Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

PDF Olarak Aktar

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Mevcut belgeyi Taşınabilir Belge Biçimi sürüm 1.4'e kaydeder. Bir PDF dosyası destekleyen yazılım kurulu olduğunda herhangi bir platformda özgün biçiminde görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

Dosya - PDF Olarak Dışa Aktar menüsünü seçin

Simge
Doğrudan PDF olarak aktar

Genel sekmesi

Aralık

PDF dosyasına dahil edilen sayfalar için dışa aktarma seçeneklerini ayarlar.

Tümü

Tüm tanımlı yazdırma aralıklarını dışa aktarır. Hiç yazdırma aralığı tanımlanmamışsa tüm belgeyi dışa aktarır.

Sayfalar

Kutuya yazdığınız sayfaları dışa aktarır.

Sayfa aralığı belirlemek için 3-6 biçimini kullanın. Tekil sayfalar için 7;9;11 biçimini kullanabilirsiniz. Sayfa aralığı ile tekil sayfalar birarada 3-6;8;10;12 biçiminde dışa aktarılabilirler.

Seçim

Mevcut seçimi dışa aktarır.

Resimler

Belgenizdeki resimlerin PDF aktarım seçeneklerini ayarlar.

Note.png Gömülü önizlemeli EPS görüntüleri sadece önizlemeleriyle dışa aktarılırlar. Önizlemesi olmayan EPS görüntüleri yerine sadece boş bir yer tutucu dışa aktarılır.

Kayıpsız sıkıştırma

Görüntülerin kayıpsız sıkıştırılmasını seçer. Tüm pikseller korunur.

JPEG sıkıştırması

Görüntülerin JPEG sıkıştırması ile sıkıştırılmasını seçer. Yüksek kalite seviyesinde neredeyse tüm pikseller korunurlar. Düşük kalite seviyelerind ebazı pikseller kaybolur ve şekiller korunur ama dosya boyutları küçültülür.

Kalite

JPEG sıkıştırması için kalite seviyesini girin.

Görüntünün çözünürlüğünü indirge

İnch başına düşen piksel oranını azaltır veya görüntüyü yeniden örnekler.

Görüntüler için hedef çözünürlüğü seçin.

Genel

Genel PDF dışa aktarım seçeneklerini ayarlar.

Gömülü Açık Belge dosyası

Bu seçenek belgelerinizi PDF ve ODT dosya biçimlerini içeren bir .pdf dosyası şeklinde dışa aktarmanıza izin verir. PDF göstereici programlar normal bir .pdf dosyası gibi davranırken, dosya aynı zamanda LibreOffice tarafından tamamen düzenlenebilir.

PDF/A-1a

PDF/A-1a biçimine dönüştürür. Bu dosya biçimi uzun dönem saklama için elektronik belge biçimi olarak tarif edilmektedir. Kaynak belgede kullanılan bütün yazı tipleri oluşturulan PDF dosyasının içine gömülecektir. PDF etiketleri yazılacaktır.

Etiketli PDF

PDF etiketlerini yazmayı seçer. Bu dosyanın boyutunu büyük miktarlara ulaştırabilir.

Etiketli PDF belge içeriğinin yapısı hakkında bilgi içerir. Bu farklı ekranları olan aygıtların belgeyi görüntülemesine ve ekran okuyucu programlara yardımcı olur.

Yer imlerini dışa aktar

Writer belgelerinin yer imlerini PDF yer imleri olarak dışa aktarmak için seçer. Yer imleri; paragraf anahatlarının (Araçlar - Anahat Numaralandırma) ve kaynak belgede köprüler atadığınız içindekiler tablosu girdilerinin tümü için oluşturulur.

Yorumları dışa aktar

Writer veya Calc belgelerindeki yorumları PDF notları olarak dışa aktarır.

Writer belgelerinin açıklamalarını LibreOffice'de gösterildiği gibi dışa aktarmak için, Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Writer - Yazdır menüsünden Kenar boşlukları seçeneğinin Açıklamalar alanını seçin. Dışa aktarılan sayfalar aşağı doğru ölçeklenecek ve açıklamalar kenar boşlukları içinde kalacaktır.

PDF formu oluştur

Bir PDF formu oluşturmak için seçin. Bu PDF dosyasının kullanıcısı tarafından doldurulabilir ve yazdırılabilir.

Biçimi gönder

PDF dosyası içinde form gönderme biçimini seçin.

Kullanıcıdan kabul edeceğiniz veri biçimine karar verin: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML, veya XML.

Bu ayar belgede ayarladığınız kontrolün URL özelliğinin üzerine yazar.

Alan adlarının yinelenmesine izin ver

Oluşturulan PDF dosyasında birden fazla alan için aynı alan adını kullanmaya izin verir. Etkisiz hale getirilirse alan adları oluşturulan benzersiz adlarla dışa aktarılırlar.

Otomatik eklenen boş sayfaları dışa aktar

Açık ise, otomatik olarak eklenen boş sayfalar pdf dosyasına aktarılmış olur. Bu, eğer pdf dosyalarını çift taraflı basıyorsanız en iyi seçenektir. Örneğin: Bir kitapta bir bölüm paragrafının biçemi her zaman tek numaralı bir sayfayla başlıyacak şekilde ayarlanır. Önceki bölüm tek numaralı bir sayfada sonlanır. LibreOffice araya bir çift numaralı boş sayfa sokar. Bu seçenek bahsi geçen çift numaralı sayfaların basılıp basılmayacağını denetler.

Başlangıç Görünümü sekmesi

Yarı Pencere

Sadece sayfa

Sadece sayfa içeriğini gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Yer imleri ve sayfa

Yer imleri paleti ve sayfa içeriğini gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Küçük resimler ve sayfa

Küçük resimler paleti ve sayfa içeriğini gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Sayfada aç

Okuyucu PDF dosyasını açtığında belirlenen bir sayfanın gösterilmesi için seçin.

Büyütmek

Varsayılan

Sayfa içeriğini yakınlaştırmadan gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için tıklayın. Eğer okuyucu yazılımınız varsayılan olarak bir yakınlaştırma etkenine sahipse, sayfa o yakınlaştırma etkeni ile gösterilir.

Sayfaya uydur

Okuyucunun penceresinin içini tamamen doldurması için yakınlaştırılan bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Genişliğe uydur

Okuyucunun penceresinin genişliğini doldurması için yakınlaştırılan bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Görülebilir alana uydur

Okuyucunun penceresinin genişliğine yakınlaştırılıp sığdırılan sayfadaki metin ve grafikler için PDF dosyası üretmek için seçin.

Yakınlaştırma oranı

Okuyucu PDF dosyasını açtığında kullanılacak yakınlaştırma katsayısını seçin.

Sayfa yerleşimi

Varsayılan

Sayfaları okuyucu yazılımın yerleşim ayarlarına göre gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Tek sayfa

Bir kerede bir sayfa gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Sürekli

Sayfaları dikey bir sütun halinde sürekli gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Sürekli bakışan

Sayfaları sürekli bir sütunda yan yana gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin. İkiden fazla sayfalar için ilk sayfa sağda görüntülenir.

İlk sayfa solda

Devamlı sütunlar halinde sayfaları yan yana gösterecek bir PDF dosyası oluşturmak için tıklayın. İki sayfadan fazlası için, ilk sayfa solda gösterilir. Karmaşık metin desteğini Seçenekler iletişim penceresinden Dil Ayarları - Diller yolu ile etkinleştirmelisiniz.

Kullanıcı arayüz sekmesi

Pencere seçenekleri

İlk sayfa için pencereyi yeniden boyutlandır

PDF dosyasını başlangıçtaki sayfanın tümünü görüntüleyen bir pencere içinde gösterilecek şekilde oluşturmak için seçiniz

Ekranda pencereyi ortala

Ekranda ortalanmış bir okuyucu penceresinde gösterilen bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Tam ekran kipinde aç

Okuyucu penceresi diğer tüm pencerelerin önünde tam ekran kipinde görüntülenen bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Belge başlığını görüntüle

Okuyucunun başlık çubuğunda belge başlığını gösteren bir PDF dosyası oluşturmak için seçin.

Kullanıcı arayüzü seçenekleri

Menü çubuğunu gizle

Belge etkin olduğunda kullanıcının menü çubuğunu gizlemek için seçin.

Araç çubuğunu gizle

Belge etkin olduğunda kullanıcının araç çubuğunu gizlemek için seçin.

Pencere kontrollerini gizle

Belge etkin olduğunda kullanıcı kontrollerini gizlemek için seçin.

Geçişler

Geçiş efektlerini kullan

Impress slayt geçiş efektlerini karşılık gelen PDF efektleri olarak aktarmak için seçin.

Yer imleri

Tüm yer imi düzeyleri

Okuyucunun PDF dosyasını açtığında tüm yer imi düzeylerini göstermesi için seçin.

Görünür yer imi düzeyleri

Okuyu PDF dosyasını açtığında seçilen seviyeden aşağıdaki yer imi seviyelerinin görüntülenmesi için seçin.

Bağlantılar sekmesi

Belgenizden yer imlerinin ve köprülerin nasıl aktarılacağını belirtin.

Yer imlerini adlandırılmış hedefler olarak dışa aktar

PDF dosyalarındaki yer imleri (başvuruların hedefleri) dikdörtgen alanlar şeklinde gösterilebilir. Buna ek olarak, isimli nesnelerin yer imleri bu isimleri ile tanımlanabilir. Belgenizdeki nesnelerin isimlerini dışarıya geçerli yer imleri olarak aktarmak için bu seçim kutucuğunu etkinleştirin. Bu nesnelere diğer belgelerden isimle bağlantı kurmaya imkan vermektedir.

Belge başvurularını PDF hedeflerine dönüştür

Diğer ODF dosyalarına başvuru içeren URL'leri aynı isimli PDF dosyalarına başvuruya dönüştürmek için bu onay kutusunu işaretleyin. Başvuru URL'lerindeki .odt, .odp, .ods, .odg, ve .odm uzantıları .pdf uzantısına dönüştürülür.

URL'leri dosya sistemine bağıl olarak aktar

Diğer belgeleriişaret eden URL'leri dosya sisteminin URL'si olarak aktarmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Yardım bölümünde "bağıl köprüler" bölümüne bakın.

Çapraz-belge bağlantıları

PDF dosyanızdan diğer dosyalara köprülerin nasıl işleneceğini belirtin.

Varsayılan kip

PDF belgenizden diğer belgelere verilen bağlantılar işletim sisteminizin belirttiği gibi işlenir.

PDF okuma uygulamasıyla aç

Çapraz belge bağlantıları PDF okuma uygulamasıyla açılırlar. Bunun için PDF okuma uygulamasının köprüde belirtilen dosya türünü işleyebilmesi gerekir.

İnternet tarayıcısıyla aç

Çapraz belge bağlantıları İnternet tarayıcısıyla açılır. İnternet tarayıcısının köprüde belirtilen dosya türünü işleyebilmesi gerekir.

Güvenlik sekmesi

Parolaları ayarla

Parolaları girebileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için tıklayın.

Dosyayı açmak için bir parola girebilirsiniz. Belgeyi düzenlemek için isteğe bağlı bir ikinci bir parola daha girebilirsiniz.

Yazdırmak

İzin verilmez

Belgenin yazdırılmasına izin verilmez.

Düşük çözünürlük (150 dpi)

Belge sadece düşük çözünürlükte yazdırılabilir (150 dpi). Tüm PDF okuyucular bu ayara uymazlar.

Yüksek çözünürlük

Belge yüksek çözünürlükte yazdırılabilir.

Değişiklikler

İzin verilmez

İçeriğin değiştirilmesine izin verilmiyor.

Sayfaları eklemek, silmek ve döndürmek

Sadece sayfa eklemeye, silmeye ve döndürmeye izin verilmektedir.

Form alanlarını doldurmak

Sadece form alanlarını doldurmaya izin verilmektedir.

Yorumlamak, form alanlarını doldurmak

Sadece yorum yazmaya ve formları doldurmaya izin verilmektedir.

Sayfaları çıkarmak hariç her şey

Sayfaları çıkarmak haricindeki her şeye izin verilmektedir.

İçeriğin kopyalanmasını etkinleştir

İçeriğin taşıma panosuna kopyalanabilmesini etkinleştirmek için seçin.

Erişilebilirlik araçları için metin erişimini etkinleştir

Erişilebilirlik araçları için metin erişimini etkinleştirmek için seçin.

Aktar düğmesi

Mevcut dosyayı PDF biçiminde dışa aktarır.