Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Animacija predmetov na prosojnicah predstavitve

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Predmetom na prosojnici lahko dodelite vnaprej nastavljene učinke animacije.

Za uporabo učinka animacije na predmetu:

  1. Na prosojnici v navadnem pogledu izberite predmet, ki ga želite animirati.
  2. Izberite Projekcija – Animacija po meri, kliknite Dodaj, nato izberite animirani učinek.
  3. V pogovornem oknu Animacija po meri kliknite zavihek za izbor iz kategorije učinkov. Kliknite učinek, nato kliknite V redu.

Za predogled animacije kliknite gumb Predvajaj.

Note.png V podoknu Prosojnica se ikona
Click 16.png
pojavi ob predogledu tistih prosojnic, ki imajo vsaj en predmet z animacijo po meri. Ko izvajate projekcijo z Upravljalcem zaslona govorca, ikona
Presenterscreen-Animation.png
nakazuje, da ima naslednja prosojnica animacijo po meri.

Postopek dodajanja in urejanja učinka poti gibanja:

Predmet lahko animiramo tako, da se premika vzdolž poti gibanja. Uporabite lahko že vnaprej določene ali lastne poti.

Če izberete »krivuljo«, »mnogokotnik« ali »prostoročno črto«, se pogovorno okno zapre in narišete lahko lastno pot. Če je risanje pri koncu in ni preklicano, je ustvarjena pot iz dokumenta odstranjena in vstavljena kot učinek poti gibanja.

Urejanje poti gibanja

Če je podokno Animacija po meri vidno, so poti gibanja vseh učinkov trenutne prosojnice prosojno narisane čez prosojnico. Vse poti so vidne ves čas, zato je ustvarjanje animacij z zaporednimi potmi zelo enostavno.

Pot gibanja lahko izberemo s klikom poti. Izbrana pot podpira ročice, lahko jo premikamo ali ji spremenimo velikost kot običajnemu liku. Dvoklik poti vklopi urejevalni način točke. Urejevalni način točke lahko vklopite tudi z Uredi – Točke ali s pritiskom na tipko F8.

Za odstranitev učinka animacije s predmeta:

  1. V navadnem pogledu na prosojnici izberite predmet, kateremu želite odstraniti učinek.
  2. Izberite Projekcija – Animacija po meri.
  3. Kliknite Odstrani.

Related Topics

Animacija prehodov med prosojnicami