Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Eksporter som PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Gemmer den aktuelle fil i Portable Document Format (PDF) version 1.4. En PDF-fil kan ses og udskrives på enhver platform med den originale formatering intakt, forudsat at understøttende software er installeret.

Vælg Filer - Eksporter som PDF

Ikon
Eksporter direkte som PDF

Fanen Generelt

Område

Sætter eksportindstillingerne for de sider, der er inkluderet i PDF-filen.

Alt

Eksporterer alle definerede udskriftsområder. Hvis intet udskriftsområde er defineret, eksporteres hele dokumentet.

Sider

Eksporterer de sider, du skriver i feltet.

For at eksportere en række sider, brug formatet 3-6. For at eksportere enkeltsider, brug formatet 7;9;11. Hvis du vil, kan du eksportere en kombination af sideintervaller og enkeltsider ved at bruge et format som 3-6;8;10;12.

Markering

Eksporterer den aktuelle markering.

Billeder

Sætter indstillingerne for PDF-eksport for billeder i dit dokument.

Note.png EPS-billeder med indlejret forhåndsvisning bliver kun eksporteret som forhåndsvisning. EPS-billeder uden indlejret forhåndsvisning bliver eksporteret som tomme pladsholdere.

Tabsfri komprimering

Vælger tabsfri komprimering af billeder. Alle billedpunkter bevares.

JPEG-komprimering

Vælg en JPEG-komprimering af billeder. Med højt kvalitetsniveau bliver næsten alle billedpunkter bevaret. Med lavt kvalitetsniveau går nogle billedpunkter tabt og der opstår fortegninger, men filstørrelserne bliver reduceret.

Kvalitet

Indtast kvalitetesniveauet for JPEG-komprimering.

Reducer billedopløsning

Vælger genbehandling eller reduktion af billederne til et lavere antal billedpunkter pr. tomme.

Marker målopløsningen for billederne.

Generelt

Sæt generelle PDF-eksportindstillinger.

Indlejr OpenDocument-fil

Denne indstilling tillader at du eksporterer dokumentet som en .pdf-fil, der indeholder to filformater: PDF og ODF. I PDF-fremvisere opfører det sig som en normal .pdf-fil, og det forbliver fuldt redigerbart i LibreOffice.

PDF/A-1a

Konverterer til PDF/A-1-formatet. Dette er defineret som et elektronisk dokumentfilformat til langsigtet bevaring. Alle skrifttyper, der blev anvendt i kildedokumentet vil blive indlejret i den genererede PDF-fil. PDF-tags vil blive skrevet.

Opmærket PDF

Vælger at skrive PDF-mærker. Dette kan øge filens størrelse betragteligt.

Opmærket PDF indeholder information om strukturen af dokumentets indhold. Dette kan hjælpe med at vise dokumentet på enheder med forskellige skærme, og når der bruges skærmlæserprogrammer.

Eksporter bogmærker

Vælger at eksportere bogmærker fra Writer-dokumenter som PDF-bogmærker. Bogmærker dannes på baggrund af overskriftsniveauer (Funktioner - Dispositionsnummerering) og for alle elementer i indholdsfortegnelsen, som du har tildelt hyperlinks i kildedokumentet.

Eksporter kommentarer

Vælger at eksportere kommentarer i Writer- og Calc-dokumenter som PDF-noter.

For at eksportere kommentarer i Writer dokumenter, som de vises i LibreOffice, vælg Værktøjer - Valgmuligheder - LibreOffice Writer - Udskriv og vælg I margener iKommentar området. De eksporterede sider vil blive skaleret ned og kommentarerne placeres i margenerne.

Opret PDF-formular

Vælg at oprette en PDF-formular. Den kan udfyldes og udskrives af brugeren af PDF-dokumentet.

Send format

Vælg formatet for indsendelse af formularer fra PDF-filen.

Vælg det dataformat, som du modtager fra afsenderen: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne indstilling tilsidesætter kontrolelementets URL-egenskab, som du indstiller i dokumentet.

Tillad duplikerede feltnavne

Tillader at det samme feltnavn bruges til flere felter i den genererede PDF-fil. Hvis deaktiveret, eksporteres feltnavne med genererede unikke navne.

Eksporter automatisk indsatte tomme sider

Hvis aktiveret, bliver automatisk indsatte tomme sider eksporteret til pdf-fil. Det er bedst, hvis du udskriver pdf-filen dobbeltsidet. Eksempel: I en bog er en kapitelafsnitstypografi sat til altid at starte med en ulige side. Det forrige kapitel slutter på en ulige side. LibreOffice indsætter en lige nummereret tom side. Denne indstilling styrer, om den lige nummererede side skal eksporteres eller ej.

Fanen Startvisning

Paneler

Kun side

Marker for at generere en PDF-fil, som kun viser sideindholdet.

Bogmærker og side

Marker for at generere en PDF-fil, som viser bogmærker og sideindhold.

Miniaturer og side

Marker for at generere en PDF-fil, som viser sideminiaturebilleder og sideindhold.

Åbn på side

Marker for at vise den givne side når læseren åbner PDF-filen.

Forstørrelse

Standard

Marker for at generere en PDF-fil, som viser sideindholdet uden at forstørre. Hvis læsersoftwaren er tilpasset til at bruge en forstørrelsesgrad som standard, bliver siden vist med denne forstørrelsesgrad.

Tilpas til vindue

Marker for at generere en PDF-fil, som viser siden forstørret til at passe helt i læserens vindue.

Tilpas bredde

Marker for at generere en PDF-fil, som viser siden forstørret til at passe med bredden af læserens vindue.

Tilpas synlig

Marker for at generere en PDF-fil, som viser teksten og grafikken på siden forstørret til bredden af læserens vindue.

Zoomfaktor

Angiv en zoomfaktor som læseren benytter ved åbning af PDF-filen.

Sidelayout

Standard

Marker for at generere en PDF-fil, som viser siderne i henhold til layoutindstillingen i læsersoftwaren.

Enkelt side

Marker for at generere en PDF-fil, som viser en side af gangen.

Fortløbende

Marker for at generere en PDF-fil, som viser sider i en endeløs lodret kolonne.

Fortløbende modstående

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist side om side i en endeløs kolonne. Ved mere end to sider bliver den første side vist til højre.

Første side er venstre

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist side om side i en endeløs kolonne. Ved mere end to sider bliver den første side bliver vist til venstre. Du skal aktivere understøttelse af Complex Text Layout (CTL) i Sprog indstillinger - Sprog i dialogen Indstillinger.

Fanen Brugergrænseflade

Vinduesindstillinger

Skift vinduesstørrelse til startside

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist i et vindue, der viser hele første side.

Centrer vindue på skærmen

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist i et læservindue centreret på skærmen.

Åbn i fuldskærmtilstand

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist i et fuldskærmslæservindue foran alle andre vinduer.

Vis dokumenttitel

Marker for at generere en PDF-fil, der bliver vist med dokumenttitlen i læserens titellinje.

Brugergrænsefladeindstillinger

Skjul menulinje

Marker for at skjule læserens menulinje, når dokumentet er aktivt.

Skjul værktøjslinje

Marker for at skjule læserens værktøjslinje, når dokumentet er aktivt.

Skjul vindueskontrolelementer

Marker for at skjule læserens kontrolelementer når dokumentet er aktivt.

Overgange

Brug overgangseffekter

Vælg at eksportere overgangseffekter fra Impress-dias til respektive PDF-effekter.

Bogmærker

Alle bogmærkeniveauer

Marker for at vise alle bogmærkeniveauer når læseren åbner PDF-filen.

Synlige bogmærkeniveauer

Marker for at vise bogmærkeniveauer ned til det valgte niveau, når læseren åbner PDF-filen.

Fanen Kæder

Angiv hvordan bogmærker og hyperlinks eksporteres i dit dokument.

Eksporter bogmærker som navngivne mål

Bogmærkerne (mål for referencer) i PDF filer kan defineres som rektangulære områder. Desuden kan bogmærker til navngivne objekter defineres ved deres navne. Aktiver afkrydsningsfeltet for at eksportere navnene på objekter i dit dokument som gyldige mål for bogmærker. Dette gør det muligt at referere til disse objekter fra andre dokumenter.

Konverter dokumenthenvisninger til PDF-mål

Aktiver dette afkrydsningsfelt for at konverte de URLer, som refererer til andre ODF filer, til PDF filer med det samme navn. I de refererende URLer bliver filendelserne .odt,.odp,.ods,.odg,og .odm ændret til filendelsen .pdf.

Eksporter URL'er relativt til filsystem

Aktiver denne checkboks for at eksportere URLer til andre dokumenter som relative URLer i filsystemet. Se "Relative hyperlinks" i hjælpen.

Krydsdokumentreferencer

Angiver hvordan hyperlinks fra din PDF-fil til andre filer håndteres .

Standardtilstand

Kæder fra dit PDF dokument til andre dokumenter vil blive håndteret som det er angivet i dit operativsystem.

Åbn med PDF-læser

Referencer på tværs af dokumenter åbnes med den PDF-læser som for øjeblikket viser dokumentet. PDF-læseren skal være i stand til at håndtere den angivne filtype.

Åbn med internetbrowser

Referencer på tværs af dokumenter åbnes med internetbrowseren. Internetbrowseren skal være i stand til håndtere den angivne filtype.

Fanen Sikkerhed

Angiv adgangskoder

Klik for at åbne en dialog hvor du kan indtaste adgangskoderne.

Du kan indtaste en adgangskode til at åbne filen. Du kan indtaste en valgfri adgangskode, der tillader redigering af dokumentet.

Udskrivning

Ikke tilladt

Udskrivning af dokumentet er ikke tilladt.

Lav opløsning (150 dpi)

Dokumentet kan kun udskrives i lav opløsning (150 dpi). Ikke alle PDF-læsere kan bruge denne indstilling.

Høj opløsning

Dokumentet kan udskrives i høj opløsning.

Ændringer

Ikke tilladt

Ingen ændringer af indholdet er tilladt.

Indsætte, slette og rotere sider

Kun indsæt, slet og roter sider er tilladt.

Udfylde formularfelter

Kun udfyldning af formularfelter er tilladt.

Kommentere, udfylde formularfelter

Kun kommentering og udfyldning af formularfelter er tilladt.

Alt, dog undtaget at udtrække sider.

Alle ændringer er tilladt, dog undtaget at udtrække sider.

Tillad kopiering af indhold

Marker for at tillade kopiering af indhold til udklipsholderen.

Aktivere tekstadgang for tilgængelighedsværktøjer

Marker for at aktivere tekstadgang for tilgængelighedsværktøjer.

Knappen Eksporter

Eksporterer den aktuelle fil i PDF format.