Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funtzio matematikoak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kategoria honetan Calc-en funtzio matematikoak aurkituko dituzu. Funtzioen morroia irekitzeko, aukeratu Txertatu - Funtzioa.

Contents

CONVERT

Balio bat bihurtzen du neurri-unitate batetik beste neurri-unitate batera. Bihurketa-faktoreak konfigurazioko zerrenda batean zehazten dira.

Garai bateko bihurketa-zerrendan Europako dibisa zaharrak eta euroa agertzen ziren (ikus adibideak behean). Dibisa horiek bihurtzeko EUROCONVERT funtzio berria erabiltzea gomendatzen dugu.

Sintaxia

CONVERT(balioa;"testua";"testua")

Adibidea

=CONVERT(100;"ATS";"EUR"): Austriako 100 txelinek eurotan duten balioa ematen du.

=CONVERT(100;"EUR";"DEM") funtzioak 100 euro Marko alemanetara bihurtzen ditu.

FLOOR.PRECISE

Rounds a number down to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

FLOOR.PRECISE(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded down.

Significance is the value to whose multiple the number is to be rounded down.

Example

=FLOOR.PRECISE( -11;-2) returns -12

FLOOR

Zenbakia behera biribiltzen du, zenbaki esanguratsuaren multiplo hurbilenera.

Sintaxia

FLOOR(zenbakia, zk. esanguratsua; modua)

Zenbakia: behera biribildu beharreko balioa.

Zk. esanguratsua: zenbakia behera, balio horren multiplora, biribilduko da

Modua: aukerako balioa da. Moduaren balioa adierazi eta zero ez bada, eta Zenbakia< eta Zk. esanguratsua negatiboak badira, zenbakiaren balio absolutuan oinarrituta egingo da biribiltzea. Parametro honi ez ikusi egiten zaio MS Excel-era esportatzean, Excel-ek ez baitu ezagutzen hirugarren parametrorik.

Warning.png Bai Zenbakia eta bai Zk. esanguratsua parametroak negatiboak badira eta Modua balioa zeroren berdina bada, LibreOffice Calc eta Excel-eko emaitzak desberdinak izango dira esportazioa egin ondoren. Kalkulu-orria Excel-era inportatzean, erabili Mode=1, Calc-eko emaitza berdinak ikusteko Excel-en ere.

Adibidea

=FLOOR( -11; -2) funtzioak -12 ematen du

=FLOOR( -11; -2; 0) funtzioak -12 ematen du

=FLOOR( -11; -2; 1) funtzioak -10 ematen du

SIGN

Zenbaki baten zeinua ematen du. 1 ematen du zenbakia positiboa bada, eta -1 zenbakia negatiboa bada, eta 0 zenbakia zero bada.

Sintaxia

SIGN(zenbakia)

Zenbakia: zeinua zehaztu behar zaion balioa.

Adibidea

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

MROUND

Multiploa den osoko zenbaki hurbilena ematen du.

Sintaxia

MROUND(Zenbakia; Multiploa)

Zenbakia Multiploaren multiplo hurbilenera biribilduta ematen du.

Horren ordezko inplementazio bat izango litzateke Multiploa * ROUND(Zenbakia/Multiploa).

Adibidea

=MROUND(15,5;3) formulak 15 ematen du, 15,5 hurbilago baitago 15etik (= 3*5) 18tik (= 3*6) baino.

=MROUND(1,4;0,5) formulak 1,5 (= 0,5*3) ematen du.

CSCH

Zenbaki baten kosinu hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

COSH(Zenbakia)

Zenbaki baten kosinu hiperbolikoa ematen du.

Adibidea

=CSCH(1) returns approximately 0.8509181282, the hyperbolic cosecant of 1.

SECH

Zenbaki baten sinu hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

SINH(Zenbakia)

Zenbaki baten sinu hiperbolikoa ematen du.

Adibidea

=TANH(0) sartzen baduzu, 0 itzuliko du, 0ren tangente hiperbolikoa.

CSC

Returns the cosecant of the given angle (in radians). The cosecant of an angle is equivalent to 1 divided by the sine of that angle

Sintaxia

COSH(Zenbakia)

Zenbakiaren kosinua (trigonometrikoa) ematen du; angelua radianetan.

Angeluaren kosinua graduetan emateko, erabili RADIANS funtzioa.

Adibideak

=CSC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the sine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)): 0,5 ematen du, 60 graduren kosinua.

SEC

Returns the secant of the given angle (in radians). The secant of an angle is equivalent to 1 divided by the cosine of that angle

Sintaxia

SIN (Zenbakia)

Zenbakiaren sinua (trigonometrikoa) ematen du, angelua radianetan.

Gradutako angelu baten sinua emateko, erabili RADIANS funtzioa.

Adibideak

=SEC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the cosine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)): 0,5 ematen du, 60 graduren kosinua.

COUNTBLANK

Gelaxka hutsen kopurua ematen du.

Sintaxia

COUNTBLANK(Area)

Area> gelaxken areako gelaxka hutsen kopurua ematen du.

Adibidea

=COUNTBLANK(A1:B2): 4 itzuliko du A1, A2, B1 eta B2 gelaxkak hutsik badaude.

ACOS

Zenbaki baten alderantzizko kosinu trigonometrikoa ematen du.

Sintaxia

ACOS(Zenbakia)

Zenbakiaren arku kosinu trigonometrikoa ematen du, hau da, Zenbakia kosinutzat duen angelua (radianetan). 0 eta PI bitarteko angelua emango du.

Angelua graduetan emateko, erabili DEGREES funtzioa.

Adibidea

=PI() funtzioak 3.14159265358979 balioa itzultzen du.

=DEGREES(ACOS(0,5)): 60 ematen du. 60 graduren kosinua 0,5 da.

ACOSH

Zenbaki baten arku kosinu hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

ACOSH(Zenbakia)

Funtzio honek Zenbakiaren arku kosinu hiperbolikoa ematen du, hau da, kosinu hiperbolikotzat Zenbakia duen zenbakia.

Zenbakiak 1 baino handiagoa edo berdina izan behar du.

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

SQRT

Zenbaki baten erro karratu positiboa ematen du.

Sintaxia

SQRT(zenbakia)

Zenbakiaren erro karratu positiboa ematen du.

Zenbakiak positiboa izan behar du.

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=SQRT(-16): argumentu baliogabea errorea ematen du.

ACOT

Zenbakiaren arku kotangentea ematen du.

Sintaxia

ACOT(Zenbakia)

Zenbakiaren arku kotangente trigonometrikoa ematen du, hau da, kotangentetzat Zenbakia duen angelua (radianetan). Ematen duen angelua 0 eta PI bitartekoa da.

Angelua graduetan emateko, erabili DEGREES funtzioa.

Adibidea

=PI() funtzioak 3.14159265358979 balioa itzultzen du.

=DEGREES(ACOT(1)): 45 ematen du. 45 graduren tangentea 1 da.

ACOTH

Zenbakiaren arku kotangente hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

ACOTH(Zenbakia)

Funtzio honek Zenbakiaren arku kotangente hiperbolikoa ematen du, hau da, kotangente hiperbolikotzat Zenbakia duen zenbakia.

Errore bat emango du Zenbakia -1 eta 1 bitartekoa bada, biak barne.

Adibidea

=ACOTH(1,1): 1,1 zenbakiaren arku hiperboliko kotangentea ematen du, 1,52226 gutxi gorabehera.

ASIN

Zenbaki baten arku sinu trigonometrikoa ematen du.

Sintaxia

ASIN (Zenbakia)

Funtzio honek Zenbakiaren arku sinu trigonometrikoa ematen du, hau da, sinutzat Zenbakia duen angelua (radianetan). Ematen duen angelua -PI/2 eta +PI/2 artekoa da.

Angelua graduetan emateko, erabili DEGREES funtzioa.

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=ASIN(1): 1,5707963267949 (PI/2 radian) ematen du.

=DEGREES(ASIN(0,5)): 30 ematen du. 30 graduren sinua 0,5 da.

ASINH

Zenbaki baten arku sinu hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

ASINH(Zenbakia)

Funtzio honek Zenbakiaren arku sinu hiperbolikoa ematen du, hau da, sinu hiperbolikotzat Zenbakia duen zenbakia.

Adibidea

=ASINH(-90): -5,1929877 ematen du gutxi gorabehera.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

ATAN

Zenbaki baten arku tangente trigonometrikoa ematen du.

Sintaxia

ATAN(Zenbakia)

Zenbakiaren arku tangente trigonometrikoa ematen du, hau da, tangentetzat Zenbakia duen angelua (radianetan). Ematen duen angelua -PI/2 eta PI/2 bitartekoa da.

Angelua graduetan emateko, erabili DEGREES funtzioa.

Adibidea

=ATAN(1): 0,785398163397448 (PI/4 radian) ematen du.

=DEGREES(ATAN(1)): 45 ematen du. 45 graduren tangentea 1 da.

ATAN2

Zehaztutako x eta y koordenatuen arku tangente trigonometrikoa ematen du.

Sintaxia

ATAN2(x zenbakia; y zenbakia)

X zenbakia: x koordenatuaren balioa.

Y zenbakia: y koordenatuaren balioa.

ATAN2 funtzioak arku tangente trigonometrikoa ematen du, hau da, x ardatzaren eta X zenbakia, Y zenbakia puntutik jatorrira bitarteko marra baten arteko angelua (radianetan). Ematen duen angelua -PI eta PI artekoa da.

Angelua graduetan emateko, erabili DEGREES funtzioa.

Adibidea

=ATAN2(20;20): 0,785398163397448 (PI/4 radian) ematen du.

=DEGREES(ATAN2(12,3;12,3)): 45 ematen du. 45 graduren tangentea 1 da.

ATANH

Zenbaki baten arku tangente hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

ATANH(Zenbakia)

Funtzio honek Zenbakiaren arku tangente hiperbolikoa ematen du, hau da, tangente hiperbolikotzat Zenbakia duen zenbakia.

Zenbakiak baldintza hau bete behar du: -1 < zenbakia < 1.

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

COS

Angeluaren (erradianetan) kosinua ematen du.

Sintaxia

COS(Zenbakia)

Zenbakiaren kosinua (trigonometrikoa) ematen du; angelua radianetan.

Angeluaren kosinua graduetan emateko, erabili RADIANS funtzioa.

Adibideak

=COS(PI()/2): 0 ematen du, PI/2 radianen kosinua.

=COS(RADIANS(60)): 0,5 ematen du, 60 graduren kosinua.

COSH

Zenbaki baten kosinu hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

COSH(Zenbakia)

Zenbaki baten kosinu hiperbolikoa ematen du.

Adibidea

=TANH(0) sartzen baduzu, 0 itzuliko du, 0ren tangente hiperbolikoa.

COT

Angeluaren kotangentea emango du.

Sintaxia

COT(Zenbakia)

Zenbakiaren kotangente trigonometrikoa ematen du; angelua radianetan.

Angeluaren kotangentea graduetan emateko, erabili RADIANS funtzioa.

Angelu baten kotangentearen baliokidea litzateke 1 zati angeluaren tangentea.

Adibideak:

=COT(PI()/4): 1 ematen du; PI/4 radianen kotangentea.

=COT(RADIANS(45)): 1 ematen du, 45 graduren kotangentea.

SQRTPI

  • PI zenbakiaren erro karratua ematen du.

Sintaxia

SQRTPI (Zenbakia)

(PI bider Zenbakia) balioaren erro karratu positiboa ematen du.

SQRT(PI()*Number) formularen baliokidea da.

Adibidea

=SQRTPI(2): (2PI) balioaren erro karratua ematen du, 2,506628 gutxi gorabehera.

COTH

Zenbakiaren edo angeluaren kotangente hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

COTH(Zenbakia)

Zenbakiaren kotangente hiperbolikoa ematen du.

Adibidea

=COTH(1): 1en kotangente hiperbolikoa ematen du, 1,3130 gutxi gorabehera.

DEGREES

Radianetatik gradutara bihurtzen du.

Sintaxia

DEGREES(Zenbakia)

Zenbakia: angelua (erradianetan) gradutara bihurtzeko.

Adibidea

=DEGREES(PI()): 180 gradu ematen du.

EXP

Funtzio honek e oinarriaren berretura kalkulatzen du. e konstantearen gutxi gorabeherako balioa 2.71828182845904 da.

Sintaxia

EXP(zenbakia)

Zenbakia: e oinarriari aplikatu beharreko berretzailea.

Adibidea

=EXP(1): 2,71828182845904 ematen du, e konstante matematikoa Calc-en zehaztasunaren arabera.

FACT

zenbaki baten faktoriala ematen du.

Sintaxia

FACT(Zenbakika)

Zenbakia! ematen du, Zenbakiaren faktoriala, 1*2*3*4* ... * Zenbakia gisa kalkulatuta .

=FACT(0) funtzioak 1 ematen du definizioz.

Zenbaki negatibo baten faktorialak "argumentu baliogabea" errorea ematen du.

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

INT

Zenbakia behera biribiltzen du, osoko zenbaki hurbilenera.

Sintaxia

INT(zenbakia)

Zenbakia beherantz osoko zenbaki hurbilenera biribilduta ematen du.

Zenbaki negatiboak beherantz biribiltzen dira osoko zenbaki hurbilenera.

Adibidea

=MINUTE(8.999) funtzioaren emaitza 58 da

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

EVEN

Zenbaki positiboa gora biribiltzen du, osoko zenbaki bikoiti hurbilenera, eta zenbaki negatiboa behera, osoko zenbaki bikoiti hurbilenera.

Sintaxia

EVEN(zenbakia)

Zenbakia osoko zenbaki bikoiti hurbilenera gorantz biribilduta ematen du.

Adibideak

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=ISEVEN_ADD(5) funtzioaren emaitza 0 da.

=ISEVEN_ADD(5) funtzioaren emaitza 0 da.

GCD

Bi osoko zenbaki edo gehiagoren zatitzaile komunetako handiena ematen du.

Zatitzaile komunetako handiena: hondarrik utzi gabe osoko zenbaki bakoitza zatituko duen osoko zenbaki positibo handiena da.

Sintaxia

GCD(1. zenbakia; 2. zenbakia; ...; 30. zenbakia)

1-30 osoko zenbakiak: zatitzaile komunetako handiena kalkulatu behar zaien osoko zenbakiak (30 gehienez).

Adibidea

=GCD(16;32;24) funtzioak 8 emaitza ematen du, 8 baita 16, 24 eta 32 hondarrik gabe zati ditzakeen zenbaki handiena.

=GCD(B1:B3) funtzioak, non B1, B2, B3 gelaxkek 9, 12, 9 balioak dituzten, 3 ematen du.

GCD_ADD

Zenbaki-zerrenda bateko zatitzaile komunetako handiena ematen du.

Note.png Izenaren amaieran _ADD duten funtzioek Microsoft Excel-en pareko dituzten funtzioen emaitza berak ematen dituzte. Erabili funtzio horiek _ADD gabe nazioarteko estandarretan oinarritutako emaitzak lortzeko. Adibidez, WEEKNUM funtzioak data bat zenbatgarren astekoa den kalkulatzen du ISO 8601 nazioarteko estandarrean oinarrituta; WEEKNUM_ADD funtzioak, aldiz, Microsoft Excel-ek ematen duen aste-zenbaki bera ematen du.

Sintaxia

GCD_ADD(Zenbakia(k))

Zenbakia(k): zenbaki-zerrenda (gehienez 30)

Adibidea

=GCD_ADD(5;15;25) funtzioak 5 ematen du.

ISEVEN

Balioa osoko zenbaki bikoitia bada, EGIAZKOA emango du. Balioa bakoitia bada, aldiz, FALTSUA.

Sintaxia

ISEVEN(balioa)

Balioa: egiaztatu beharreko balioa.

Balioa osoko zenbakia ez bada, dezimal-komaren ondorengo edozein digituri ez ikusi egingo zaio. Balioaren ikurrari ere ez ikusi egingo zaio.

Adibidea

=ISEVEN_ADD(5) funtzioaren emaitza 0 da.

=ISEVEN_ADD(5) funtzioaren emaitza 0 da.

=ISEVEN_ADD(5) funtzioaren emaitza 0 da.

=ISEVEN_ADD(5) funtzioaren emaitza 0 da.

=MINUTE(8.999) funtzioaren emaitza 58 da

ISODD

Balioa osoko zenbaki bakoitia bada, EGIAZKOA emango du. Balioa bikoitia bada, aldiz, FALTSUA.

Sintaxia

ISODD(balioa)

Balioa: egiaztatu beharreko balioa.

Balioa osoko zenbakia ez bada, dezimal-komaren ondorengo edozein digituri ez ikusi egingo zaio. Balioaren ikurrari ere ez ikusi egingo zaio.

Adibidea

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

RANDBETWEEN

Zehaztutako bitarte bateko ausazko osoko zenbaki bat ematen du.

Sintaxia

RANDBETWEEN (Txikiena; Handiena)

Txikiena eta Handiena (biak barne) arteko ausazko osoko zenbaki bat ematen du.

Funtzio honek ausazko zenbaki berri bat sortzen du Calc-ek birkalkulatzen duen bakoitzean. Calc eskuz birkalkulatzera behartzeko, sakatu Maius+Ktrl+F9.

Inoiz birkalkulatzen ez diren ausazko zenbakiak sortzeko, kopiatu funtzio hau daukaten gelaxkak, eta erabili Editatu - Itsatsi berezia (Itsatsi berezia eta markatu gabeko Formulak eta markatutako Zenbakiak).

Adibidea

=RANDBETWEEN (20;30) 20 eta 30 zenbakien arteko osoko zenbaki bat ematen du.

LCM

Osoko zenbaki baten edo gehiagoren multiplo komunetako txikiena ematen du.

Sintaxia

LCM(1. zenbakia; 2. zenbakia; ...; 30. zenbakia)

1-30 osoko zenbakiak: multiplo komunetako txikiena kalkulatu behar zaien zenbakiak (gehienez 30).

Adibidea

512;1024 eta 2000 zenbakiak sartzen badituzu Osoko Zenbakien 1, 2 eta 3 koadroetan, 128000 emango du emaitza gisa.

LCM_ADD

Zenbaki-zerrenda bateko multiplo komunetako txikiena ematen du.

Note.png Izenaren amaieran _ADD duten funtzioek Microsoft Excel-en pareko dituzten funtzioen emaitza berak ematen dituzte. Erabili funtzio horiek _ADD gabe nazioarteko estandarretan oinarritutako emaitzak lortzeko. Adibidez, WEEKNUM funtzioak data bat zenbatgarren astekoa den kalkulatzen du ISO 8601 nazioarteko estandarrean oinarrituta; WEEKNUM_ADD funtzioak, aldiz, Microsoft Excel-ek ematen duen aste-zenbaki bera ematen du.

Sintaxia

LCM_ADD (Zenbakia(k))

Zenbakia(k): zenbaki-zerrenda (gehienez 30)

Adibidea

=LCM_ADD(5;15;25) funtzioak 75 ematen du.

COMBIN

Elementuen konbinazioen kopurua (errepikapenik gabe) ematen du.

Sintaxia

COMBIN(1_kopurua; 2_kopurua)

1_kopurua: elementu guztien kopurua.

Kopurua_2: permutazio bakoitzeko objektu kopurua.

COMBIN funtzioak elementuak aukeratzeko modu ordenatuen kopurua ematen du. Adibidez, 3 elementu badaude multzo batean, A, B eta C, 3 modutan aukera ditzakezu 2 elementu, hau da, AB, AC eta BC.

COMBIN funtzioak formula hau inplementatzen du: 1_kopurua!/(2_kopurua!*(1_kopurua-2_kopurua)!)

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

COMBINA

Elementuen multzo bateko konbinazioen kopurua ematen du, errepikapenak barne.

Sintaxia

COMBINA(1_kopurua; 2_kopurua)

1_kopurua: elementu guztien kopurua.

Kopurua_2: permutazio bakoitzeko objektu kopurua.

COMBINA funtzioak elementuak aukeratzeko modu esklusiboen kopurua ematen du: aukeratzeko ordena ez da esanguratsua, eta elementuak errepikatzea onartzen da. Adibidez, 3 elementu badaude multzo batean, A, B eta C, 6 modutan aukera ditzakezu 2 elementu, hau da, AA, AB, AC, BB, BC eta CC.

COMBINA funtzioak formula hau inplementatzen du: (1_kopurua+2_kopurua-1)! / (2_kopurua!(1_kopurua-1)!)

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

TRUNC

Zenbakia trunkatzen du, dezimalak kenduz.

Sintaxia

TRUNC(zenbakia; kopurua)

Gehieneko dezimal kopuruarekin ematen du zenbakia. Sobera dauden dezimalak (gehieneko kopurua gainditzen dutenak) kendu egiten dira besterik gabe, zeinua alde batera utzita.

TRUNC(Zenbakia; 0) funtzioak INT(Zenbakia) funtzioak bezala jokatzen du zenbaki positiboekin, baina zenbaki negatiboak zerorantz biribiltzen ditu.

Warning.png Emaitzaren leku dezimal ikusgaiak zehazteko aukeratu Tresnak - Aukerak - LibreOffice Calc - Kalkulatu.

Adibidea

=TRUNC(1,239;2): 1,23 ematen du. 9 digitua galdu egiten da.

=TRUNC(-1,234999;3): -1,234 ematen du. 9 guztiak galdu egiten dira.

LN

Logaritmo arrunta kalkulatzen du zenbakiaren e konstantean oinarrituta. e konstantearen gutxi gorabeherako balioa 2,71828182845904 da.

Sintaxia

LN(zenbakia)

Zenbakia: logaritmo arrunta kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=LN(3): 1en logaritmo naturala ematen du, 1,0986 gutxi gorabehera.

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

LOG

Zenbakiaren logaritmoa kalkulatzen du zehaztutako edozein oinarrirekin.

Sintaxia

LOG(zenbakia; oinarria)

Zenbakia: logaritmoa kalkulatu behar zaion balioa.

Oinarria (aukerakoa): logaritmoa kalkulatzeko oinarria. Zehazten ez bada, 10 dela ulertuko da.

Adibidea

=LOG(10;3): 10en logaritmoa kalkulatzen du 3 oinarriarekin (2,0959 gutxi gorabehera).

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

LOG10

Zenbaki baten logaritmo hamartarra kalkulatzen du.

Sintaxia

LOG10(zenbakia)

Zenbakiaren logaritmoa kalkulatzen du 10 oinarriarekin.

Adibidea

=LOG10(5): 5en 10 oinarriko logaritmoa ematen du (0,69897 gutxi gorabehera).

ISO.CEILING

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

ISO.CEILING(Number; Significance)

Number (required) is the number that is to be rounded up.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Example

=ISO.CEILING(-11;-2) returns -10

CEILING.PRECISE

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

CEILING.PRECISE(Number; Significance)

Number (required) is the number that is to be rounded up.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Example

=CEILING.PRECISE(-11;-2) returns -10

CEILING

Zenbakia gora biribiltzen du, zenbaki esanguratsuaren multiplo hurbilenera.

Sintaxia

CEILING(zenbakia, zk. esanguratsua; modua)

Zenbakia: gora biribildu beharreko balioa.

Zk. esanguratsua: balio horren multiplora biribilduko da gora.

Modua: aukerako balioa da. Moduaren balioa adierazi eta zero ez bada, eta Zenbakia eta Zk. esanguratsua negatiboak badira, zenbakiaren balio absolutuan oinarrituta egingo da biribiltzea. Parametro honi ez ikusi egiten zaio MS Excel-era esportatzean, Excel-ek ez baitu ezagutzen hirugarren parametrorik.

Warning.png Zenbakia eta Zk. esanguratsua bi parametroak negatiboak badira eta Moduaren balioa zeroren berdina bada edo adierazten ez bada, LibreOffice Calc-eko eta Excel-ekoak desberdinak izango dira inportazioa egin ondoren. Kalkulu-orria Excel-era inportatzean, erabili Mode=1, Calc-eko emaitza berdinak ikusteko Excel-en ere.

Adibidea

=CEILING( -11; -2) funtzioak -10 ematen du

=CEILING( -11; -2; 0) funtzioak -10 ematen du

=CEILING( -11; -2; 1) funtzioak -12 ematen du

PI

3.14159265358979 ematen du, PI konstante matematikoa 14 dezimalekin.

Sintaxia

PI()

Adibidea

=PI() funtzioak 3.14159265358979 balioa itzultzen du.

RAND

0 eta 1 arteko ausazko zenbaki bat ematen du.

Sintaxia

RAND( )

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Inoiz birkalkulatzen ez diren ausazko zenbakiak sortzeko, kopiatu =RAND() daukaten gelaxkak, eta erabili Editatu - Itsatsi berezia (Itsatsi berezia eta markatu gabeko Formulak eta markatutako Zenbakiak).

Adibidea

=RAND() 0 eta 1 arteko ausazko zenbaki bat ematen du.

MULTINOMIAL

Zenbaki multzo baten koefiziente multinominala ematen du.

Sintaxia

MULTINOMIAL (Zenbakia(k))

Zenbakia(k): zenbaki-zerrenda (gehienez 30)

Adibidea

F11tik H11ra arteko gelaxkek 2, 3 eta 4 balioak badituzte, =MULTINOMIAL(F11:H11) funtzioak 1260 ematen du. Emaitza hori =(2+3+4)! / (2!*3!*4!) formulari dagokio

POWER

Zenbaki batekin berretsitako beste zenbaki bat itzultzen du.

Sintaxia

POWER(Oinarria; Berretzailea)

Oinarria ber Berretzailea itzultzen du.

Emaitza bera lor daiteke ^ berretzailearen eragilea erabiliz:

Oinarria^Berretzailea

Adibidea

=POWER(4;3): 64 ematen du, hau da, 4 ber 3.

=4^3 formulak ere 4 ber 3 kalkulatzen du.

SERIESSUM

Berretzaile serie bateko lehen terminoak batzen ditu.

SERIESSUM(x;n;m;koefizienteak) = koefizientea_1*x^n + koefizientea_2*x^(n+m) + koefizientea_3*x^(n+2m) +...+ koefizientea_i*x^(n+(i-1)m)

Sintaxia

SERIESSUM(x; n; m; koefizienteak)

X berretzaile seriearen sarrera-balioa da.

N hasierako berretzailea da

M N zenbatean gehitu behar den

koefizienteakziente-seriea. Koefiziente bakoitzeko, seriea sekzio batekin handitzen da.

PRODUCT

Argumentu gisa sartutako zenbaki guztiak biderkatzen ditu.

Sintaxia

PRODUCT(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

1 zenbakia-30 zenbakia: emaitza kalkulatzeko erabil daitezkeen 30 argumentu.

PRODUCT-ek zenbaki1 * zenbaki2 * zenbaki3 * ... itzultzen du

Adibidea

=DEC2OCT(100;4) funtzioak 0144 ematen du.

SUMSQ

Zenbakien karratuen batura kalkulatu nahi baduzu (argumentuen karratuak batuz), sar itzazu zenbakiok testu-eremuetan.

Sintaxia

SUMSQ(1. zenbakia; 2. zenbakia; ...; 30. zenbakia)

1 zenbakia-30 zenbakia: karratuen batura kalkulatuko zaien argumentuak (30 gehienez).

Adibidea

2, 3 eta 4 zenbakiak sartzen badituzu 1. zenbakia, 2. zenbakia eta 3. zenbakiaren testu-koadroetan, 9 emango du emaitza gisa.

MOD

Zatiketa baten hondarra kalkulatzen du.

Sintaxia

MOD(Zatikizuna; Zatitzailea)

Osoko argumentuekin, funtzio honek zatikizuna bider zatitzailea ematen du; hori da hondarra Zatikizuna Zatitzailearekin zatitzen denean.

Funtzio hori Zatikizuna - Zatitzailea * INT(Zatikizuna/Zatitzailea) gisa inplementatzen da, eta formula horrek emaitza emango du, argumentuak osoko zenbakiak ez badira.

Adibidea

=MOD(22;3): 1 ematen du, hondarra 22 zati 3 egiten denean.

=LCM_ADD(5;15;25) funtzioak 75 ematen du.

QUOTIENT

Zatiketa baten osoko zatia itzultzen du.

Sintaxia

QUOTIENT(Zenbakitzailea;Izendatzailea)

Zenbakitzailearen osoko zenbakia zati Izendatzailea egiten du.

Zenbakitzailearen osoko zatia zati Izendatzailea ematen du. QUOTIENT funtzioa INT(Zatitzailea/Izendatzailea)ren baliokidea da; desberdintasun bakarra: errore-kode desberdinak erabil ditzakeela.

Adibidea

=QUOTIENT(11;3) funtzioak 3 balioa itzultzen du. Hondarra (2 balioa) galdu egiten da.

RADIANS

Graduetatik radianetara bihurtzen du.

Sintaxia

RADIANS(zenbakia)

Zenbakia: angelua (gradotan) erradianetara bihurtzeko.

Adibidea

=RADIANS(90): 1,5707963267949 ematen du, zeina PI/2 baita Calc-en zehaztasunaren arabera.

ROUND

Dezimal kopuru jakin batera biribildutako zenbakia ematen du.

Sintaxia

ROUND(zenbakia; kopurua)

Zenbakia dezimal kopuruaren arabera biribilduta ematen du. Kopurua zehazten ez bada edo zero bada, funtzioak osoko zenbaki hurbilenera biribilduko du. Kopurua negatiboa bada, funtzioak 10, 100, 1000.... hurbilenera biribilduko du.

Funtzio honek zenbaki hurbilenera biribiltzen du. Beste aukera batzuk nahi izanez gero, ikus ROUNDDOWN eta ROUNDUP.

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=ROUND(-32.4834; 3) funtzioak -32.483 ematen du. Aldatu gelaxka-formatua dezimal guztiak ikusteko.

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=HEX2DEC(64) funtzioak 100 ematen du.

ROUNDDOWN

Zenbakia behera biribiltzen du, hau da, zerorantz.

Sintaxia

ROUNDDOWN(zenbakia; kopurua)

Zenbakia dezimal kopuruaren arabera beherantz (zerorantz) biribilduta ematen du. Kopurua zehazten ez bada edo zero bada, funtzioak osoko zenbaki hurbilenera biribilduko du. Kopurua negatiboa bada, funtzioak hurrengo 10, 100, 1000.... hurbilenera biribilduko du.

Funtzio honek zerorantz biribiltzen du. Beste aukera batzuk nahi izanez gero, ikus ROUNDUP eta ROUND.

Adibidea

=POISSON(60;50;1); emaitza 0,93 da.

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=HEX2DEC(64) funtzioak 100 ematen du.

COUNTIF

Gelaxka-area batean irizpide jakin batzuk betetzen dituzten elementuen kopurua ematen du.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Sintaxia

COUNTIF(area; irizpideak)

Area: irizpideak aplikatu behar zaizkion area.

Irizpideak: zenbaki, adierazpen edo karaktere-kate gisa adierazten dira irizpideak. Zein gelaxka zenbatuko diren zehazten dute irizpide hauek. Bilaketa-testua adierazpen erregular gisa ere sar dezakezu, adibidez, irizpidea, b letraz hasten diren hitz guztiak bilatzeko. Bilaketa-irizpidea duen gelaxka-area ere adieraz dezakezu. Testu literala bilatu nahi baduzu, idatzi testua komatxo bikoitzen artean.

Adibidea

2000 eta 2009 bitarteko zenbakiak ditu A1:A10 gelaxka-areak. B1 gelaxkak 2006 zenbakia dauka. B2 gelaxkan, sartu formula hau:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - honek 1 itzultzen du

=COUNTIF(A1:A10;B1) - honek 1 itzultzen du

=COUNTIF(A1:A10;2006) - honek 1 itzultzen du

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - B1 gelaxkak 2006 balioa duenean, honek 6 itzultzen du

=COUNTIF(A1:A10;C2), C2 gelaxkan ">2006" testua ipinita (komatxo bikoitzik gabe) - A1:A10 areako > 2006 gelaxka kopurua kalkulatzen du.

Zenbaki negatiboak soilik zenbatzeko: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

ROUNDUP

Zenbakia behera biribiltzen du, hau da, zerorantz.

Sintaxia

ROUNDUP(zenbakia; kopurua)

Zenbakia dezimal kopuruaren arabera gorantz (zerotik) biribilduta ematen du. Kopurua zehazten ez bada edo zero bada, funtzioak osoko zenbaki hurbilenera biribilduko du gorantz. Kopurua negatiboa bada, funtzioak hurrengo 10, 100, 1000.... hurbilenera biribilduko du gorantz.

Funtzio honek zerotik biribiltzen du. Beste aukera batzuk nahi izanez gero, ikus ROUNDDOWN eta ROUND.

Adibidea

=BIN2DEC(1100100) funtzioak 100 ematen du.

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=HEX2DEC(64) funtzioak 100 ematen du.

SIN

Zenbakiaren edo angeluaren sinua ematen du.

Sintaxia

SIN (Zenbakia)

Zenbakiaren sinua (trigonometrikoa) ematen du, angelua radianetan.

Gradutako angelu baten sinua emateko, erabili RADIANS funtzioa.

Adibidea

=SIN(PI()/2): 1 ematen du, PI/2 radianen sinua.

=SIN(RADIANS(30)) 0,5 ematen du, 30 graduren sinua.

SINH

Zenbaki baten sinu hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

SINH(Zenbakia)

Zenbaki baten sinu hiperbolikoa ematen du.

Adibidea

=TANH(0) sartzen baduzu, 0 itzuliko du, 0ren tangente hiperbolikoa.

SUM

Gelaxka-area bateko zenbaki guztien batura ematen du.

Sintaxia

SUM(1. zenbakia; 2. zenbakia; ...; 30. zenbakia)

1 zenbakia-30 zenbakia: batura kalkulatzeko erabil daitezkeen 30 argumentu.

Adibidea

2, 3 eta 4 zenbakiak sartzen badituzu 1. zenbakia, 2. zenbakia eta 3. zenbakiaren testu-koadroetan, 9 emango du emaitza gisa.

=SUM(A1;A3;B5) formulak hiru gelaxken batura kalkulatzen du. =SUM (A1:E10) formulak A1 eta E10 arteko areako gelaxka guztien batura kalkulatzen du.

ETA (AND) eragilearen bidez lotutako baldintzak honela erabil daitezke SUM() funtzioarekin:

Adibidea: Demagun fakturak taula batean sartu dituzula. A zutabean fakturen datak sartu dituzu eta B zutabean zenbatekoak. Formula bat definitu nahi duzu, hilabete jakin bateko kopuru guztien totala eman dezan; adib. >=2008-01-01etik <2008-02-01era arteko aldiari bakarrik dagokion totala. Data-balioen area A1:A40 da eta totala kalkulatzeko erabiliko diren kopuruen area B1:B40. Erabiliko diren fakturen hasierako data (2008-01-01) C1 gelaxkan dago eta azken data (2008-02-01), berriz, C2 gelaxkan.

Sartu formula hau matrize-formula gisa:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Hau matrize-formula gisa sartzeko, Maius+ Ktrl+ Sartu teklak sakatu behar dituzu, Sartu tekla sakatu beharrean, formula ixtean. Orduan formula giltza artean agertuko da Formula-barran.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formularen oinarria hau da: irizpidea betetzen bada, konparazioaren emaitza 1 da, eta, betetzen ez bada, 0. Konparazio-emaitza bakoitza matrize gisa kudeatuko da, matrize-biderketan erabiliko da, eta, azkenik, balio indibidualen totala kalkulatuko da matrizearen emaitza emateko.

SUMIF

Irizpide jakin bat betetzen duten gelaxkak batzen ditu. Balio jakin baten bila area bat arakatzeko erabiltzen da funtzio hau.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Sintaxia

SUMIF(area; irizpideak; batuketa_area)

Area: irizpideak aplikatu behar zaizkion area.

Irizpidea: bilaketa-irizpidea daukan gelaxka edo irizpidea bera. Komatxo bikoitzen artean idatzi behar da irizpidea formulan.

Batuketa_area: batuko diren balioen area. Parametro hau ez bada adierazi, Arean aurkitutako balioak batuko dira.

Note.png SUMIF funtzioak erreferentziak konkatenatzeko eragilea (~) Irizpideen parametroan bakarrik onartzen du, eta SumRange aukerako parametroa ematen ez bada bakarrik.

Adibidea

Zenbaki negatiboak bakarrik batzeko: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - B1:B10 areako balioen batuketa egiten du, soilik A1:A10 areako balioak >0 badira.

SUMIF() funtzioarekin erabil daitezkeen sintaxi-adibide gehiago ikusteko, ikus COUNTIF().

TAN

Angeluaren (erradianetan) tangentea ematen du.

Sintaxia

TAN(Zenbakia)

Zenbakiaren tangentea (trigonometrikoa) ematen du, angelua radianetan.

Gradutako angelu baten tangentea emateko, erabili RADIANS funtzioa.

Adibidea

=TAN(PI()/4) : 1 ematen du, PI/4 radianen tangentea.

=TAN(RADIANS(45)) 1 ematen du, 45 graduren tangentea.

TANH

Zenbaki baten tangente hiperbolikoa ematen du.

Sintaxia

TANH(Zenbakia)

Zenbaki baten tangente hiperbolikoa ematen du.

Adibidea

=TANH(0) sartzen baduzu, 0 itzuliko du, 0ren tangente hiperbolikoa.

SUBTOTAL

Subtotalak kalkulatzen ditu. Area batek dagoeneko subtotalak baditu, gainerako kalkuluetan ez dira erabiliko. Iragazki Automatikoak aplikatu ondoren iragazitako erregistroak bakarrik kontuan hartzeko, erabili funtzio hau.

Sintaxia

SUBTOTAL(funtzioa; area)

Funtzioa: ondorengo funtzioetako bat adierazten duen zenbakia.

Funtzio-indizea Funtzioa
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SUM
10 VAR
11 VARP

Area: kontuan hartuko diren gelaxken area.

Adibidea

Demagun taula bat daukazula A1:B5 gelaxka-arean. Taula horretako A zutabean hiriak dituzu eta haiei dagozkien zifrak B zutabean. Iragazki Automatikoa erabili duzu, adibidez, Gasteiz hiria duten errenkadak bakarrik ikusteko. Orain, bistaratutako zenbakien batura ikusi nahi duzu, hau da, iragazitako errenkaden subtotala bakarrik. Kasu honetan formula zuzena hau izango litzateke:

=SUBTOTAL(9;B2:B5)

EUROBIHURTZAILEA

Europako dibisa zaharren eta euroaren arteko bihurketak egiten ditu.

Sintaxia

EUROCONVERT(Balioa; "Sorburu-dibisa"; "helburu-dibisa", doitasun_osoa, triangulazio-doitasuna)

Balioa: bihurtu beharreko moneta kopurua.

Sorburu-dibisa eta helburu-dibisa dibisa horretatik eta dibisa horretara bihurketak egiteko dibisak dira. Testuzko balioak izan behar dute, dibisaren laburtzapen ofizialak (adibidez, "EUR"). Tasak (euroaren arabera) Europako Batzordeak ezarri zituen.

Doitasun_osoa aukerakoa da. Zehazten ez bada edo Faltsua bada, emaitza Xede-dibisaren dezimalen arabera biribilduko da. Doitasun-osoa Egiazkoa bada. emaitza ez da biribilduko.

Triangulazio-doitasuna aukerakoa da. Triangulazio-doitasuna zehazten bada eta >=3 bada, bihurketa triangeluar baten tarteko emaitza (dibisa1,EUR,dibisa2) doitasun horren arabera biribilduko da. Triangulazio-doitasuna zehazten ez bada, tarteko emaitza ez da biribilduko. Gainera, helburu-dibisa "EUR" bada, Triangulazio-doitasuna triangulazioa beharko balitz bezala erabiliko da, eta EURtik EURrako bihurketa aplikatuko da.

Adibideak

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR"): Austriako 100 txelin Eurotara bihurtzen ditu.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEN"): 100 euro marko alemanetara bihurtzen ditu.

ODD

Zenbaki positiboa gora biribiltzen du, osoko zenbaki bakoiti hurbilenera, eta zenbaki negatiboa behera, osoko zenbaki bakoiti hurbilenera.

Sintaxia

ODD(zenbakia)

Zenbakia osoko zenbaki bakoiti hurbilenera gorantz biribilduta ematen du.

Adibidea

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

=ISODD_ADD(5) funtzioak 1 ematen du emaitza gisa.

ABS

Zenbakiaren balio absolutua ematen du.

Sintaxia

ABS(Zenbakia)

Zenbakia: balio absolutua eman behar zaion zenbakia.

Adibidea

=GESTEP(5;1) funtzioak 1 ematen du.

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.

=DELTA(1;2) funtzioak 0 ematen du.


Related Topics

Calc Functions By Category in the LibreOffice WikiHelp