Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Μαθηματικές συναρτήσεις

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις Μαθηματικές συναρτήσεις για το Calc. Για ανοίξετε τον Οδηγό συνάρτησης, επιλέξτε Εισαγωγή - Συνάρτηση.

Contents

CONVERT

Μετατρέπει μια τιμή από μια μονάδα μέτρησης σε μία άλλη. Οι συντελεστές μετατροπής δίνονται σε έναν κατάλογο στις ρυθμίσεις.

Παλαιότερα ο κατάλογος μετατροπής περιλάμβανε και τις παλαιά ευρωπαϊκά νομίσματα (δείτε τα παραδείγματα παρακάτω). Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την νέα συνάρτηση EUROCONVERT για την μετατροπή αυτών των νομισμάτων.

Σύνταξη

CONVERT(value;"text";"text")

Παράδειγμα

Το =CONVERT(100;"ATS";"EUR") μετατρέπει 100 Αυστριακά Σελίνια σε Ευρώ.

=CONVERT(100;"EUR";"DEM") μετατρέπει 100 Ευρώ σε γερμανικά μάρκα.

FLOOR.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας, ανεξάρτητα από το πρόσημο της σημαντικότητας

Σύνταξη

FLOOR.PRECISE(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί.

Σημαντικότητα είναι η τιμή στης οποίας το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω ο αριθμός.

Παράδειγμα

Το =FLOOR.PRECISE( -11;-2) επιστρέφει -12

FLOOR

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας.

Σύνταξη

FLOOR(Αριθμός; Σημαντικότητα; Κατάσταση)

Αριθμός είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί.

Σημαντικότητα είναι η τιμή στης οποίας το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω ο αριθμός.

Η Κατάσταση είναι προαιρετική. Αν η τιμή της είναι δοσμένη και διάφορη του μηδενός και αν ο αριθμός και η σημαντικότητα είναι αρνητικοί, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται βασισμένη στην απόλυτη τιμή του αριθμού. Αυτή η παράμετρος αγνοείται κατά την εξαγωγή στο MS Excel καθώς το Excel δεν γνωρίζει τρίτη παράμετρο.

Warning.png Αν καιο αριθμός και η σημαντικότητα είναι αρνητικοί και η Κατάσταση είναι μηδέν ή δεν έχει ορισθεί, τότε τα αποτελέσματα μεταξύ του LibreOffice Calc και του Excel θα διαφέρουν μετά την εξαγωγή. Αν εξάγετε το υπολογστικό φύλλο στο Excel χρησιμοποιήστε Κατάσταση=1 για να δίνει τα ίδια αποτελέσματα με το Calc.

Παράδειγμα

Το =FLOOR( -11;-2) επιστρέφει -12

Το =FLOOR( -11;-2;0) επιστρέφει -12

Το =FLOOR( -11;-2;1) επιστρέφει -10

SIGN

Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού. Επιστρέφει 1 αν ο αριθμός είναι θετικός, -1 αν είναι αρνητικός και 0 αν είναι μηδέν.

Σύνταξη

SIGN(Αριθμός)

Ο Αριθμός είναι ο αριθμός του οποίου θα καθοριστεί το σύμβολο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SIGN(3.4) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

Η συνάρτηση =SIGN(-4.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -1.

MROUND

Επιστρέφει ένα αριθμός που περικλείεται από το πιο κοντινό πολλαπλάσιο ενός άλλου αριθμού.

Σύνταξη

MROUND(Αριθμός, Πολλαπλάσιο)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του Πολλαπλάσιο.

Μια εναλλακτική υλοποίηση θα ήταν Πολλαπλάσιο * ROUND(Αριθμός/Πολλαπλάσιο).

Παράδειγμα

Το =MROUND(15.5;3) επιστρέφει 15, καθώς το 15.5 είναι πλησιέστερα στο 15 (= 3*5) από το 18 (= 3*6).

Το =MROUND(1.4;0.5) επιστρέφει 1.5 (= 0.5*3).

CSCH

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός αριθμού.

Σύνταξη

CSCH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα του αριθμού.

Παράδειγμα

=CSCH(1) επιστρέφει περίπου 0,8509181282, την υπερβολική συντέμνουσα του 1.

SECH

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός αριθμού.

Σύνταξη

SECH(αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα του αριθμού.

Παράδειγμα

=SECH(0) επιστρέφει 1, την υπερβολική τέμνουσα του 0.

CSC

Επιστρέφει τη συντέμνουσα της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια). Η συντέμνουσα μιας γωνίας είναι ισοδύναμη με 1 διαιρεμένο με το ημίτονο αυτής της γωνίας

Σύνταξη

CSC(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) συντέμνουσα του αριθμού, τη γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η συντέμνουσα μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παραδείγματα

=CSC(PI()/4) επιστρέφει περίπου 1.4142135624, το αντίστροφο του ημιτόνου των PI/4 ακτινίων.

=CSC(RADIANS(30)) επιστρέφει 2, την συντέμνουσα των 30 μοιρών.

SEC

Επιστρέφει την τέμνουσα της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια). Η τέμνουσα μιας γωνίας είναι ισοδύναμη με το 1 διαιρεμένο με το συνημίτονο αυτής της γωνίας

Σύνταξη

SEC(αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) τέμνουσα του αριθμού, τη γωνία σε ακτίνια.

Για επιστροφή της τέμνουσας μιας γωνίας σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παραδείγματα

=SEC(PI()/4) επιστρέφει περίπου 1,4142135624, το αντίστροφο του συνημιτόνου των PI/4 ακτινίων.

=SEC(RADIANS(60)) επιστρέφει 2, την τέμνουσα των 60 μοιρών.

COUNTBLANK

Επιστρέφει το πλήθος των κενών κελιών.

Σύνταξη

COUNTBLANK(Περιοχή)

Επιστρέφει τον αριθμό των κενών κελιών στην περιοχή κελιών Περιοχή.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COUNTBLANK(A1:B2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4 αν τα κελιά Α1, Α2, Β1, Β2 είναι κενά.

ACOS

Επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ACOS(Αριθμός)

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό συνημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας το συνημίτονο είναι ο Αριθμός. Η γωνία επιστρέφεται ως τιμή μεταξύ 0 και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ACOS(-1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.14159265358979 (Pi ακτίνια)

Η συνάρτηση =DEGREES(ACOS(0.5)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 60. Το συνημίτονο των 60 μοιρών είναι 0.5.

ACOSH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού..

Σύνταξη

ACOSH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου το υπερβολικό συνημίτονο είναι ο Αριθμός.

Ο αριθμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ACOSH(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

Η συνάρτηση =ACOSH(COSH(4)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

SQRT

Επιστρέφει την θετική τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού.

Σύνταξη

SQRT(Αριθμός)

Επιστρέφει τη θετική τετραγωνική ρίζα του Αριθμού.

Ο αριθμός πρέπει να είναι θετικός.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SQRT(16) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

Το =SQRT(-16) επιστρέφει λάθος άκυρο όρισμα.

ACOT

Επιστρέφει την αντίστροφη εφαπτομένη (τόξο εφαπτομένης) του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ACOT(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική συνεφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας η συνεφαπτομένη είναι ο Αριθμός. Η γωνία δίδεται μεταξύ 0 και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Το =ACOT(1) επιστρέφει 0.785398163397448 (π/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ACOT(1)) επιστρέφει 45. Η συνεφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

ACOTH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ACOTH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου η υπερβολική συνεφαπτομένη είναι ο Αριθμός.

Υπάρχει κάποιο σφάλμα αν ο Αριθμός βρίσκεται στο κλειστό διάστημα από το -1 ως το 1.

Παράδειγμα

Το =ACOTH(1.1) επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του 1.1, περίπου 1.52226.

ASIN

Επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ASIN(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο τριγωνομετρικό ημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας το ημίτονο είναι ο Αριθμός. Η γωνία είναι μεταξύ -π/2 και +π/2.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ASIN(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

Η συνάρτηση =ASIN(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.5707963267949 (Pi/2 ακτίνια).

Η συνάρτηση =DEGREES(ASIN(0.5)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3. Το ημίτονο των 30 μοιρών είναι 0.5.

ASINH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

ASINH(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου το υπερβολικό ημίτονο είναι ο Αριθμός.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ASINH(-90) επιστρέφει προσεγγιστικά -5.1929877.

Η συνάρτηση =ASINH(SINH(4)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα την τιμή 4.

ATAN

Επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

ATAN(Αριθμός)

Η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) της οποίας η εφαπτομένη είναι ο Αριθμός. Η γωνία δίδεται μεταξύ -π/2 και π/2.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ATAN(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.785398163397448 (Pi/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ATAN(1)) επιστρέφει 45. Η εφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

ATAN2

Επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη των καθορισμένων x και y συντεταγμένων.

Σύνταξη

ATAN2(ΤιμήX; ΤιμήY)

ΑριθμόςΧ είναι η τιμή της χ συντεταγμένης.

ΑριθμόςΥ είναι η τιμή της Υ συντεταγμένης.

Η ATAN2 επιστρέφει την αντίστροφη τριγωνομετρική εφαπτομένη, δηλαδή τη γωνία (σε ακτίνια) μεταξύ του άξονα των χ και μιας γραμμής από το σημείο (Χ, Υ) στην αρχή των αξόνων. Η γωνία βρίσκεται μεταξύ -π και π.

Για να επιστραφεί η γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEGREES.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ATAN2(20;20) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.785398163397448 (Pi/4 ακτίνια).

Το =DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) επιστρέφει 45. Η εφαπτομένη των 45 μοιρών είναι 1.

ATANH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

ATANH(Αριθμός)

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη του Αριθμού, δηλαδή τον αριθμό του οποίου η υπερβολική εφαπτομένη είναι ο Αριθμός.

Ο αριθμός πρέπει να εκπληρεί τη συνθήκη -1 < αριθμός < 1.

Παράδειγμα

Το =ATANH(0) επιστρέφει 0.

COS

Επιστρέφει το συνημίτονο μιας γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

COS(Αριθμός)

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το (τριγωνομετρικό) συνημίτονο του Αριθμού, της γωνίας σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η τιμή του συνημιτόνου μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παραδείγματα

Το =COS(PI()/2) επιστρέφει 0, το συνημίτονο των π/2 ακτινίων.

Το =COS(RADIANS(60)) επσιτρέφει 0.5, το συνημίτονο των 60 μοιρών.

COSH

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

COSH(Αριθμός)

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =COSH(0) επιστρέφει 1, το υπερβολικό συνημίτονο του 0.

COT

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη της δοθείσης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

COT(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) συνεφαπτομένη του Αριθμού, τη γωνία σε ακτίνια.

Για να επιστραφεί η συνεφαπτομένη μιας γωνίας σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Η συνεφαπτομένη μιας γωνίας ισούται με 1 προς την εφαπτομένη αυτής της γωνίας.

Παράδειγμα:

Το =COT(PI()/4) επιστρέφει 1, τη συνεφαπτομένη π/4 ακτινίων.

Το =COT(RADIANS(45)) επιστρέφει 1, τη συνεφαπτομένη 45 μοιρών.

SQRTPI

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός (Pi φορές έναν αριθμό).

Σύνταξη

SQRTPI(Αριθμός)

Επιστρέφει τη θετική τετραγωνική ρίζα του (π επί τον Αριθμό).

Αυτό είναι ισοδύναμο του SQRT(PI()*Αριθμός).

Παράδειγμα

Το =SQRTPI(2) επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (2π), περίπου 2.506628.

COTH

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη ενός αριθμού (γωνίας).

Σύνταξη

COTH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =COTH(1) επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του 1, περίπου 1.3130.

DEGREES

Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες.

Σύνταξη

DEGREES(Αριθμός)

Αριθμός είναι η γωνία σε ακτίνια που θα μετατραπεί σε μοίρες.

Παράδειγμα

Το =DEGREES(PI()) επιστρέφει 180 μοίρες.

EXP

Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη του αριθμού. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2.71828182845904.

Σύνταξη

EXP(Αριθμός)

Αριθμός είναι η δύναμη στην οποία θα υψωθεί το e.

Παράδειγμα

Το =EXP(1) επιστρέφει 2.71828182845904, δηλαδή τη μαθηματική σταθερά e με την ακρίβεια του Calc.

FACT

Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού.

Σύνταξη

FACT(Αριθμός)

Επιστρέφει το Αριθμός!, δηλ. το παραγοντικό του Αριθμού, υπολογισμένο ως 1*2*3*4*...*Αριθμός.

=FACT(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα την τιμή 1 εξ ορισμού.

Το παραγοντικό ενός αρνητικού αριθμού επιστρέφει το σφάλμα "μη έγκυρο όρισμα".

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FACT(3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 6.

Η συνάρτηση =FACT(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

INT

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

Σύνταξη

INT(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

Οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στον επόμενο ακέραιο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =INT(5.7) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 5.

Η συνάρτηση =INT(-1.3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -2.

EVEN

Στρογγυλοποιεί ένα θετικό αριθμό προς τα πάνω στον επόμενο άρτιο ακέραιο και έναν αρνητικό αριθμό προς τα κάτων στον επόμενο άρτιο ακέραιο.

Σύνταξη

EVEN(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο στον επόμενο άρτιο ακέραιο, πάνω από το μηδέν.

Παραδείγματα

Η συνάρτηση =EVEN(2.3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

Η συνάρτηση =EVEN(2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2.

Η συνάρτηση =EVEN(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.

Η συνάρτηση =EVEN(-0.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -2.

GCD

Επιστρέφει το μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο ή περισσότερων ακεραίων.

Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί, χωρίς να αφήνει υπόλοιπο, κάθε έναν από τους δοσμένους ακέραιους.

Σύνταξη

GCD(Ακέραιος1; Ακέραιος2; ...;Ακέραιος30)

Ακέραιος1 ως 30 είναι μέχρι 30 ακέραιοι των οποίων θα υπολογιστεί ο μέγιστος κοινός διαιρέτης.

Παράδειγμα

Το =GCD(16;32;24) δίνει αποτέλεσμα 8, επειδή το 8 είνια ο μεγαλύτερος ακέραιος που μπορεί διαιρέσει το 16, το 24 και το 32 χωρίς υπόλοιπο.

Το =GCD(B1:B3) όπου τα κελιά B1, B2, B3 περιέχουν 9, 12, 9 δίνει 3.

GCD_ADD

Το αποτέλεσμα είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης ενός καταλόγου αριθμών.

Note.png Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες του Microsoft Excel. Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς το _ADD για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα. Π.χ. η συνάρτηση WEEKNUM υπολογίζει τον αριθμό εβδομάδας μιας δεδομένης ημερομηνίας βασισμένη στο διεθνές πρότυπο ISO 6801, ενώ η WEEKNUM_ADD επιστρέφει τον ίδιο αριθμό εβδομάδας όπως το Microsoft Excel.

Σύνταξη

GCD_ADD(Αριθμός(οί))

(Αριθμός(οί)) είναι ένας κατάλογος μέχρι 30 αριθμών.

Παράδειγμα

Το =GCD_ADD(5;15;25) επιστρέφει 5.

ISEVEN

Επιστρέφει TRUE αν η τιμή είναι άρτιος ακέραιος, ή FALSE αν η τιμή είναι περιττός.

Σύνταξη

ISEVEN(Τιμή)

Τιμή είναι η τιμή που θα ελεγχθεί.

Αν η Τιμή δεν είναι ακέραιος τότε τα ψηφία μετά την υποδιαστολή θα αγνοηθούν. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το πρόσημο της Τιμής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ISEVEN(48) επιστρέφει ως αποτέλεσμα TRUE.

Η συνάρτηση =ISEVEN(33) επιστρέφει ως αποτέλεσμα FALSE

Η συνάρτηση =ISEVEN(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα TRUE

Η συνάρτηση =ISEVEN(-2.1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα TRUE

Η συνάρτηση =ISEVEN(3.999) επιστρέφει ως αποτέλεσμα FALSE

ISODD

Επιστρέφει TRUE αν η τιμή είναι περιττή ή FALSE αν ο αριθμός είναι άρτιος.

Σύνταξη

ISODD(τιμή)

Τιμή είναι η τιμή που θα ελεγχθεί.

Αν η Τιμή δεν είναι ακέραιος τότε τα ψηφία μετά την υποδιαστολή θα αγνοηθούν. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το πρόσημο της Τιμής.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ISODD(33) επιστρέφει ως αποτέλεσμα TRUE

Η συνάρτηση =ISODD(48) επιστρέφει ως αποτέλεσμα FALSE

Η συνάρτηση =ISODD(3.999) επιστρέφει ως αποτέλεσμα TRUE

Η συνάρτηση =ISODD(-3.1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα TRUE

RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν ακέραιο τυχαίο αριθμό σε μία καθορισμένη περιοχή.

Σύνταξη

RANDBETWEEN(Κάτω-όριο, Πάνω-όριο)

Επιστρέφει έναν ακέραιο τυχαίο αριθμό μεταξύ των ακεραίων Κάτω και Πάνω (συμπεριλαμβανομένων και των δύο).

Η συνάρτηση παράγει ένα νέο τυχαίο αριθμό κάθε φορά που το Calc κάνει επανυπολογισμό. Για να εξαναγκάσετε το Calc σε χειροκίνητο επανυπολογισμό πατήστε τα πλήκτρα Shift+Ctrl+F9.

Για να δημιουργήσετε τυχαίους αριθμούς που δεν επανυπολογίζονται ποτέ, αντιγράψτε τα κελιά που περιέχουν αυτή τη συνάρτηση και χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία - Ειδική Επικόλληση (με το Επικόλληση όλων και το Τύποι αποεπιλεγμένα και το Αριθμοί επιλεγμένο).

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =RANDBETWEEN(20;30) επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ του 20 και του 30.

LCM

Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός ή περισσότερων ακέραιων.

Σύνταξη

LCM(Ακέραιος1; Ακέραιος2; ...; Ακέραιος30)

Ακέραιος1 ως 30 είνια μέχρι 30 ακέραιοι των οποίων θα υπολογιστεί το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.

Παράδειγμα

Αν εισαγάγετε τις τιμές 512;1024 και 2000 στα πλαίσια κειμένου Ακέραιος 1, 2 και 3, το αποτέλεσμα που προκύπτει θα είναι 128000.

LCM_ADD

Το αποτέλεσμα είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός καταλόγου αριθμών.

Note.png Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες του Microsoft Excel. Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς το _ADD για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα. Π.χ. η συνάρτηση WEEKNUM υπολογίζει τον αριθμό εβδομάδας μιας δεδομένης ημερομηνίας βασισμένη στο διεθνές πρότυπο ISO 6801, ενώ η WEEKNUM_ADD επιστρέφει τον ίδιο αριθμό εβδομάδας όπως το Microsoft Excel.

Σύνταξη

LCM_ADD(Αριθμός(οί))

(Αριθμός(οί)) είναι ένας κατάλογος μέχρι 30 αριθμών.

Παράδειγμα

=LCM_ADD(5;15;25) επιστρέφει 75.

COMBIN

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών των στοιχείων χωρίς επανάληψη.

Σύνταξη

COMBIN(Count1; Count2)

Πλήθος1 είναι ο αριθμός των αντικειμένων στο σύνολο.

Πλήθος2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων που θα επιλεγούν από το σύνολο.

Η COMBIN επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων με τις οποίες μπορούν να επιλεγούν αυτά τα αντικείμενα. Π.χ. αν υπάρχουν τρία αντικείμενα Α, Β και Γ σε ένα σύνολο, μπορείτε να επιλέξετε 2 αντικείμενα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, συγκεκριμένα ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ.

Η COMBIN εφαρμόζει τον τύπο: Count1!/(Count2!*(Count1-Count2)!)

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COMBIN(3;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.

COMBINA

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών ενός υποσυνόλου αντικειμένων με επαναλήψεις.

Σύνταξη

COMBINA(Count1; Count2)

Πλήθος1 είναι ο αριθμός των αντικειμένων στο σύνολο.

Πλήθος2 είναι ο αριθμός των αντικειμένων που θα επιλεγούν από το σύνολο.

COMBINA επιστρέφει τον αριθμό των μοναδικών τρόπων για επιλογή αυτών των στοιχείων, όπου η σειρά επιλογής είναι αδιάφορη και η επανάληψη των στοιχείων επιτρέπεται. Για παράδειγμα εάν υπάρχουν 3 στοιχεία A, B και C σε ένα σύνολο, μπορείτε να διαλέξετε 2 στοιχεία με 6 διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή AA, AB, AC, BB, BC και CC.

Η COMBINA εφαρμόζει τον τύπο: (Πλήθος1+Πλήθος2-1)! / (Πλήθος2!(Πλήθος1-1)!)

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =COMBINA(3;2)επιστρέφει ως αποτέλεσμα 6.

TRUNC

Περικόπτει έναν αριθμό αφαιρώντας δεκαδικά.

Σύνταξη

TRUNC(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό με το πολύ τόσες δεκαδικές θέσεις. Τα επιπλέον δεκαδικά απλώς αγνοούνται, ανεξαρτήτως του προσήμου.

Το TRUNC(Αριθμός; 0) συμπεριφέρεται όπως το INT(Αριθμός) για τους θετικούς αριθμούς, αλλά στην πράξη στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (προς το μηδέν) τους αρνητικούς αριθμούς.

Warning.png Οι ορατές δεκαδικές θέσεις του αποτελέσματος καθορίζονται στο Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =TRUNC(1.239;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.23. Το 9 έχει χαθεί.

Η συνάρτηση =TRUNC(-1.234999;3) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -1.234. Όλα τα 9 χάνονται.

LN

Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού βασισμένο στη σταθερά e. Η σταθερά e έχει τιμή περίπου 2.71828182845904.

Σύνταξη

LN(Αριθμός)

Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο φυσικός λογάριθμος.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LN(3) επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο του 3 (προσεγγιστικά 1.0986).

Η συνάρτηση =LN(EXP(321)) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 321.

LOG

Επιστρέφει το λογάριθμο ενός αριθμού στην καθορισμένη βάση.

Σύνταξη

LOG(Αριθμός; Βάση)

Αριθμός είναι η τιμή για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ο λογάριθμος.

Βάση είναι η βάση για τον λογαριθμικό υπολογισμό. Εάν παραληφθεί, υποτίθεται η βάση 10.

Παράδειγμα

Το =LOG(10;3) επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 3 του 10 (περίπου 2.0959).

Η συνάρτηση =LOG(7^4;7) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 4.

LOG10

Επιστρέφει το δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού.

Σύνταξη

LOG10(Αριθμός)

Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 10 του ορίσματος Αριθμός.

Παράδειγμα

Το =LOG10(5) επιστρέφει το (δεκαδικό) λογάριθμο του 5 (περίπου 0,69897).

ISO.CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας, ανεξάρτητα από το πρόσημο της σημαντικότητας

Σύνταξη

ISO.CEILING(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Ο Αριθμός (Απαιτείται) είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι ο αριθμός στου οποίου το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή.

Παράδειγμα

=ISO.CEILING(-11;-2) επιστρέφει -10

CEILING.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό μέχρι το πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας, ανεξάρτητα από το πρόσημο της σημαντικότητας

Σύνταξη

CEILING.PRECISE(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός (απαιτείται) είναι ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι ο αριθμός στου οποίου το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή.

Παράδειγμα

=CEILING.PRECISE(-11;-2) επιστρέφει -10

CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο σημαντικότητας.

Σύνταξη

CEILING(Αριθμός; Σημαντικότητα; Κατάσταση)

Αριθμός είνια ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.

Σημαντικότητα είναι ο αριθμός στου οποίου το πολλαπλάσιο θα στρογγυλοποιηθεί η τιμή.

Η Κατάσταση είναι μια προαιρετική τιμή. Αν δίνεται τιμή για την Κατάσταση και δεν είναι ίση με το μηδέν, και αν ο Αριθμός και η Σημαντικότητα είναι αρνητικοί, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται με βάση την απόλυτη τιμή του Αριθμού. Αυτή η παράμετρος αγνοείται όταν γίνεται εξαγωγή σε MS Excel καθώς το Excel δεν αναγνωρίζει τρίτη παράμετρο.

Warning.png Αν και οι δύο παράμετροι Αριθμός και Σημαντικότητα είναι αρνητικές και η τιμή της Κατάστασης είναι ίση με μηδέν ή δεν δίνεται, τα αποτελέσματα του LibreOffice και του Excel θα διαφέρουν μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής. Αν εξάγετε το υπολογιστικό φύλλο στο Excel, χρησιμοποιήστε Κατάσταση=1 για να δείτε τα ίδια αποτελέσματα τόσο στο Excel όσο και στο Calc.

Παράδειγμα

=CEILING(-11;-2) επιστρέφει -10

=CEILING(-11;-2;0) επιστρέφει -10

=CEILING(-11;-2;1) επιστρέφει -12

PI

Επιστρέφει 3.14159265358979, την τιμή της μαθηματικής σταθεράς π με ακρίβεια 14 δεκαδικών.

Σύνταξη

PI()

Παράδειγμα

Το =PI() επιστρέφει 3.14159265358979.

RAND

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

Σύνταξη

RAND()

Αυτή η συνάρτηση παράγει έναν νέο τυχαίο αριθμό κάθε φορά που το Calc ξαναϋπολογίζει. Για να εξαναγκάσετε το Calc να ξαναϋπολογίσει χειροκίνητα πατήστε F9.

Για να δημιουργήσετε τυχαίους αριθμούς που δεν επανυπολογίζονται ποτέ, αντιγράψτε τα κελιά που περιέχουν =RAND() και χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία - Ειδική Επικόλληση (με το Επικόλληση όλων και το Αριθμοί αποεπιλεγμένα και το Αριθμοί επιλεγμένο).

Παράδειγμα

Το =RAND() επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

MULTINOMIAL

Επιστρέφει το παραγοντικό του αθροίσματος των ορισμάτων διαιρεμένου δια του γινόμενου των παραγοντικών των ορισμάτων.

Σύνταξη

MULTINOMIAL(Αριθμός(οί))

Αριθμοί είναι ένας κατάλογος μέχρι 30 αριθμούς.

Παράδειγμα

Το =MULTINOMIAL(F11:H11) επιστρέφει 1260, αν τα F11 ως H11 περιέχουν τις τιμές 2, 3 and 4. Αυτό αντιστοιχεί στον τύπο =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

POWER

Επιστρέφει έναν αριθμό υψωμένο σε έναν άλλο αριθμό.

Σύνταξη

POWER(Βάση; Εκθέτης)

Επιστρέφει τη βάση υψωμένη στη δύναμη του εκθέτη.

Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τον τελεστή ^:

Βάση^εκθέτης

Παράδειγμα

Το =POWER(4;3) επιστρέφει 64, το οποίο είναι το 4 υψωμένο στη δύναμη του 3.

Το =4^3 επίσης επιστρέφει το 4 υψωμένο στη δύναμη του 3.

SERIESSUM

Αθροίζει τους πρώτους όρους μιας σειράς δυνάμεων.

SERIESSUM(x;n;m;coefficients) = coefficient_1*x^n + coefficient_2*x^(n+m) + coefficient_3*x^(n+2m) +...+ coefficient_i*x^(n+(i-1)m)

Σύνταξη

SERIESSUM(X, N, M, συντελεστές)

X είναι η τιμή που εισάγεται για τη δυναμοσειρά.

N είναι η αρχική δύναμη.

M είναι το βήμα αύξησης του N

Συντελεστές είνια μια σειρά συντελεστών. Για κάθε συντελεστή το άθροισμα της σειράς αυξάνεται κατά ένα τμήμα.

PRODUCT

Πολλαπλασιάζει όλους τους αριθμούς που δίνονται ως ορίσματα και επιστρέφει το γινόμενο.

Σύνταξη

PRODUCT(Αριθμός1; Αριθμός2; ...; Αριθμός30)

Αριθμός1 ως 30 είναι μέχρι 30 ορίσματα των οποίων το γινόμενο θα υπολογιστεί.

Η PRODUCT επιστρέφει το number1 * number2 * number3 * ...

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =PRODUCT(2;3;4) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 24.

SUMSQ

Αν θέλετε να υπολογίσετε το άθροισμα των τετραγώνων των αριθμών (σύνολο των τετραγώνων των ορισμάτων), εισάγετέ τα στα πεδία κειμένου.

Σύνταξη

SUMSQ(Αριθμός1; Αριθμός2; ...; Αριθμός30)

Αριθμός1 ως 30 είναι μέχρι 30 ορίσματα των οποίων το άθροισμα των τετραγώνων θα υπολογιστεί.

Παράδειγμα

Αν εισάγετε τους αριθμούς 2; 3 και 4 στα πεδία κειμένου Αριθμός1, 2 και 3, θα επιστραφεί το αποτέλεσμα 29.

MOD

Επιστρέφει το υπόλοιπο όταν ένας ακέραιος διαιρείται από άλλον.

Σύνταξη

MOD(Διαιρετέος; Διαιρέτης)

Για ακέραια ορίσματα αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον Διαιρετέτο modulo Διαιρέτη, δηλαδή το υπόλοιπο όταν ο Διαιρετεός διαρείται από τον Διαιρέτη.

Αυτη η συνάρτηση υπολογίζεται ως Διαιρετέος - Διαιρέτης * INT(Διαιρετέος/Διαιρέτης), και αυτός ο τύπος δίνει το αποτέλεσμα αν τα ορίσματα δεν είναι ακέραιοι.

Παράδειγμα

Το =MOD(22;3) επιστρέφει 1, το υπόλοιπο όταν το 22 διαιρείται με το 3.

Η συνάρτηση =MOD(11.25;2.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.25.

QUOTIENT

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος μιας διαίρεσης.

Σύνταξη

QUOTIENT(Αριθμητής; Παρονομαστής)

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του Αριθμητή διαιρούμενου δια του Παρονομαστή.

Η QUOTIENT είνια ισοδύναμη με το INT(αριθμητής/παρονομαστής), εκτός του ότι μπορεί να αναφέρει τα λάθη με διαφορετικούς κωδικούς λαθών.

Παράδειγμα

Το =QUOTIENT(11;3) επιστρέφει 3. Το υπόλοιπο 2 χάνεται.

RADIANS

Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια.

Σύνταξη

RADIANS(Αριθμός)

Αριθμός είναι η γωνία σε μοίρες που θα μετατραπεί σε ακτίνια.

Παράδειγμα

Το =RADIANS(90) επιστρέφει 1.5707963267949, το οποίο είναι το π/2 με την ακρίβεια του Calc.

ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Σύνταξη

ROUND(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο σε Πλήθος δεκαδικών. Αν το Πλήθος παραλειφθεί, ή ορισθεί 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στην πλησιέστερη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο αριθμό. Δείτε τις ROUNDDOWN και ROUNDUP για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROUND(2.348;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2.35

=ROUND(-32.4834;3) επιστρέφει -32.483. Αλλάξτε τη μορφή των κελιών για να δείτε όλα τα δεκαδικά.

Η συνάρτηση =ROUND(2.348;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 2.

Η συνάρτηση =ROUND(2.5) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.

Η συνάρτηση =ROUND(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1000.

ROUNDDOWN

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, προς το μηδέν, σε συγκεκριμένη ακρίβεια.

Σύνταξη

ROUNDDOWN(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω (προς το μηδέν) σε Πλήθος δεκαδικών. Αν το Πλήθος παραλειφθεί, ή ορισθεί 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί σε ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στην επόμενη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς το μηδέν. Δείτε τις ROUNDUP και ROUND για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROUNDDOWN(1.234;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.23.

Η συνάρτηση =ROUNDDOWN(45.67;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 45.

Η συνάρτηση =ROUNDDOWN(-45.67) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -45.

Η συνάρτηση =ROUNDDOWN(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 900.

COUNTIF

Επιστρέφει τον αριθμό των κελιών που ταιριάζουν με συγκεκριμένα κριτήρια εντός της περιοχής κελιών.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

COUNTIF(Περιοχή, Κριτήρια)

Περιοχή είνια η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια.

Το Κριτήρια δείχνει τα κριτήρια με τη μορφή αριθμού, έκφρασης ή αλφαριθμητικού χαρακτήρων. Αυτά τα κριτήρια καθορίζουν ποια κελιά καταμετρώνται. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα κείμενο αναζήτησης με τη μορφή κανονικής παράστασης, π.χ. β.* για΄ολες τις λέξεις που αρχίζουν με β. Μπορείτε επίσης να υποδείξετε μια περιοχή κελιών που περιέχει το κριτήριο αναζήτησης. Αν ψάχνεται για έκφραση κειμένου, περικλείστε τη σε διπλά εισαγωγικά.

Παράδειγμα

Το A1:A10 είνια μια περιοχή κελιών που περιέχει τους αριθμούς 2000 έως 2009. Το κελί B1 περιέχει τον αριθμό 2006. Στο κελί Β2, εισάγετε έναν τύπο:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - αυτό επιστρέφει 1

=COUNTIF(A1:A10;B1) - αυτό επιστρέφει 1

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - αυτό επιστρέφει 4

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - όταν το Β1 περιέχει 2006, αυτό επιστρέφει 6

Το =COUNTIF(A1:A10;C2) όπου το κελί C2 περιέχει το κείμενο >2006 καταμετρά το πλήθος των κελιών της περιοχής A1:A10 τα οποία είνια >2006

Για μέτρηση μόνο των αρνητικών αριθμών: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

ROUNDUP

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα πάνω, μακριά από το μηδέν, σε συγκεκριμένη ακρίβεια.

Σύνταξη

ROUNDUP(Αριθμός; Πλήθος)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν) σε Πλήθος δεκαδικών. Αν το Πλήθος παραλειφθεί, ή ορισθεί 0, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί σε ακέραιο. Αν το Πλήθος είναι αρνητικό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί στην επόμενη 10άδα, 100άδα, 1000άδα κ.ο.κ.

Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί μακριά από το μηδέν. Δείτε τις ROUNDDOWN και ROUND για εναλλακτικές λύσεις.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ROUNDUP(1.1111;2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.12.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(1.2345;1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.3.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(45.67;0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 46.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(-45.67) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -46.

Η συνάρτηση =ROUNDUP(987.65;-2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1000.

SIN

Επιστρέφει το ημίτονο της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

SIN(Αριθμός)

Επιστρέφει το (τριγωνομετρικό) ημίτονο του Αριθμού, δηλ. της γωνίας σε ακτίνια.

Για να πάρετε το ημίτονο μιας γωνίας εκφρασμένης σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

Το =SIN(PI()/2) επιστρέφει 1, το ημίτονο π/2 ακτινίων.

Το =SIN(RADIANS(30)) επιστρέφει 0.5, το ημίτονο των 30 μοιρών.

SINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού.

Σύνταξη

SINH(Αριθμός)

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο του Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =SINH(0) επιστρέφει 0, το υπερβολικό ημίτονο του 0.

SUM

Αθροίζει τους αριθμούς σε μια περιοχή κελιών.

Σύνταξη

SUM(Αριθμός1; Αριθμός2; ...; Αριθμός30)

Αριθμός1 ως 30 είνια μέχρι 30 ορίσματα των οποίων το άθροισμα θα υπολογιστεί.

Παράδειγμα

Αν εισαγάγετε τις τιμές 2; 3 και 4 στα πλαίσια κειμένου Αριθμός 1, 2 και 3, το αποτέλεσμα που προκύπτει θα είναι 9.

Το =SUM(A1;A3;B5) υπολογίζει το άθροισμα των τριών κελιών. Το =SUM (A1:E10) υπολογίζει το άθροισμα όλων των κελιών στην περιοχή A1 ως E10.

Συνθήκες συνδεδεμένες με AND μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συνάρτηση SUM() κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Παραδοχές παραδείγματος: Έχετε εισάγει τιμολόγια σε έναν πίνακα. Η στήλη Α περιέχει την ημερομηνία του τιμολογίου, η στήλη Β τα ποσά. Θέλετε να βρείτε έναν τύπο που να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε το σύνολο όλων των ποσών για ένα συγκεκριμένο μήνα, π.χ. για την περίοδο >=2008-01-01 έως <2008-02-01. Η περιοχή με τις τιμές ημερομηνιών είναι A1:A40, η περιοχή με τα ποσά προς άθροιση είναι B1:B40. Το C1 περιέχει την ημερομηνία έναρξης, 2008-01-01, των τιμολογίων που θα περιληφθούν στην άθροιση και το C2 την ημερομηνία, 2008-02-01, που δεν συμπεριλαμβάνεται πια.

Εισάγετε τον ακόλουθο τύπο ως τύπο πίνακα:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Για να εισάγετε αυτό ως ένα τύπο πίνακα, θα πρέπει να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+ Ctrl+ Enter αντί του απλού Enter για να κλείσετε τον τύπο. Ο τύπος τότε θα εμφανιστεί ανάμεσα σε άγκιστρα στην γραμμή Τύπος.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Ο τύπος βασίζεται στο γεγονός ότι το αποτέλεσμα μιας σύγκρισης είναι 1, εφόσον το κριτήριο πληρούται και 0 στην αντίθετη περίπτωση. Τα επιμέρους αποτελέσματα σύγκρισης θα αντιμετωπιστούν ως πίνακας και θα χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλασιασμούς πινάκων και, στο τέλος, οι επιμέρους τιμές θα αθροιστούν για να δώσουν τη μήτρα αποτελεσμάτων.

SUMIF

Προσθέτει τα καθορισμένα κελιά που ορίζονται με τα δεδομένα κριτήρια. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για περιηγηθείτε σε μια περιοχή κελιών όταν ψάχνετε για μια συγκεκριμένη τιμή.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

SUMIF(Περιοχή; Κριτήρια; Περιοχή_άθροισης)

Περιοχή είνια η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια.

Κριτήρια είναι το κελί στο οποίο εμφανίζονται τα κριτήρια αναζήτησης ή το ίδιο το κριτήριο αναζήτησης. Αν τα κριτήρια έιναι γραμμένα στον τύπο, πρέπει να περιλαμβάνονται σε διπλά εισαγωγικά.

Περιοχή_άθροισης είναι η περιοχή, οι τιμές της οποίας αθροίζονται. Εάν αυτή η παράμετρος δεν έχει καθοριστεί, αθροίζονται οι τιμές της παραμέτρου Περιοχή.

Note.png Η SUMIF υποστηρίζει τον τελεστή αλληλουχίας αναφοράς (~) μόνο στην παράμετρο Κριτήρια και μόνο αν δεν δίνεται η προαιρετική παράμετρος Περιοχή_Άθροισης.

Παράδειγμα

Για να αθροίσετε μόνο αρνητικούς αριθμούς: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - αθροίζει τιμές από την περιοχή B1:B10 μόνο αν οι αντίστοιχες τιμές στην περιοχή A1:A10 είναι >0.

Δείτε την COUNTIF() για μερικά ακόμη παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την SUMIF().

TAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη της δοσμένης γωνίας (σε ακτίνια).

Σύνταξη

TAN(Αριθμός)

Επιστρέφει την (τριγωνομετρική) εφαπτομένη του Αριθμού, δηλ. της γωνίας σε ακτίνια.

Για να δώσετε τη γωνία σε μοίρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση RADIANS.

Παράδειγμα

Το =TAN(PI()/4) επιστρέφει 1, την εφαπτομένη π/4 ακτινίων.

Το =TAN(RADIANS(45)) επιστρέφει 1, την εφαπτομένη 45 μοιρών.

TANH

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

TANH(Αριθμός)

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός Αριθμού.

Παράδειγμα

Το =TANH(0) επιστρέφει 0, την υπερβολική εφαπτομένη του 0.

SUBTOTAL

Υπολογίζει μερικά σύνολα. Εάν μια περιοχή περιέχει ήδη μερικά σύνολα, αυτά δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω υπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση με τα Αυτόματα φίλτρα για να ληφθούν υπόψη μόνο οι φιλτραρισμένες καταχωρήσεις.

Σύνταξη

SUBTOTAL(Συνάρτηση; Περιοχή)

Συνάρτηση είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε μία από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Ευρετήριο συναρτήσεων Συνάρτηση
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SUM
10 VAR
11 VARP

Περιοχή είναι η περιοχή της οποίας τα κελιά συμπεριλαμβάνονται.

Παράδειγμα

Φανταστείτε ότι έχετε έναν πίνακα στην περιοχή κελιών A1:B5 που στην στήλη Α περιέχει πόλεις και στη στήλη Β σχετικούς αριθμούς. Έχετε χρησιμοποιήσει ένα Αυτόματο φίλτρο, π.χ. για να βλέπετε μόνο τις γραμμές που περιέχουν την πόλη Αμβούργο. Τώρα θέλετε να δείτε το άθροισμα των αριθμών που εμφανίζονται, δηλ. μόνο το μερικό αποτέλεσμα των φιλτραρισμένων γραμμών. Σε αυτήν την περίπτωση ο σωστός τύπος θα ήταν:

=SUBTOTAL(9;B2:B5)

EUROCONVERT

Μετατρέπει από παλιά Ευρωπαϊκά νομίσματα προς Ευρώ και το αντίστροφο.

Σύνταξη

EUROCONVERT(Value; "Από νόμισμα"; "Σε_νόμισμα", πλήρης_ακρίβεια, τριγωνομετρική_ακρίβεια)

Τιμή είναι το ποσό στο νόμισμα από το οποίο θα γίνει η μετατροπή.

Η Νόμισμα1 και η Νόμισμα2 είναι οι νομισματικές μονάδες που θα μετατραπούν η μία στην άλλη και αντιστρόφως. Αυτές πρέπει να είναι κείμενο και συγκεκριμένα η επίσημη συντομογραφία για το νόμισμα (π.χ. "EUR"). Οι ισοτιμίες (ανά Ευρώ) έχουν καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πλήρης ακρίβεια είναι προαιρετική. Αν δεν συμπεριληφθεί, ή είναι ψευδής, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σύμφωνα με τα δεκαδικά του νομίσματος στο πεδίο Προς. Αν η πλήρης ακρίβεια έχει ορισθεί σε αληθή, το αποτέλεσμα δεν στρογγυλοποιείται.

Η Τριγωνική ακρίβεια είναι προαιρετική. Αν δοθεί Τριγωνική ακρίβεια και είναι >=3, το αποτέλεσμα της τριγωνικής μετατροπής (νόμισμα1,EUR,νόμισμα2) στρογγυλοποιείται σε αυτή την ακρίβεια. Αν η Τριγωνική ακρίβεια δεν συμπεριληφθεί, το αποτέλεσμα δεν στρογγυλοποιείται. Ακόμα αν το νόμισμα είναι "EUR",η Τριγωνική ακρίβεια χρησιμοποιείται ως τριγωνική όταν χρειαστεί και όταν εφαρμόζεται μετατροπή από EUR σε EUR.

Παραδείγματα

Το =CONVERT(100;"ATS";"EUR") μετατρέπει 100 Αυστριακά Σελίνια σε Ευρώ.

Το =CONVERT(100;"EUR";"DEM") μετατρέπει 100 Ευρώ σε Γερμανικά Μάρκα.

ODD

Στρογγυλοποιεί έναν θετικό αριθμό προς τα πάνω στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο και ένα αρνητικό αριθμό προς τα κάτω στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο.

Σύνταξη

ODD(Αριθμός)

Επιστρέφει τον Αριθμό στρογγυλοποιημένο στον επόμενο (μεγαλύτερο) περιττό ακέραιο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ODD(1.2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 3.

Η συνάρτηση =ODD(1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

Η συνάρτηση =ODD(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 1.

Η συνάρτηση =ODD(-3.1) επιστρέφει ως αποτέλεσμα -5.

ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη

ABS(Αριθμός)

Αριθμός είναι ο αριθμός του οποίου η απόλυτη τιμή θα υπολογισθεί. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι η τιμή του χωρίς το πρόσημο (+/-).

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =ABS(-56) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 56.

Η συνάρτηση =ABS(12) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 12.

Η συνάρτηση =ABS(0) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 0.


Related Topics

Συναρτήσεις Calc ανά κατηγορία στο LibreOffice ΒοήθειαΒίκι