Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Animera objekt i presentationsbilder

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan använda fördefinierade animationseffekter på objekt på sidan. De fördefinierade effekterna är samma effekter som du kan använda för övergångar mellan sidor.

Så här använder du en animationseffekt på ett objekt:

  1. Öppna en bild i Normalvy och markera det objekt som ska animeras.
  2. Välj Bildskärmspresentation - Animation och välj sedan en animation.
  3. Klicka på en flik med effekter i dialogrutan Anpassad animation. Klicka på en effekt, och klicka sedan på OK.

Klicka på Spela upp för att förhandsgranska animationen.

Note.png På bildpanelen visas en ikon
Click 16.png
bredvid förhandsgranskningen av de bilder som innehåller en anpassad animation. Om du använder presentationskonsolen när du kör din presentation så visas ikonen
Presenterscreen-Animation.png
när följande bild innehåller en anpassad animation.

Så här tillämpar och redigerar du en rörelsebaneeffekt:

Ett objekt kan animeras och röra sig längs med en rörelsebana. Du kan använda fördefinierade eller egna rörelsebanor.

Väljer du "Kurva", "Polygon" eller "Frihandslinjer", stängs dialogrutan och du kan rita din egen bana. Om ritningen avslutas och inte avbryts, tas den skapade banan bort från dokumentet och infogas som en rörelsebaneeffekt.

Redigera rörelsebanor

Om panelen Anpassad animation visas, ritas alla effekter för rörelsebanor i aktuell bild som genomskinlig överläggning på bilden. Alla banor är synliga hela tiden och därför kan du enkelt skapa animeringar med banor i rad.

Välj rörelsebana genom att klicka på banan. En markerad bana stöder hantag och den kan röras och ändras precis som en figur. Dubbelklicka på en bana och punktredigeringsläge startas. Punktredigeringsläget kan även startas genomRedigera - Punkter eller genom att trycka på F8.

Så här tar du bort en animationseffekt från ett objekt:

  1. Öppna en bild i Normalvy och markera objektet vars effekt ska tas bort.
  2. Välj Bildskärmspresentation - Effekt.
  3. Den första posten, Ingen effekt, är markerad. Klicka på Tilldela.

Related Topics

Animerade diabildsväxlingar