Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sunum Slaytlarında Nesneleri Canlandırma

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Slaytınızdaki nesnelere öntanımlı canlandırma efektlerini uygulayabilirsiniz.

Bir nesneye canlandırma efekti vermek için:

  1. Bir alaytta Normal görünümde, canlandırmak istediğiniz nesneyi seçin.
  2. Slayt Gösterisi - Canlandırmayı Özelleştir'i seçin, Ekle'ye tıklayın, ve bir canlandırma efekti seçin.
  3. Özel Canlandırma penceresinde, bir efekt kategorisinden seçmek için bir sekme sayfasına tıklayın. Bir efekte tıklayın, sonra Tamam'a tıklayın.

Canlandırmayı ön izlemek için, Oynat düğmesine tıklayın.

Note.png Slayt Panosunda slaytların ön izlemelerinin yanında özel canlandırmalı bir veya daha fazla nesnesi bulunan bir
Click 16.png
simge bulunur. Slayt gösterisini Sunum Konsolu ile başlattığınızda
Presenterscreen-Animation.png
simgesi bir sonraki slaytın özel bir canlandırma içerdiğini gösterir.

Hareket yolları efektini uygulama ve düzenleme:

Bir nesne bir hareket yolu boyunca canlandırılabilir. Öntanımlı veya kendi hareket yolunuzu kullanabilirsiniz.

Eğer "Eğri", "Çokgen" veya "Serbest Biçem Çizgi" 'yi seçerseniz, iletişim penceresi kapanır ve kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Eğer çizim tamamlnır ve iptal edilmezse, oluşturulan yol belgeden kaldırılır ve hareket yolu efekti olarak eklenir.

Hareket yollarını düzenlemek

Eğer Özel Canlandırma Panosu görünür ise, Mevcut slaytın tüm efektlerinin hareket yolları slayt üstünde şeffaf bir örtü olarak çizilir. Tüm yollar her zaman görünürdür, bu sebeple ardışık yollar kullanan canlandırmalar kolaylıkla oluşturulabilir.

Bir hareket yolu yola tıklanarak seçilebilir. Seçilmiş bir yol tutamakları destekler, bir şekil gibi hareket ettirilebilir veya yeniden boyutlandırılabilir. Bir yola çift tıklama nokta düzenleme kipini başlatır. Nokta düzenleme kipi ayrıca Düzenle - Noktalar ile veya F8 tuşuna basılarak başlatılabilir.

Bir nesnedeki canlandırma efektini kaldırmak için:

  1. Bir slaytta Normal görünümde, efekti kaldırmak istediğiniz nesneyi seçin.
  2. Slayt Gösterisi - Canlandırmayı Özelleştir'i seçin.
  3. Kaldır'a tıklayın.

Related Topics

Slayt Geçişini Canlandırmak