Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tekstimport

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Indstiller importindstillinger for adskilte data.

Vælg Filer - Åbn - marker under "Filtype": "Tekst CSV"

Vælg Data - Tekst til kolonner (Calc)

When in Calc: Åbne og gemme CSV-tekstfiler

Importer og eksporter csv-tekstfiler med formler

Importer

Tegnsæt

Angiver tegnsættet, der skal bruges i den importerede fil.

Sprog

Afgør hvordan talstrenge importeres.

Hvis sprog er sat til Standard (til import af CSV) eller Automatisk (til import af HTML), vil Calc bruge det globalt indstillede sprog. Hvis Sprog er indstillet til et specifikt sprog, vil dette blive brugt når der importeres tal.

Når et HTML dokument importeres, kan indstillingen for sprog komme i konflikt med den globale indstilling for HTML. Brug lokaliteten 'Engelsk (USA)' for tal. Den globale indstilling af HTML gælder kun hvis Automatisk sprog er valgt. Hvis du vælger et specifikt sprog i indstillingerne for import af HTML, vil den globale instilling blive ignoreret.

Fra række

Specificerer rækken, hvor du vil begynde at importere. Rækkerne er synlige i forhåndsvisningen i bunden af dialogen.

Skilletegnsindstillinger

Angiver om dine data bruger skilletegn eller faste bredder som skilletegn.

Fast bredde

Skiller data med fast bredde (ens antal tegn) i kolonner. Klik på linealen i forhåndsvisningen for at sætte bredden.

Adskilt af

Vælg skilletegnet, der er brugt i dine data.

Tabulator

Inddeler data adskilt af tabulatorer i kolonner.

Semikolon

Inddeler data adskilt af semikoloner i kolonner.

Komma

Inddeler data adskilt af kommaer i kolonner.

Mellemrum

Inddeler data adskilt af mellemrum i kolonner.

Andre

Inddeler data i kolonner efter det brugerdefinerede skilletegn, som du angiver. Bemærk: Det brugerdefinerede skilletegn skal også være indeholdt i dine data.

Flet separatorer

Kombinerer efterfølgende skilletegn og fjerner tomme datafelter.

Tekstskilletegn

Marker et tegn for at adskille tekstdata. Du kan kan også indtaste et tegn i tekstboksen.

Andre indstillinger

Sætter visse andre importindstillinger.

Felter med citationstegn som tekst

Når denne indstilling er aktiveret, vil felter og celler der er omkranset af citationstegn (hvor både første og sidste tegn i strengen er lig med den valgte tekstskilletegn) blive importeret som tekst.

Detekter specielle tal

Når denne indstilling er aktiveret, vil Calc automatisk genkende alle talformater, inklusiv specielle talformater såsom datoer, tidspunkter og videnskabelig notation.

Det valgte sprog har indflydelse på, hvordan sådanne specielle tal genkendes, da forskellige sprog og regioner har forskellige konventioner for specialtal.

Når denne indstilling er deaktiveret vil Calc kun genkende og konvertere decimaltal. De øvrige, inklusiv tal i videnskabelig notation, vil blive importeret som tekst. Et decimaltal kan indeholde cifrene 0-9, tusind-skilletegn og et decimal-skilletegn. Tusind-skilletegn og decimal-skilletegn kan variere ud fra det valgte sprog og region.

Felter

Viser, hvordan dine data vil se ud, når de er adskilte i kolonner.

Kolonnetype

Vælg en kolonne i forhåndsvisningsvinduet og vælg herefter hvilken datatype du vil tildele de importerede data. Du kan vælge en af følgende muligheder:

Type Funktion
Standard LibreOffice bestemmer typen.
Tekst Importerede data behandles som tekst.
Dato (DMY) Anvender et datoformat (Dag, Måned, År) til de importerede data i en kolonne.
Dato (MDY) Anvender et datoformat (Måned, Dag, År) til de importerede data i en kolonne.
Dato (YMD) Anvendet et datoformat (År, Måned, Dag) til de importerede data i en kolonne.
US engelsk Tal formateret som US engelsk inkluderes uanset systemets sprog. Et talformat anvendes ikke. Hvis der ikke er US engelske dataposter, anvendes formatet Normal.
Skjul Data i kolonnen importeres ikke.

Hvis du valgte et af datoformaterne (DMY), (MDY) eller (YMD), og du indtaster tal uden datoskilletegn, fortolkes tallene som følger:

Antal tegn Datoformat
6 Grupper af to tegn bliver taget til dag, måned og år i den valgte rækkefølge.
8 Fire tegn bliver taget til året, to hver for måned og dag, i den valgte rækkefølge.
5 eller 7 Som med 6 eller 8 tegn men den første del af sekvensen har ét tegn mindre. Dette vil fjerne et foranstillet nul for måned og dag.
Tip.png Hvis du vil inkludere det foranstillede nul i data, som du importerer, for eksempel i telefonnumre, skal du anvende formatet "Tekst" til kolonnen.

Forhåndsvisning

Viser hvordan den importerede tekst vil se ud, efter det er adskilte i kolonner. For at anvende et format for en kolonne, når den er importeret, klik på en kolonne og vælg Kolonnetype. Når du vælger en Kolonnetype, viser kolonneoverskriften det anvendte format.

Hvis du vil bruge en fast bredde til at adskille de importerede data i kolonner, skal du klikke i linealen for at sætte grænsebredder.

Navigere uden musen

For mere information, se Information om filtre til import og eksport.