Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Animerade bildväxlingar

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan använda en specialeffekt som spelas upp när du visar en sida under presentationen.

Så här använder du en övergångseffekt på en sida:

 1. Gå till Normalvy och markera den bild som du ska använda övergångseffekten på.
 2. Klicka på Bildväxling i aktivitetspanelen.
 3. Markera en bildväxling i listan.

Du kan förhandsvisa övergångseffekten i dokumentfönstret.

Note.png På bildpanelen visas en ikon
Fade effect indicator.png
bredvid förhandsgranskningen av de bilder som innehåller en bildövergång. Om du använder presentationskonsolen när du kör din presentation så visas ikonen
Presenterscreen-Transition.png
när följande bild innehåller en bildövergång.

Så här använder du samma övergångseffekt på fler än en sida:

 1. Gå till Bildsortering och markera den bild som du ska använda övergångseffekten på.

  Om du vill kan du använda verktygsraden Zooma
  Ikon
  för att ändra förstoringsgraden för bilderna.
 2. Klicka på Bildväxling i aktivitetspanelen.
 3. Markera en bildväxling i listan.

Om du vill förhandsgranska växlingen till en bild klickar du på den lilla ikonen under bilden i Bildruta.

Så här tar du bort en övergångseffekt:

 1. In Gå till Bildsortering, och markera de bilder som du vill använda övergångseffekten på.
 2. Välj Ingen bildväxling i listrutan i aktivitetspanelen.

Related Topics

Diabildsväxling

Animera objekt i presentationsbilder