Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Animere objekter i præsentationsdias

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan anvende forudindstillede animationseffekter til objekter på dit dias.

For at tilføje en animationseffekt til et objekt:

  1. På et dias i Normal visning, marker det objekt, som du vil animere.
  2. Vælg Præsentation - Brugerdefineret animation, klik Tilføj, og vælg så en animationseffekt.
  3. I dialogen Brugerdefineret animation skal du klikke på et faneblad for at vælge blandt kategorier af effekter. Klik på en effekt og klik derefter på OK.

For at vise animationen på forhånd, klik på knappen Afspil.

Note.png I diaspanelet vises et
Click 16.png
ikon ved siden af forhåndsvisning af de dias, som har en eller flere objekter med brugerdefinerede animationer. Når du afvikler præsentationen med Præsentationskonsollen,
Presenterscreen-Animation.png
vises et ikon som indikerer at næste dias har en brugerdefinerede animation.

For at anvende og redigere en bevægelsesstieffekt:

Et objekt kan animeres til at flyttes langs en bevægelsessti. Du kan bruge en forud-defineret eller din egen bevægelsessti.

Hvis du vælger "Kurve", "Polygon",eller "Frihåndslinje", lukker dialogen og du kan tegne din egen sti. Hvis tegningen er færdiggjort og ikke annulleret, fjernes den oprettede sti fra dokumentet og indsættes som en bevægelsesstieffekt.

Redigering af bevægelsesstier

Hvis panelet Brugerdefineret animation er synligt, tegnes bevægelsesmønstret for det aktuelle dias som et transparent lag på diasset. Alle stier er synlige hele tiden. Det er derfor let at oprette efterfølgende stier.

Et bevægelsesmønster kan vælges ved at klikke på stien. En valgt sti vil understøtte håndtag, den kan flyttes og skaleres som en figur. Et dobbeltklik på en sti starter redigeringstilstanden for punkter. Redigeringstilstanden for punkter kan også startes med Rediger - Punkter eller ved at trykke på F8.

For at fjerne en animationseffekt fra et objekt:

  1. På et dias i Normal visning skal du vælge objektet, som du vil fjerne en effekt fra.
  2. Vælg Præsentation - Brugerdefineret animation.
  3. Klik på Fjern.

Related Topics

Animering af diasovergange