Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ohjattu funktion luonti

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Käynnistetään ohjattu funktion luonti, jossa lausekkeet laaditaan avustetusti. Ennen ohjauksen alkua valitaan avoimesta taulukosta solu tai solualue, johon kaava lisätään.

Valitse Lisää - Funktio

Ctrl+F2

Napsauta kaavarivillä

Kuvake
Ohjattu funktion luonti
Note.png {{{1}}}

Ohjatussa funktion luonnissa on kaksi välilehteä: lausekkeiden luomiseen käytettävä Funktiot ja Rakenne, jota käytetään kehitetyn kaavan tarkistamiseen.

Funktiot-välilehti

Funktioiden luokiteltu luettelo

Luokka

Luettelossa on kaikki funktioluokat. Valitun luokan funktiot näkyvät alempana Funktio-luettelokentässä Valinnalla "Kaikki" nähdään kaikki funktiot aakkostettuna ilman luokittelua. "Viimeksi käytetty" -valinta luettelee viimeisimmäksi käytetyt funktiot.

Funktio

Tarkastellaan valitun luokan funktioita. Funktio valitaan kaksoisnapsautuksella. Kertanapsautus näyttää funktion lyhyen kuvauksen.

Taulukko

Funktiota käytetään valitun alueen matriisikaavana. Matriisikaavat vaikuttavat useassa solussa. Jokaisessa matriisin solussa on sama lauseke, ei kopiona, vaan jaettuna kaikkien matriisin solujen yhteiseksi kaavaksi.

Taulukko-valinta vastaa Ctrl+Vaihto+Enter -pikanäppäintä. Sitä käytetään matriisikaavojen syöttämiseen taulukkoon. Aaltosulkeet { } osoittavat, että solun kaava on matriisikaava.

Note.png Matriisialueen suurin koko on 128 kertaa 128 solua.

Argumenttien syöttökenttä

Kun funktiota kaksoisnapsautetaan luettelossa, parametrien syöttökenttiä ilmestyy valintaikkunan oikealle puolikkaalle. Soluviittauksia valitaan argumenteiksi, eli parametreiksi, napsauttamalla kyseistä solua tai vetämällä solualueen yli hiirellä painike pohjassa. Kenttiin voi myös kirjoittaa numero- ja muita vakioita tai viitteitä. Käytettäessä päivämäärämerkintöjä on varmistuttava oikeasta muodosta. OK-painikkeella hyväksytään valmis kaava laskentataulukkoon.

Kutista / Suurenna

Kun napsautetaan Kutista-painiketta, valintaikkuna pienentyy syöttökentän kokoiseksi. Näin on helpompi merkitä hiirellä viitealueita taulukosta. Painike muuttuu samalla Suurenna-painikkeeksi. Sen napsautus palauttaa ikkunan alkuperäiseen kokoonsa.

Valintaikkuna kutistuu samalla, kun napsautetaan hiirellä taulukkoa. Kun hiiren painike vapautetaan vetämisen jälkeen, ikkuna palautuu ja hiirellä määritetty viitealue on korostettu asiakirjassa sinisellä kehyksellä.

Kuvake
Kutista
Kuvake
Suurenna

Funktion tulos

Sitä mukaa kun parametrejä lisätään funktioon, lasketaan tulosta. Esikatselukenttä kertoo käyttäjälle, voiko annetuilla funktion argumenttien arvoilla laskea. Jos tuloksena on virhe, sitä vastaava koodi näkyy kentässä.

Funktiolle pakollisten argumenttien kenttänimet on lihavoitu.

Painike f(x) (funktiokohtaisesti)

Siirrytään tasoa alemmaksi ohjatussa funktion luonnissa. Näin saadaan argumenteiksi sisäkkäisiä funktioita, eikä vain arvoja ja viittauksia.

Argumentti / Parametri / Soluviite (funktiokohtaisesti)

Näkyvien tekstikenttien määrä riippuu funktiosta. Argumentit syötetään kenttään joko kirjoittamalla suoraan tai hiirellä taulukossa solua napsauttaen.

Tulos

Kentässä näkyy laskentatulos tai virheilmoitus.

Kaava

Ikkunassa on luotava kaava. Kirjoitetaan suoraan tai luodaan lauseke ohjatusti.

Edellinen

Siirretään kohdistusta lausekkeen termeissä taaksepäin samalla merkiten ne.

Tip.png Yhden funktion voi valita monimutkaisesta lausekkeesta kaksoisnapsauttamalla funktiota (vasemmasta sulkeestaan) kaavaikkunassa.

Seuraava

Siirrytään eteenpäin lausekkeen termeissä kaavaikkunassa. Painikkeella voidaan myös siirtää funktio kaavaan. Kun funktio on valittu, Seuraava -napsautus siirtää sen kaavaikkunaan siellä voimassa olevan valinnan kohdalle.

Tip.png Kaksoisnapsautus siirtää funktion valintaluettelosta kaavaikkunaan.

Peruuta

Suljetaan valintaikkuna ottamatta kaavaa käyttöön.

OK

Painike päättää funktion ohjatun luonnin ja siirtää kaavan valittuihin soluihin.

Funktioiden luokiteltu luettelo

Rakennevälilehti

Tällä välilehdellä näkyy funktion rakenne.

Note.png Jos ohjattu funktion luonti käynnistetään, kun kohdistin on solussa, jossa on jo funktio, Rakenne-välilehti avautuu ja solun lausekkeen rakenne on nähtävissä.

Rakenne

Tarkastellaan käsiteltävän funktion hierarkkista esitystä. Argumentteja voi näyttää tai piilottaa napsauttamalla plus- tai miinusmerkkiä niiden edessä.

Note.png Siniset pisteet merkitsevät oikein sijoitettuja parametrejä. Punaiset pisteet ilmaisevat väärän tietotyypin. Esimerkiksi, jos SUM-funktiolle on annettu argumentiksi tekstiä, tämä näkyy punaisena korostuksena, koska SUM-funktio sallii vain numerosyötteet.