Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Eksporter som PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Velg Fil → Eksporter som PDF

Ikon
Eksporter direkte som PDF

General tab

Område

Angir eksportinnstillingene til sidene i PDF-fila.

Alt

Eksporter alle oppgitte fargeområder. Hvis det ikke er oppgitt noe fargeområde blir hele dokumentet eksportert.

Side

Eksporter sidene du skriver inn i skrivefeltet.

Bruk formatet «3-6» for å eksportere en rekke sider. Bruk formatet «7;9;11» for å eksportere enkeltsider. Hvis du vil kan du eksportere en blanding av sideintervaller og enkeltsider ved å bruke et format som «3-6;8;10;12».

Utvalg

Eksporter utvalget.

Bilder

Angir PDF-eksportinnstillingene for bilder i dokumentet.

Note.png EPS-bilder med innebygde forhåndsvisninger blir eksportert kun som forhåndsvisninger. EPS-bilder uten innebygde forhåndsvisninger blir eksportert som tomme plassholdere.

Tapsfri komprimering

Velg en tapsfri bildekomprimering. Alle bildepunktene blir tatt vare på.

JPEG-komprimering

Velg JPEG-komprimering av bilder. Et høyt kvalitetsnivå gjør at nesten alle bildepunktene blir tatt vare på. Et lavt kvalitetsnivå gjør at noen bildepunkter blir borte og bildet blir unøyaktig. Fila blir derimot mindre.

Kvalitet

Velg kvalitetsnivå for JPEG-komprimeringa.

Reduser bildeoppløsning

Gjør om bildet til å ha færre bildepunkter per centimeter.

Velg måloppløsning for bildene.

Generelt

Bestemmer generelle PDF-eksportinnstillinger.

Embed OpenDocument file

This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF. In PDF viewers it behaves like a normal .pdf file and it remains fully editable in LibreOffice.

PDF/A-1a

Konverterer til PDF/A-1a-formatet. Dette er et elektronisk dokumentformat til langsiktig bevaring. Alle skrifttyper som ble brukt i kildedokumentet vil bli lagt inn i PDF-fila som lages. PDF-tagger blir eksportert.

Tagget PDF

Velg å eksportere PDF-tagger. Dette kan gjøre at fila blir ganske mye større.

Tagget PDF inneholder informasjon om strukturen av dokumentets innhold. Dette kan hjelpe med å vise dokumentet på enheter med forskjellige skjermer, og når skjermleserprogrammer blir brukt.

Eksporter bokmerker

Velg å eksportere bokmerker i Writer-dokumenter som PDF-bokmerker. Bokmerker lages for alle overskrifter (Verktøy → Disposisjonsnummerering …) og for alle elementer i innholdsfortegnelsen som du har gitt lenker i kildedokumentet.

Export comments

Selects to export comments of Writer and Calc documents as PDF notes.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose Tools - Options - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Lag PDF-skjema

Velg å lage et PDF-skjema. Dette skjemaet kan fylles inn og skrives ut av brukeren av PDF-dokumentet.

Innsendingsformat:

Velg format på sending av skjema fra inni PDF-fila.

Velg dataformatet som du mottar fra avsenderen: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne innstillingen overkjører kontrollelementets adresse-egenskap som du har valgt i dokumentet.

Allow duplicate field names

Allows to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names.

Eksporter automatisk innsatte tomme sider

Automatisk innsatte tomme sider vil bli eksportert til PDF-fila hvis dette valget er slått på. Dette er det beste valget hvis du skriver ut tosidig. For eksempel vil en kapittelavsnittsstil i en bok sørge for at et kapittel alltid starter på en oddetallsside. Det forrige kapitlet ender også på en oddetallsside. LibreOffice setter inn en tom partallsside. Dette alternativet bestemmer altså om disse partallssidene skal eksporteres eller ikke.

Opprinnelig visning

Ruter

Bare side

Velg for å lage en PDF-fil som kun viser sideinnholdet.

Bokmerke og side

Velg for å lage en PDF-fil som viser en bokmerkestolpe og sideinnholdet.

Miniatyrbilder og side

Velg for å lage en PDF-fil som viser miniatyrbilder i en sidestolpe og sideinnholdet.

Åpne på side

Velg for å vise den angitte siden når leseren åpner PDF-fila.

Forstørrelse

Standard

Velg for å lage en PDF-fil som viser sideinnholdet uten å forstørre det. Hvis PDF-leseren er satt opp til å bruke en forstørrelse som standard, blir siden vist ved den forstørrelsen.

Tilpass til vinduet

Velg for å lage en PDF-fil som viser siden forstørret til hele leservinduet.

Tilpass bredde

Velg for å lage en PDF-fil som viser innholdet forstørret til bredden på leservinduet.

Tilpass til det synlige området

Velg for å lage en PDF-fil som viser teksten og bildene på siden forstørret til bredden av leservinduet.

Skalering

Velg en bestemt forstørrelse når leseren åpner PDF-fila.

Sideoppsett

Standard

Velg for å lage en PDF-fil som viser sidene i standardoppsettet til leseren.

Enkeltsider

Velg for å lage en PDF-fil som viser en side om gangen.

Sammenhengende

Velg for å lage en PDF-fil som viser sidene i en sammenhengende loddrett kolonne.

Sammenhengende motstående

Velg for å lage en PDF-fil som blir vist side om side i en sammenhengende kolonne. Ved mer enn to sider blir den første siden vist til høyre.

Første side til venstre

Select to generate a PDF file that shows pages side by side in a continuous column. For more than two pages, the first page is displayed on the left. You must enable support for complex text layout on Language settings - Languages in the Options dialog box.

Brukergrensesnitt

Vindusvalg

Tilpass vinduet til forsiden

Select to generate a PDF file that is shown in a window displaying the whole initial page.

Legg vinduet midt på skjermen

Velg for å lage en PDF-fil som åpner PDF-leseren i et vindu midt på skjermen.

Åpne i fullskjermsmodus

Velg for å lage en PDF-fil som åpner PDF-leseren i fullskjermsmodus foran alle andre vinduer.

Vis dokumenttittel

Velg for å lage en PDF-fil som viser dokumenttittelen i tittellinja til PDF-leseren.

Valg for brukergrensesnittet

Skjul menylinja

Velg for å skjule menylinja til PDF-leseren når dokumentet er i bruk.

Skjul verktøylinja

Velg for å skjule verktøylinja til PDF-leseren når dokumentet er i bruk.

Skjul vinduskontrollene

Velg for å skjule vinduskontrollene til PDF-leseren når dokumentet er i bruk.

Overganger

Bruk overgangseffekter

Velg for å eksportere overgangseffekter i Impress-lysbilder til tilsvarende PDF-effekter.

Bokmerker

Alle bokmerkenivåer

Velg for å vise alle bokmerkenivåer når PDF-leseren åpner PDF-fila.

Synlige bokmerkenivåer

Velg for å vise bokmerkenivåer ned til det valgte nivået når PDF-leseren åpner PDF-fila.

Links tab

Angi hvordan bokmerker og lenker skal eksporteres i dokumentet.

Eksporter bokmerker som mål med navn

Bogmerkene (referansemålene) i PDF-filer kan settes til rektangulære områder. I tillegg kan bokmerker til navngitte objekter angis med navn. Aktiver denne avkrysningsboksen for å eksportere navnene til objekter i dokumentet som gyldige mål for bokmerker. Dette gjør det mulig å referere til disse objektene fra andre dokumenter.

Gjør om dokumentreferanser til PDF-mål

Aktiver denne avkrysningsboksen for å gjøre om adresser som refererer til andre ODF-filer, til PDF-filer med det samme navn. I referanseadressene blir filtypene .odt, .odp, .ods, .odg og .odm endret til filtypen .pdf.

Eksporter URL'er relativt til filsystemet

Aktiver denne avkrysningsboksen for å eksportere adresser til andre dokumenter som relative adresser i filsystemet. Se "Relative lenker" i hjelpen.

Lenker på tvers av dokumenter

Angi hvordan lenker i PDF-fila til andre filer skal håndteres .

Standardmodus

Lenker i PDF-dokumentet til andre dokumenter blirhåndtert som det er angitt i operativsystemet.

Åpne med PDF-leser

Lenker på tvers av dokumenter åpnes med PDF-leseren som viser dokumentet. PDF-leseren må kunne håndtere den angitte filtypen.

Åpne med nettleser

Lenker på tvers av dokumenter åpnes med nettleseren. Nettleseren må kunne håndtere den angitte filtypen.

Security tab

Nytt passord

Click to open a dialog where you enter the passwords.

You can enter a password to open the file. You can enter an optional password that allows to edit the document.

Utskrift

Ikke tillatt

Det er ikke tillatt å skrive ut dokumentet.

Lav oppløsning (150 dpi)

Dokumentet kan kun skrives ut i lav oppløsning (150 dpi). Ikke alle PDF-lesere bruker denne innstillingen.

Høy oppløsning

Dokumentet kan skrives ut i høy oppløsning.

Endringer

Ikke tillatt

Det er ikke tillatt å gjøre endringer i innholdet.

Sette inn, slette og rotere sider

Det er tillatt å sette inn, slette og rotere sider.

Fylle inn skjemafelter

Det er kun tillatt å fylle inn skjemafelter.

KOmmentere, fylle inn skjemafelter

Det er kun tillatt å kommentere og fylle inn skjemafelter.

Alt unntatt å ta ut sider

Alle endringer er tillatt, unntatt å ta ut sider.

Slå på kopiering av innhold

Velg for å slå på kopiering av innhold til utklippstavla.

Slå på tekstilgang for tilgjengelighetsverktøy

Velg for å slå på teksttilgang for tilgjengelighetsverktøy.

Export button

Eksporterer den gjeldende fila i PDF-format.