Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Animace objektů na snímcích prezentace

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Na objekty na vašem snímku je možné aplikovat přednastavené animační efekty.

Pro aplikaci animačního efektu na objekt:

  1. Na snímku v Běžném zobrazení vyberte objekt, který si přejete animovat.
  2. Zvolte Prezentace - Vlastní animace, klepněte na Přidat a potom vyberte animační efekt.
  3. V dialogu Vlastní animace klepněte na záložku s požadovanou kategorií efektů. Zvolte efekt a klepněte na OK.

Pro přehrání animace klepněte na tlačítko Přehrát.

Note.png Na panelu snímků se objeví ikona
Click 16.png
vedle náhledů těch snímků, které obsahují jeden nebo více objektů s vlastní animací. Jestliže prezentujete pomocí Obrazovky přednášejícího, ikona
Presenterscreen-Animation.png
značí, že další snímek obsahuje vlastní animaci.

Jak použít a upravit efekt cesty:

Objekt lze animovat, aby se pohyboval po určité cestě. Můžete použít předdefinovanou nebo vlastní cestu.

Pokud zvolíte "Křivka", "Mnohoúhelník" nebo "Čára od ruky", dialog se zavře a můžete nakreslit vlastní cestu. Pokud kresbu dokončíte a nezrušíte, vytvořená cesta se odstraní z dokumentu a vloží jako efekt cesty.

Úprava cesty

Pokud je zobrazen panel Vlastní animace, zobrazují se na snímku v průhledné vrstvě cesty všech efektů na aktuálním snímku. Vždy jsou zobrazeny všechny cesty, lze tedy snadno vytvořit navazující cesty.

Cestu označíte klepnutím na ni. Na označené cestě se zobrazí úchyty, kterými můžete cestu posunout nebo změnit její tvar. Poklepáním na cestu se spustí režim úprav bodů. Tento režim lze také spustit příkazem Upravit - Body nebo stisknutím klávesy F8.

Pro odebrání animačního efektu z objektu:

  1. Na snímku v Běžném zobrazení vyberte objekt, kterému si přejete odebrat efekt.
  2. Zvolte Prezentace - Vlastní animace.
  3. Klepněte na Odstranit.

Related Topics

Animace přechodů mezi snímky