Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funkcje daty i godziny

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniżej przedstawiono funkcje arkusza używane do wstawiania i edycji wartości określających daty i godziny.

Wstaw - Funkcja - Kategoria Data i godzina

Note.png Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka .DODATKOWE. Na przykład funkcja NUM.TYG oblicza numer tygodnia dla danej daty na podstawie standardu międzynarodowego ISO 8601, a funkcja NUM.TYG.DODATKOWE zwraca ten sam numer tygodnia co program Microsoft Excel.

LibreOffice wewnętrznie traktuje wartości daty i godziny jako wartości numeryczne. W przypadku przypisania do wartości daty lub godziny formatu "Liczba" wartość zostanie przekształcona na liczbę. Na przykład wartość "01.01.2000 12:00" zostanie przekształcona na liczbę 36526,5. Część całkowita liczby określa datę, natomiast część ułamkowa - godzinę. Jeśli taki typ reprezentacji numerycznej daty lub godziny nie jest odpowiedni, można odpowiednio zmienić format liczby (daty lub godziny). W tym celu należy zaznaczyć komórkę zawierającą wartość daty lub godziny, wyświetlić jej menu kontekstowe i wybrać pozycję Formatuj komórki. Zakładka Liczby zawiera funkcje służące do definiowania formatu liczb.

Podstawa daty dla dnia zerowego

Daty są obliczane jako odstępy od początkowego dnia zerowego. Dzień zerowy można ustawić tak, aby był jednym z poniższych:

Podstawa daty Użyj
'1899-12-30' (domyślny)
'1900-01-01' (używana w starszym programie StarCalc 1.0)
'1904-01-01' (używane w oprogramowaniu Apple)

Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Oblicz, aby wskazać bazę danych.

Warning.png W przypadku kopiowania i wklejania komórek zawierających wartości określające daty pomiędzy dwoma arkuszami, w obu dokumentach należy ustawić tę samą podstawę dat. Jeśli podstawy będą różne, wartości określające daty ulegną zmianie.

Dwie cyfry roku

W menu Narzędzia – Opcje – LibreOffice – Ogólne odszukaj pole Rok (dwie cyfry). W tym miejscu można ustawić przedział lat, dla którego używana jest dwucyfrowa postać roku. Należy zwrócić uwagę, że zmiany tu dokonane mają wpływ na niektóre z poniższych funkcji.

Note.png Podczas wprowadzania dat kreski ukośne lub myślniki używane jako separatory daty mogą być interpretowane jako operatory arytmetyczne. Dlatego też daty wprowadzane w tym formacie niekiedy nie są rozpoznawane jako daty, co może powodować błędne obliczenia. Aby uniknąć błędnej interpretacji dat jako części formuł, należy umieszczać je w cudzysłowach, na przykład "20.07.54".

Funkcje

CZĘŚĆ.ROKU

ROK

DZIEŃ.ROBOCZY

NUM.TYG.DODATKOWE

NUM.TYG

DZIEŃ.TYG

DZIŚ

CZAS.WARTOŚĆ

CZAS

SEKUNDA

TERAZ

DNI.ROBOCZE

MIESIĄC

MINUTA

GODZINA

NR.SER.OST.DN.MIES

NR.SER.DATY

WIELKANOC

DNI.360

DNI

DZIEŃ

DATA.WARTOŚĆ

DATA.RÓŻNICA

DATA


Related Topics

Funkcje Calc według kategorii w LibreOffice WikiHelp