Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Exporteren als PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Slaat het huidige bestand op in de indeling PDF (Portable Document Format) versie 1.4. Een PDF-bestand kan op elk platform worden bekeken en afgedrukt terwijl de oorspronkelijke opmaak behouden blijft, er van uitgaande dat de ondersteunende software is geïnstalleerd.

Kies Bestand - Exporteren als PDF.

Pictogram
Direct exporteren als PDF

Tabblad Algemeen

Bereik

Stelt de opties voor het exporteren in voor de pagina's in het PDF-bestand.

Alles

Exporteert alle gedefinieerde afdrukbereiken. Als er geen afdrukbereik is gedefinieerd, wordt het hele document geëxporteerd.

Pagina's

Exporteert de pagina's die u in het vak invoert.

Als u een paginabereik wilt exporteren, gebruikt u de notatie 3-6. Als u afzonderlijke pagina's wilt exporteren, gebruikt u de notatie 7;9;11. Indien gewenst kunt u een combinatie van een paginabereik en afzonderlijke pagina's exporteren met de notatie 3-6;8;10;12.

Selectie

Exporteert de huidige selectie.

Afbeeldingen

Hiermee stelt u de PDF-exportopties voor afbeeldingen binnen uw document in.

Note.png EPS-afbeeldingen met ingebedde voorbeelden worden alleen als voorbeelden geëxporteerd. EPS-afbeeldingen zonder ingebedde voorbeelden worden als lege tijdelijke aanduidingen geëxporteerd.

Verliesvrije compressie

Hiermee selecteert u een verliesvrije compressie van afbeeldingen. Alle pixels blijven behouden.

JPEG-compressie

Selecteert een JPEG-compressiefactor van afbeeldingen. Met een hoog kwaliteitsniveau worden bijna alle pixels bewaard. Met een lager kwaliteitsniveau gaan sommige pixels verloren en er kunnen artefacten ontstaan, maar de bestandsgrootte wordt verkleind.

Kwaliteit

Voer het kwaliteitsniveau voor de JPEG-compressie in.

Afbeeldingsresolutie verminderen

Hiermee kunt u de pixelafmetingen van afbeeldingen wijzigen of ze verkleinen tot een lager aantal pixels per inch.

Selecteer de doelresolutie voor de afbeeldingen.

Algemeen

Hiermee kunt u algemene PDF-exportopties instellen.

Ingesloten OpenDocument-bestand

Deze instellingen stellen u in staat om een document als een .pdf-bestand te exporteren in twee bestandsformaten: PDF and ODF. In PDF viewers gedraagt het zich als een gewoon .pdf-bestand en het blijft volledig bewerkbaar in LibreOffice.

PDF/A-1a

Converteert naar het formaat PDF/A-1a. Dit is gedefinieerd als een bestandsindeling voor elektronische documenten voor het opslaan voor langere termijn. Alle lettertypen die in het brondocument werden gebruikt zullen worden ingebed in het gegenereerde PDF-bestand. PDF-tags zullen worden geschreven.

Tagged PDF

Selecteert het schrijven naar PDF-tags. Dit kan de bestandsgrootte aanzienlijk verhogen.

Tagged PDF bevat informatie over de structuur van de documentinhoud. Dit kan helpen om het document weer te geven op apparaten met verschillende schermen en bij het gebruik van schermlezen-software.

Bladwijzers exporteren

U kunt hier selecteren dat bladwijzers uit Writer-documenten als PDF-bladwijzers geëxporteerd moeten worden. Bladwijzers worden voor alle hoofdstukgenummerde alinea's gemaakt (Extra - Hoofdstuknummering) en voor alle inhoudsopgaven waarvoor u hyperlinks hebt gemaakt in het brondocument.

Opmerkingen exporteren

Selecteer hier dat notities van Writer- en Calc-documenten als PDF-notities geëxporteerd moeten worden.

Om notities in Writerdocumenten zoals getoond in LibreOffice te exporteren, kiesExtra - Opties - LibreOffice Writer - Afdrukken en selecteer de optie In marges in het gedeelte Notities. De geëxporteerde pagina's zullen verkleind worden en de notities zullen in de marges worden geplaatst.

Maak een PDF-formulier

Een PDF-formulier maken. Dit kan ingevuld en afgedrukt worden door de gebruiker van het PDF-document.

Opmaak toevoegen

Selecteer de indeling voor het indienen van formulieren vanuit het PDF-bestand.

Selecteer de indeling voor de gegevens die u wilt ontvangen van de indiener: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML, of XML.

Deze instelling overschrijft de eigenschap URL van het besturingselement dat u in het document hebt ingesteld.

Dubbele veldnamen toestaan

Maakt het mogelijk om dezelfde veldnaam voor meerdere velden te gebruiken in het gegenereerde PDF-bestand. Indien uitgeschakeld zullen veldnamen worden geëxporteerd met behulp van gegenereerde unieke namen.

Lege pagina's automatisch ingevoegd bij export

Als deze optie ingeschakeld is, worden automatisch ingevoegde lege pagina's naar een PDF-bestand geëxporteerd. U kunt dit het beste gebruiken als u het PDF dubbelzijdig afdrukt. Voorbeeld: Het alinea-opmaakprofiel van een hoofdstuk in een boek is zo ingesteld dat het altijd op een oneven pagina moet beginnen. Het vorige hoofdstuk eindigt op een oneven pagina. LibreOffice voegt een lege pagina met een even nummer in. Via deze optie bepaalt u of die even pagina wel of niet moet worden geëxporteerd.

Tabblad Beginweergave

Deelvensters

Alleen pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin alleen de pagina-inhoud wordt weergegeven.

Bladwijzers en pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin een bladwijzerpakket en de pagina-inhoud wordt weergegeven.

Miniaturen en pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin een miniaturenpakket en de pagina-inhoud wordt weergegeven.

Op pagina openen

Selecteren om de opgegeven pagina weer te geven als de lezer het PDF-bestand opent.

Vergroting

Standaard

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarin de pagina-inhoud zonder zoomen wordt weergegeven. Als de software van de lezer zo geconfigureerd is dat deze standaard een zoomfactor gebruikt, wordt de pagina met die zoomfactor weergegeven.

Aanpassen aan venster

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de pagina schermvullend in de lezer weergeeft.

Aanpassen aan breedte

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de pagina aangepast aan de schermbreedte in de lezer weergeeft.

Aanpassen aan zichtbaar

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de tekst en afbeeldingen op de pagina aangepast aan de schermbreedte in de lezer weergeeft.

Zoomfactor

Selecteer een bepaalde zoomfactor als de lezer het PDF-bestand opent.

Pagina-layout

Standaard

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat de pagina's weergeeft volgens de layout-instelling van de lezersoftware.

Enkele pagina

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat één pagina tegelijk weergeeft.

Continu

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat pagina's in een continue verticale kolom weergeeft.

Continu tegenover elkaar

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat pagina's zij aan zij in een continue kolom weergeeft. Wanneer er meer dan twee pagina's zijn, wordt de eerst pagina rechts weergegeven.

Eerste pagina is links

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat pagina's naast elkaar in een doorlopende kolom weergeeft. Wanneer er meer dan twee pagina's zijn, wordt de eerste pagina links weergegeven. U moet ondersteuning voor complexe tekstlay-out inschakelen via Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties.

Tabblad Gebruikersinterface

Vensteropties

Vensterformaat aan beginpagina aanpassen

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren waarvan de gehele initiële pagina wordt weergegeven in een venster.

Venster op scherm centreren

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat wordt weergegeven in een lezervenster dat op het scherm gecentreerd is.

In modus voor volledig scherm openen

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat in een schermvullend lezervenster vóór alle andere vensters wordt weergegeven.

Documenttitel weergeven

Selecteer deze optie om een PDF-bestand te genereren dat met de documenttitel in de titelbalk van de lezer wordt weergegeven.

Opties van gebruikersinterface

Menubalk verbergen

Selecteer deze optie om de menubalk van de lezer te verbergen wanneer het document actief is.

Werkbalk verbergen

Selecteer deze optie om de werkbalk van de lezer te verbergen wanneer het document actief is.

Besturingselementen van venster verbergen

Selecteer deze optie om de besturingselementen van de lezer te verbergen wanneer het document actief is.

Wisselingen

Overgangseffecten toepassen

Selecteert de export van Impress-diawisseleffecten naar de respectievelijke PDF-effecten.

Bladwijzers

Alle bladwijzerniveaus

Selecteren om alle bladwijzerniveaus weer te geven als de lezer het PDF-bestand opent.

Zichtbare bladwijzerniveaus

Selecteren om bladwijzerniveaus tot en met het geselecteerde niveau weer te geven als de lezer het PDF-bestand opent.

Tabblad Koppelingen

Specificeer hoe bladwijzers en hyperlinks in uw document geëxporteerd moeten worden.

Bladwijzers exporteren als benoemde doelen

De bladwijzers (doelen voor verwijzingen) in PDF-bestanden kunnen worden gedefinieerd als rechthoekige gebieden. Daarnaast kunnen bladwijzers naar benoemde objecten met hun namen worden gedefinieerd. Markeer het keuzevak om de namen van objecten in uw document te exporteren als geldige bladwijzerdoelen. Dit stelt u in staat om deze objecten met hun naam te koppelen vanuit andere documenten.

Documentverwijzingen converteren naar PDF-doelen

Markeer dit keuzevak om de URL's die verwijzen van andere ODF-bestanden naar PDF-bestanden met dezelfde naam te converteren. In de verwijzings-URL's worden de extensies .odt, .odp, .ods, .odg, en .odm geconverteerd naar de extensie .pdf.

URL's relatief ten opzichte van bestandssysteem exporteren

Markeer dit keuzevak om URL's naar andere documenten te exporteren als relatieve URL's in het bestandssysteem. Zie "relatieve hyperlinks" in de Help.

Koppelingen tussen documenten onderling

Specificeer hoe hyperlinks uit uw PDF-bestand naar andere bestanden moeten worden afgehandeld.

Standaardmodus

Koppelingen vanuit uw PDF-document naar andere documenten zullen worden afgehandeld zoals dat is gespecificeerd in uw besturingssysteem.

Openen met PDF-leestoepassing

Koppelingen tussen documenten onderling worden geopend met de PDF-leestoepassing die momenteel het document weergeeft. De PDF-leestoepassing moet in staat zijn om het binnen de hyperlink gespecificeerde bestandstype af te handelen.

Openen met internetbrowser

Koppelingen tussen documenten onderling worden geopend met de internet-browser. De internet-browser moet in staat zijn het gespecificeerde bestandstype binnen de koppeling af te handelen.

Tabblad Beveiliging

Wachtwoord instellen

Klik hier om een dialoogvenster te openen waarin u het wachtwoord kunt invoeren.

U kunt een wachtwoord invoeren om het bestand te openen. U kunt optioneel een wachtwoord invoeren dat bewerken van het document toestaat.

Afdrukken

Niet toegestaan

Afdrukken van het document is niet toegestaan.

Lage resolutie (150 dpi)

Het document kan alleen worden afgedrukt in lage resolutie (150 dpi). Niet alle PDF-lezers zullen deze instelling uitvoeren.

Hoge resolutie

Het document kan worden afgedrukt in hoge resolutie.

Wijzigingen

Niet toegestaan

Wijzigingen aan de inhoud zijn niet toegestaan.

Pagina's invoegen, verwijderen en roteren

Alleen invoegen, verwijderen en roteren van pagina's is toegestaan.

Formuliervelden invullen

Alleen het invullen van formuliervelden is toegestaan.

Opmerkingen toevoegen, formuliervelden invullen

Alleen opmerkingen toevoegen en het invullen van formuliervelden zijn toegestaan.

Alles, behalve uittreksels van pagina's

Alle wijzigingen zijn toegestaan, behalve uittreksels van pagina's.

Kopiëren van inhoud inschakelen

Selecteren om de inhoud naar het klembord te kopiëren mogelijk te maken.

Teksttoegang voor hulpprogramma's inschakelen

Selecteren om teksttoegang voor hulpprogramma's mogelijk te maken.

Knop Exporteren

Exporteert het huidige bestand in de PDF-indeling.