Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Функции по категория

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В този раздел са изброени функциите на LibreOffice Calc. В помощника за функции те са разделени по категории.

Tip.png Подробни обяснения, илюстрации и примери за функциите на Calc можете да намерите в WikiHelp сайта на LibreOffice.

За бази от данни

Този раздел представя функциите за работа с данни, организирани в записи – редове от клетки.

Дати и часове

Тези функции служат за вмъкване и редактиране на дати и часове.

Финансови

Тази категория съдържа математическите финансови функции на LibreOffice Calc.

Информация

Тази категория съдържа информационни функции.

Логически

Тази категория съдържа логическите функции.

Математически

Тази категория съдържа математическите функции в Calc.

За масиви

Тази категория съдържа функциите за масиви.

Статистически

Тази категория съдържа статистическите функции.

Електронна таблица

Този раздел съдържа описанията на функциите за електронни таблици с примери.

Текст

Този раздел съдържа описания на функциите за текст.

Приставки

В следващия текст са изброени и описани някои от наличните функции от приставки.

Имате на разположение и още операции.


Related Topics

Функции на Calc по категории в WikiHelp сайта на LibreOffice