Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kategorie i funkcje

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniżej opisano funkcje programu LibreOffice Calc. Funkcje podzielono na kategorie logiczne Kreatora funkcji.

Tip.png Szczegółowe objaśnienia, ilustracje i przykłady funkcji Calc można znaleźć w LibreOffice WikiHelp.

Baza danych

Ta sekcja zawiera funkcje obsługi danych zorganizowanych w taki sposób, że każdy wiersz zawiera jeden rekord.

Data i godzina

Poniżej przedstawiono funkcje arkusza używane do wstawiania i edycji wartości określających daty i godziny.

Finanse

Ta kategoria zawiera matematyczne funkcje finansowe programu LibreOffice Calc.

Informacja

W tej kategorii znajdują się funkcje Informacyjne.

Logiczne

W tej kategorii znajdują się funkcje Logiczne.

Matematyka

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc.

Macierz

W tej kategorii znajdują się funkcje macierzowe.

Statystyka

W tej kategorii znajdują się funkcje statystyczne.

Arkusz kalkulacyjny

Poniżej przedstawiono opisy funkcji grupy Arkusz kalkulacyjny poparte przykładem.

Tekst

Niniejsza sekcja zawiera opisy funkcji tekstowych.

Dodatek

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.

Istnieje także możliwość stosowania operatorów.


Related Topics

Funkcje Calc według kategorii w LibreOffice WikiHelp