Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Помощник за функции

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Отваря помощника за функция, с чиято помощ можете да създавате формули интерактивно. Преди да стартирате помощника, изберете област от клетки в текущия лист, за да определите позицията, на която ще бъде вмъкната формулата.

Изберете Вмъкване - Функция

Ctrl+F2

В лентата Формула натиснете

Икона
Помощник за функции
Note.png {{{1}}}

Помощникът за функция има два раздела: Функции служи за създаване на формула, а Структура – за проверка на строежа на формулата.

Раздел Функции

Списък на категориите и функциите

Категория

Изброява всички категории, в които са разпределени функциите. Изберете категория, за да видите съответните функции в списъчното поле по-долу. Изберете „Всички“, за да видите всички функции в азбучен ред независимо от категориите. „Най-скоро използвани“ съдържа последните използвани от вас функции.

Функция

Показва функциите от избраната категория. Щракнете двукратно, за да изберете функция. Единичното щракване показва кратко описание на функцията.

Масив

Указва, че избраната функция ще бъде вмъкната в избраната област от клетки като формула за масиви. Формулите на масиви действат върху групи от клетки. Всяка клетка в масива съдържа формулата не като копие, а като обща формула, споделяна между всички клетки от матрицата.

Настройката Масив е същата като командата Ctrl+Shift+Enter, която служи за въвеждане и потвърждаване на формули в листа. Формулата се вмъква като матрична формула, обозначена с фигурни скоби { }.

Note.png Максималният размер на област – масив е 128 на 128 клетки.

Полета за въвеждане на аргументи

Когато щракнете двукратно върху функция, в дясната част на диалоговия прозорец се появяват полетата за въвеждане на аргументи. За да изберете като аргумент обръщение към клетка, щракнете директно в клетката или плъзнете курсора през желаната област в листа, задържайки бутона на мишката. Освен това можете да въвеждате числови и други стойности или обръщения направо в съответното поле на диалоговия прозорец. При въвеждане на дати се уверете, че използвате правилния формат. Натиснете OK, за да вмъкнете резултата в електронната таблица.

Свиване/максимизиране

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Максимизиране. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона
Свиване
Икона
Максимизиране

Резултат от функция

Веднага след като въведете аргументите, се изчислява резултатът на функцията. Полето за резултат ви уведомява дали изчислението може да бъде извършено с дадените аргументи. Ако резултатът е грешка, се показва съответният код за грешка.

Имената на задължителните аргументи са отбелязани с получер шрифт.

f(x) (зависи от избраната функция)

Позволява достъп до подчинено ниво от помощника за функции. Така може в една функция да се вложи друга на мястото на стойност или обръщение.

Аргумент/Параметър/Обръщение към клетка (зависи от избраната функция)

Броят на видимите текстови полета зависи от функцията. Въведете аргументите направо в полетата за аргументи или чрез щракване върху клетки в таблицата.

Резултат

Показва резултата от изчислението или съобщение за грешка.

Формула

Показва създадената формула. Въведете данните директно или създайте формулата чрез помощника.

Назад

Премества фокуса назад през компонентите на формулата, маркирайки ги.

Tip.png За да изберете конкретна функция от сложна формула, съдъраща няколко функции, щракнете двукратно върху функцията в прозореца с формулата.

Напред

Премества фокуса напред през компонентите на формулата в прозореца й. Този бутон може да се използва и за задаване на функции за формулата. Ако изберете функция и натиснете Напред, избраното се показва в прозореца с формулата.

Tip.png Щракнете двукратно върху функция в прозореца за избор, за да я прехвърлите в прозореца с формулата.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, без да бъде създадена формула.

ОК

Приключва помощника за функции и прехвърля формулата в избраните клетки.

Списък на категориите и функциите

Раздел Структура

На тази страница можете да видите структурата на формулата.

Note.png Ако стартирате помощника за функции докато курсорът е върху клетка, която вече съдържа функция, ще се отвори разделът Структура, който показва строежа на текущата формула.

Структура

Показва йерархично представяне на текущата функция. Можете да скриватеи показвате аргументите, щраквайки върху знака плюс или минус отляво.

Note.png Сините точки означават въведени аргументи. Червените точки означават неправилни типове данни. Например, ако за аргумент на функцията SUM е въведен текст, той ще бъде показан с червено, тъй като SUM позволява само числови аргументи.