m)

Syntaksi

SERIESSUM(x; n; m; kertoimet)

X on potenssisarjan kantaluvuksi syötettävä arvo.

N on alkutermin potenssi

M on n:n lisäys sarjassa.

Kertoimet on kertoimien sarja. Jokaista sarjan kerrointa kohti summaa jatketaan yhdellä termillä.

PRODUCT (suom. TULO)

Kerrotaan kaikki argumentteina annetut luvut keskenään ja palautetaan tulo.

Syntaksi

PRODUCT(luku1; luku2; ...; luku30)

Luku1 ... luku30 ovat 1 - 30 argumenttia, joiden summa lasketaan.

PRODUCT antaa tulokseksi tulon luku1 * luku2 * luku3 *...

Esimerkki

=PRODUCT(2;3;4) antaa tuloksen 24.

SUMSQ (suom. NELIÖSUMMA)

Kun halutaan laskea summa neliöidyistä luvuista (yhteenlaskien argumenttien toiset potenssit), nämä luvut syötetään ohjatussa toiminnossa tekstikenttiin.

Syntaksi

SUMSQ(luku1; luku2; ...; luku30)

Luku1 ... luku30 ovat enintään 30 argumenttia, joiden neliöiden summa lasketaan.

Esimerkki

Jos annetaan luvut 2;3 ja 4 vastaten luku1, luku2 ja luku3 tekstikenttiä ohjatussa toiminnossa, tuloksena palautetaan 29.

MOD (suom. JAKOJ)

Tuloksena on jakojäännös, joka saadaan kun kokonaisluku jaetaan toisella.

Syntaksi

MOD(osoittaja; jakaja)

Kokonaislukuargumenteilla funktion tulos on saatava jakojäännös, kun osoittajajaetaan jakajalla.

Tämä funktio on toteutettu lausekkeella osoittaja - jakaja * INT(osoittaja/jakaja) ja kaava antaa tuloksen, vaikka argumentit eivät ole kokonaislukuja.

Esimerkki

=MOD(22;3) antaa tulokseksi 1, jakojäännöksen jaettaessa 22 3:lla.

=MOD(11,25;2,5) antaa tulokseksi 1,25.

QUOTIENT (suom. OSAMÄÄRÄ)

Tulokseksi saadaan jakolaskun osamäärän kokonaisosa.

Syntaksi

QUOTIENT(osoittaja; nimittäjä)

Tulokseksi saadaan kokonaisosa osoittajan jakamisesta nimittäjällä.

QUOTIENT vastaa INT(osoittaja/nimittäjä)-kaavaa, paitsi että se voi antaa erilaisia virheilmoituksia.

Esimerkki

=QUOTIENT(11;3) antaa tulokseksi 3. Jakojäännös 2 menetetään.

RADIANS (suom. RADIAANIT)

Muunnetaan asteet radiaaneiksi.

Syntaksi

RADIANS(luku)

Luku on se kulma asteissa, joka muunnetaan radiaaneiksi.

Esimerkki

=RADIANS(90) antaa tuloksen 1,5707963267949, joka on pii/2 Calcin käyttämällä tarkkuudella.

ROUND (suom. PYÖRISTÄ)

Luku pyöristetään tiettyyn desimaalien määrään.

Syntaksi

ROUND(luku; lukumäärä)

Tulokseksi saadaan luku pyöristettynä lukumäärän ilmoittamaan tarkkuuteen. Jos lukumäärä-parametri on jätetty pois tai on nolla, funktio pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Jos lukumäärä on negatiivinen, funktio pyöristää lähimpään 10, 100, 1000 jne.

Tällä funktiolla pyöristetään lähimpään lukuun. Katso myös ROUNDDOWN ja ROUNDUP.

Esimerkki

=ROUND(2,348;2) antaa tulokseksi 2,35

=ROUND(-32,4834;3) antaa tulokseksi -32,483. Tarvittaessa muutetaan solun muotoilua, että kaikki desimaalit näkyvät.

=ROUND(2,348;0) antaa tulokseksi 2.

=ROUND(2,5) antaa tuloksen 3.

=ROUND(987,65;-2) antaa tulokseksi 1000.

ROUNDDOWN (suom. PYÖRISTÄ.DES.ALAS)

Pyöristetään luku alaspäin, kohti nollaa, tiettyyn tarkkuuteen.

Syntaksi

ROUNDDOWN(luku; lukumäärä)

Tulokseksi saadaan luku pyöristettynä alas (nollaa kohti) lukumäärän ilmoittaessa desimaalit. Jos lukumäärä puutuu tai on nolla, funktio pyöristää alempaan kokonaislukuun. Jos lukumäärä on negatiivinen, funktio pyöristää lähimpään alempaan 10, 100, 1000 jne

Tällä funktiolla pyöristetään nollaa kohti. Katso myös ROUNDUP ja ROUND.

Esimerkki

=ROUNDDOWN(1,234;2) antaa tulokseksi 1,23.

=ROUNDDOWN(45,67;0) antaa tulokseksi 45.

=ROUNDDOWN(-45,67) antaa tulokseksi -45.

=ROUNDDOWN(987,65;-2) antaa tulokseksi 900.

COUNTIF (suom. LASKE.JOS)

Tulokseksi saadaan solualueen niiden solujen lukumäärä, jotka täyttävät määrätyn ehdon.

Hakutoiminto tukee säännöllisiä lausekkeita. Voit syöttää esimerkiksi "all.*", jolloin löytyy kaikki merkkijonot, joiden alussa on "all". Jos haetaan merkkejä, joita käytetään säännöllisen lausekkeen koodeissa, merkkien eteen laitetaan \-merkki. Säännöllisten lausekkeiden käyttöasetus tehdään valinnassa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta.

Syntaksi

COUNTIF(alue; ehto)

Alue on se solualue, johon ehtoa sovelletaan.

Ehto tarkoittaa luvun, lausekkeen tai merkkijonon muodostamaa valintaperustetta. Nämä ehdot määrittävät, mitkä solut luetaan mukaan. Myös hakuteksti voidaan syöttää säännöllisen lausekkeen muodossa, esim. b.* kaikille b-alkuisille sanoille. Parametri voi myös ilmoittaa solualueen, jossa hakuehdot ovat. Jos hakuun käytetään kirjoitettua tekstiä, se suljetaan lainausmerkkeihin.

Esimerkki

A1:A10 on solualue, jossa on luvut 2000 ... 2009. Solussa B1 on luku 2006. Soluun B2 kirjoitetaan kaava:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - tämä antaa tuloksen 1

=COUNTIF(A1:A10;B1) - tämä antaa tuloksen 1

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - tämä antaa tuloksen 4

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - kun solussa B1 on 2006, tämä antaa tuloksen 6

=COUNTIF(A1:A10;C2), missä solussa C2 on teksti >2006, lukee niiden solujen lukumäärän alueella A1:A10 joissa arvo on >2006 (3 kpl)

Vain negatiivisten arvojen lukumäärän lukeminen: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

ROUNDUP (suom. PYÖRISTÄ.DES.YLÖS)

Luku pyöristetään ylöspäin, nollasta poispäin, tiettyyn tarkkuuteen.

Syntaksi

ROUNDUP(luku; lukumäärä)

Tulokseksi saadaan luku pyöristettynä ylöspäin (nollasta poispäin) lukumäärän ilmoittaessa desimaalit. Jos lukumäärä puuttuu tai on nolla, funktio pyöristää ylempään kokonaislukuun. Jos lukumäärä on negatiivinen, funktio pyöristää lähimpään ylempään 10, 100, 1000 jne

Tällä funktiolla pyöristetään nollasta poispäin. Katso myös ROUNDDOWN ja ROUND.

Esimerkki

=ROUNDUP(1,1111;2) antaa tulokseksi 1,12.

=ROUNDUP(1,2345;1) antaa tulokseksi 1,3.

=ROUNDUP(45,67;0) antaa tulokseksi 46.

=ROUNDUP(-45,67) antaa tulokseksi -46.

=ROUNDUP(987,65;-2) antaa tulokseksi 1000.

SIN

Tulokseksi saadaan annetun kulman (radiaaneissa) sini.

Syntaksi

SIN(luku)

Tulokseksi saadaan (trigonometrinen) sini luvusta, joka edustaa radiaaneissa ilmoitettua kulmaa.

Jotta saataisiin asteissa olevan kulman sini, käytetään RADIANS-funktiota.

Esimerkki

=SIN(PI()/2) antaa tuloksen 1, sini luvusta pii/2 radiaaneina.

=SIN(RADIANS(30)) antaa tulokseksi 0,5, joka on sini 30 asteesta .

SINH

Tulokseksi saadaan luvun hyperbelisini.

Syntaksi

SINH(luku)

Tulokseksi saadaan luvun hyperbolinen sini.

Esimerkki

=SINH(0) antaa tuloksen 0, mikä on 0:n hyperbelisini.

SUM (suom. SUMMA)

Lasketaan yhteen kaikki solualueen luvut.

Syntaksi

SUM(luku1; luku2; ...; luku30)

Luku1 ... luku30 ovat 1 - 30 argumenttia, joiden summa lasketaan.

Esimerkki

Jos annetaan luvut 2;3 ja 4 vastaten luku1, luku2 ja luku3 tekstikenttiä ohjatussa toiminnossa, tuloksena palautetaan 9.

=SUM(A1;A3;B5) laskee kolmen solun summan. =SUM (A1:E10) laskee summan kaikista soluista solualueella A1 ... E10.

Ehtoja, joita yhdistää AND, voidaan käyttää funktiossa SUM() seuraavasti:

Esimerkin oletukset: Laskuja on viety taulukkoon. Sarakkeessa A laskujen päivämäärät, sarakkeessa B laskutettavat summat. Tarvitaan kaava, jolla voidaan tulostaa kokonaissumma vain määrätyltä kuulta, esim. yhteissumma kaudelta >=2008-01-01 ... <2008-02-01. Päivämääräarvojen alue on A1:A40, yhteenlaskettavien laskusummien alue on B1:B40. C1-solussa on aloituspäivämäärä, 2008-01-01, mukaan otettavista laskujen päivämääristä ja C2-solussa on takarajana päivämäärä, 2008-02-01, jota ei enää lasketa mukaan.

Kirjoita seuraava kaava matriisikaavana:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Jotta kaavan saa syötettyä matriisikaavana pitää painaa Vaihto + Ctrl + Enter, sen sijaan että vain painaisi Enteriä kaavan hyväksymiseksi. Kaava näkyy sitten Kaava-rivillä aaltosulkeissa.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Kaava perustuu siihen tosiasiaan, että vertailun tulos on 1, jos ehto täytetään ja 0, jos se ei täyty. Yksittäisiä vertailutuloksia käsitellään sitten matriisina ja käytetään matriisikertolaskussa. Lopuksi yksittäiset tulot summataan tulosmatriisiksi.

SUMIF (suom. SUMMA.JOS)

Lasketaan yhteen määrätyn ehdon mukaiset solut. Funktiota käytetään alueen selaamiseen, kun etsitään tiettyä arvoa.

Hakutoiminto tukee säännöllisiä lausekkeita. Voit syöttää esimerkiksi "all.*", jolloin löytyy kaikki merkkijonot, joiden alussa on "all". Jos haetaan merkkejä, joita käytetään säännöllisen lausekkeen koodeissa, merkkien eteen laitetaan \-merkki. Säännöllisten lausekkeiden käyttöasetus tehdään valinnassa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta.

Syntaksi

SUMIF(alue; ehto; summa_alue)

Alue on se solualue, johon ehtoa sovelletaan.

Ehto on solu, jossa hakuehto näkyy tai itse hakuehto. Jos ehto kirjoitetaan kaavaan, se pitää sulkea lainausmerkkeihin.

Summa_alue on se alue, jolta arvoja lasketaan yhteen. Jos tätä parametriä ei ole ilmoitettu, yhteenlaskettaviksi käytetään alue-parametrin määräämiä arvoja.

Note.png SUMIF tukee viitteen ketjuttamisoperaattoria (~) vain ehto-parametrissä ja vain jos valinnaista summa_alue-parametriä ei ole annettu.

Esimerkki

Vain negatiivisten lukujen laskeminen yhteen: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - lasketaan yhteen arvot alueelta B1:B10 vain jos vastaava arvo alueella A1:A10 on >0.

Katso COUNTIF() -funktiosta lisää esimerkkejä kaavoista, joissa voidaan käyttää funktiota SUMIF().

TAN

Tulokseksi saadaan annetun kulman (radiaaneina) tangentti.

Syntaksi

TAN(luku)

Tulokseksi saadaan (trigonometrinen) tangentti luvusta, joka edustaa radiaaneissa ilmoitettua kulmaa.

Jotta saataisiin asteissa olevan kulman tangentti, käytetään RADIANS-funktiota.

Esimerkki

=TAN(PI()/4) antaa tulokseksi 1, joka on tangentti arvosta pii/4 radiaaneina.

=TAN(RADIANS(45)) antaa tuloksen 1, joka on tangentti 45 asteesta.

TANH

Tulokseksi saadaan luvun hyperbelitangentti.

Syntaksi

TANH(luku)

Antaa tulokseksi luvun hyperbolisen tangentin.

Esimerkki

=TANH(0) antaa tulokseksi 0, joka on luvun 0 hyperbelitangentti.

SUBTOTAL (suom. VÄLISUMMA)

Lasketaan välisummat. Jos alueella on jo välisummia, näitä ei käytetä toistamiseen laskuissa. Funktiota käytetään automaattisen suodatuksen yhteydessä laskettaessa vain suodatetuilla arvoilla.

Syntaksi

SUBTOTAL(funktio; alue)

Funktio on indeksiluku, joka edustaa yhtä seuraavista funktioista:

Funktioindeksi Funktio
1 AVERAGE (suom. KESKIARVO)
2 COUNT (suom. LASKE)
3 COUNTA (suom. LASKE.A)
4 MAX (suom. MAKS)
5 MIN
6 PRODUCT (suom. TULO)
7 STDEV (suom. KESKIHAJONTA)
8 STDEVP (suom. KESKIHAJONTAP)
9 SUM (suom. SUMMA)
10 VAR
11 VARP

Alue on se solualue, jolta soluja lasketaan mukaan.

Esimerkki

Taulukossa on solualueella A1:B5 kaupunkeja sarakkeessa A ja kuhunkin liittyvä luku sarakkeessa B. Automaattista suodatusta on käytetty niin että nähtävissä on vain Hampuri. Halutaan nähdä esitettävien lukujen summa; se on, vain suodatettujen rivien välisumma. Tässä tapauksessa oikea kaava on:

=SUBTOTAL(9;B2:B5)

EUROCONVERT

Muunnetaan vanhoja eurooppalaisia kansallisia valuuttoja euroiksi tai päinvastoin.

Syntaksi

EUROCONVERT(arvo; "lähtövaluutta"; "kohdevaluutta", täysi_tarkkuus, välituloksen_tarkkuus)

Arvo on ensimmäistä valuuttaa oleva muunnettava summa.

Lähtövaluutta ja kohdevaluutta ovat valuuttayksikköjä, joista ja johon muunnetaan, vastaavasti. Näiden täytyy olla tekstiä, virallisia valuuttojen lyhenteitä (esimerkiksi "EUR"). Valuuttakurssit (esitetty euroa kohti) ovat Euroopan komission asettamia.

Täysi_tarkkuus on valinnainen. Jos se jää pois tai on EPÄTOSI, tulos pyöristetään kohdevaluutan desimaalien mukaisesti. Jos täysi_tarkkuus TOSI, tulosta ei pyöristetä.

Välituloksen_tarkkuus on valinnainen. Jos välituloksen_tarkkuus on annettu ja se on >=3, kolmiosaisen muunnoksen (valuutta1,EUR,valuutta2) välitulos pyöristetään tähän tarkkuuteen. Jos välituloksen_tarkkuus puuttuu, välitulosta ei pyöristetä. Myös jos valuutta on "EUR", välituloksen_tarkkuutta käytetään ikään kuin sitä olisi tarvittu ja muunnosta EUR - EUR käytetty.

Esimerkkejä

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") muuntaa 100 Itävallan shillinkiä euroiksi.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") muuntaa 100 euroa Saksan markoiksi.

ODD (suom. PARITON)

Pyöristetään positiiviset luvut ylös lähimpään parittomaan kokonaislukuun ja negatiiviset luvut alas lähimpään parittomaan kokonaislukuun.

Syntaksi

ODD(luku)

Tulos on luku pyöristettynä lähimpään parittomaan kokonaislukuun ylöspäin, kauemmaksi nollasta.

Esimerkki

=ODD(1,2) antaa tuloksen 3.

=ODD(1) antaa tuloksen 1.

=ODD(0) antaa tuloksen 1.

=ODD(-3,1) antaa tuloksen -5.

ABS (suom. ITSEISARVO)

Tulokseksi saadaan luvun itseisarvo.

Syntaksi

ABS(luku)

Luku on se tekijä, jonka itseisarvo lasketaan. Luvun itseisarvo saadaan, kun etumerkki (+ tai -) jätetään pois.

Esimerkki

=ABS(-56)antaa tulokseksi 56.

=ABS(12) antaa tulokseksi 12.

=ABS(0) antaa tulokseksi 0.


Related Topics

Calcin funktiot luokittain LibreOffice WikiHelp (englanniksi)