Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Exportovat jako PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Uloží aktuální soubor do PDF (Portable Document Format) verze 1.4. Pokud je nainstalován příslušný software, je možné soubor PDF prohlížet a tisknout na jakékoliv platformě, přitom se zachovává původní formátování.

Zvolte Soubor - Exportovat jako PDF

Ikonka
Přímý export do PDF

Záložka Obecné

Rozsah

Nastavuje možnosti exportu pro stránky obsažené v PDF souboru.

Vše

Exportuje všechny určené tiskové rozsahy. Pokud není určen tiskový rozsah, exportuje se celý dokument.

Stránky

Exportují se stránky, které zadáte do pole.

Chcete-li vytisknout rozsah stránek, použijte zápis 3-6. Chcete-li vytisknout jednotlivé stránky, použijte zápis 7;9;11. Je možné také tisknout kombinaci jednotlivých stran a rozsahu stran. Použijte formát 3-6;8;10;12.

Výběr

Exportuje aktuální výběr.

Obrázky

Nastaví možnosti exportu obrázků v dokumentu.

Note.png EPS obrázky s vloženými náhledy e exportují jen jako náhledy. EPS obrázky bez vložených náhledů se exportují jako prázdné zástupné soubory.

Bezztrátová komprese

Zvolí pro obrázky bezztrátovou kompresi. Zachovají se všechny pixely.

Komprese JPEG

Zvolí pro obrázky kompresi JPEG. Při vyšší kvalitě se zachovají téměř všechny pixely. Při nižší kvalitě se některé pixely ztratí a vznikají ruchy, ale zmenší se velikost souboru.

Kvalita

Vyberte kvalitu JPEG komprese.

Zmenšit rozlišení obrázků

Snížením počtu pixelů na palec se zmenší velikost obrázku.

Vyberte nové rozlišení obrázků.

Obecné

Nastavení obecných voleb exportu do PDF.

Vložit soubor OpenDocument

Toto nastavení umožňuje exportovat dokument jako soubor .pdf, který obsahuje dva formáty souboru: PDF a ODF. V prohlížeči PDF se tento soubor chová jako obyčejný soubor .pdf, v LibreOffice ho ale lze plnohodnotně upravovat.

PDF/A-1a

Konvertuje do formátu PDF/A-1. Tento formát je definován jako elektronický dokument pro uchování formátu dokumentu na delší dobu.

Tagované PDF

Zaškrtněte pro export tagů PDF. Toto může výrazně zvětšit velikost souboru.

Tagované PDF obsahuje informace o struktuře dokumentu. To může pomoci zobrazit dokument na zařízeních s odlišnou obrazovkou a při použití hlasového výstupu.

Exportovat záložky

Označte, pokud chcete záložky dokumentů Writeru exportovat jako PDF záložky. Záložky se vytvoří pro všechny odstavce osnovy (Nástroje - Číslování osnovy) a pro všechny položky obsahu, kterým byly ve zdrojovém dokumentu přiřazeny hypertextové odkazy.

Exportovat komentáře

Zaškrtněte, chcete-li komentáře z dokumentů Writeru a Calcu exportovat jako poznámky v PDF.

Chcete-li exportovat komentáře dokumentu ve Writeru v podobě, v jaké se zobrazují v LibreOffice, zvolte Nástroje - Možnosti - LibreOffice Writer - Tisk a vyberte možnost Na okrajích v části Komentáře. Exportované stránky se zmenší a komentáře budou umístěny na jejich okraje.

Vytvořit PDF formulář

Zaškrtněte, pokud chcete vytvořit PDF formulář. Tento formulář může uživatel vyplnit a vytisknout.

Formát odeslání

Vyberte formát odeslání formulářů z PDF souboru.

Vyberte formát dat, která obdržíte od toho, kdo formulář vyplní: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML, nebo XML.

Toto nastavení nahrazuje URL nastavené v dokumentu.

Povolit shodné názvy polí

Povolí ve vytvářeném PDF použití stejných názvů pro více polí. Je-li vypnuto, při exportu budou vytvořeny jedinečné názvy polí.

Exportovat automaticky vložené prázdné stránky

Pokud je povoleno, exportují se automaticky vložené prázdné stránky. To je nejvhodnější, pokud tisknete oboustranně. Příklad: V knize je nadpis kapitoly nastaven tak, aby začínal na liché stránce. Předchozí kapitola končí na liché stránce. LibreOffice vloží prázdnou sudou stránku. Tato volba určuje, zda se má taková stránka exportovat.

Záložka Výchozí zobrazení

Panely

Pouze stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje pouze obsah stránky.

Záložky a stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje záložky a obsah stránky.

Náhledy a stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje náhledy a obsah stránky.

Otevřít na stránce

Vyberte stránku, která se otevře, když prohlížeč otevře PDF soubor.

Zvětšení

Výchozí

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje obsah stránky bez zvětšení. Pokud je prohlížeč dokumentů nastaven pro výchozí zvětšení, stránka se zvětší podle výchozího nastavení.

Přizpůsobit oknu

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky zvětšené, aby zaplnily celé okno prohlížeče.

Přizpůsobit šířce

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky zvětšené, aby zaplnily celou šířku okna prohlížeče.

Přizpůsobit viditelné

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky zvětšené, aby zaplnily celou výšku okna prohlížeče.

Faktor zvětšení

Zvolte faktor zvětšení při otevření PDF souboru v prohlížeči.

Rozvržení stránek

Výchozí

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky rozložené podle nastavení prohlížeče.

Jedna stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky po jedné.

Souvislé

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky v souvislém svislém sloupci.

Souvislé po dvou

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky souvisle po dvou vedle sebe. Při více než dvou stránkách se první strana zobrazuje vpravo.

První stránka je levá

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky souvisle po dvou vedle sebe. Při více než dvou stránkách se první strana zobrazuje vlevo. Musí být povolena podpora pro komplexní rozvržení textu v Jazyková nastavení - Jazyky v dialogovém okně Možnosti.

Záložka Uživatelské rozhraní

Nastavení okna

Změnit velikost okna podle úvodní stránky

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně, ve kterém bude celá počáteční stránka.

Vystředit okno na obrazovce

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně prohlížeče umístěném do středu obrazovky.

Otevřít v režimu na celou obrazovku

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně na celou obrazovku před všemi ostatními okny.

Zobrazit název dokumentu

Zvolte pro vytvoření PDF, u kterého se v záhlaví prohlížeče zobrazí název dokumentu.

Nastavení uživatelského rozhraní

Skrýt lištu nabídky

Nabídka prohlížeče se skryje, když je dokument aktivní.

Skrýt nástrojovou lištu

Nástrojová lišta prohlížeče se skryje, když je dokument aktivní.

Skrýt ovládací prvky okna

Ovládání prohlížeče se skryje, když je dokument aktivní.

Přechody

Použít přechodové efekty

Zvolte pro export přechodů mezi snímky Impress na odpovídající efekty PDF.

Záložky

Všechny úrovně záložek

Zvolte pro zobrazení všech úrovní záložek při otevření PDF souboru v prohlížeči.

Viditelné úrovně záložek

Zvolte pro zobrazení úrovní záložek až po zvolenou úroveň při otevření PDF souboru v prohlížeči.

Záložka Odkazy

Stanovte, jak exportovat záložky a hypertextové odkazy v dokumentu.

Exportovat záložky jako pojmenované cíle

Záložky (odkazy) v PDF souborech mohou být definovány jako obdélníkové oblasti. Záložky na pojmenované objekty mohou být také definovány pomocí jmen těchto objektů. Zaškrtnutím povolíte, aby se jména objektů v dokumentu exportovala jako platné cíle záložek. Toto umožní odkazovat na objekty pomocí jejich jmen z jiných dokumentů.

Převést odkazy na dokumenty na odkazy na PDF

Zaškrtnutím povolíte konverzi URL odkazujících na soubory ODF na odkazy na soubory PDF se stejným názvem. V odkazujících URL jsou přípony .odt, .odp, .ods, .odg, a .odm změněny na příponu pdf.

Exportovat URL relativně k souborovému systému

Zaškrtnutím povolíte export URL na jiné dokumenty jako URL relativní k souborovému systému. Více informací v nápovědě pod relativní hypertextové odkazy.

Odkazy mezi dokumenty

Stanovte, jak v souboru PDF zacházet s hypertextovými odkazy na jiné soubory.

Výchozí režim

V dokumentu PDF se bude s odkazy na jiné dokumenty zacházet tak, jak je to nastaveno v operačním systému.

Otevřít aplikací pro čtení PDF

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány prohlížečem PDF, ve kterém je zobrazen aktuální dokument. Prohlížeč PDF musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Otevřít v internetovém prohlížeči

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány ve webovém prohlížeči. Webový prohlížeč musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Záložka Zabezpečení

Nastavit hesla

Kliknutím otevřete dialog pro zadání hesel.

Je možné zadat heslo pro otevření dokumentu. Volitelně je možné zadat heslo, které umožní dokument upravovat.

Tisk

Nepovoleno

Tisk dokumentu není povolen.

Nízké rozlišení (150 dpi)

Dokument lze vytisknout jen v nízkém rozlišení (150 dpi). Toto nastavení některé prohlížeče PDF ignorují.

Vysoké rozlišení

Dokument lze vytisknout ve vysokém rozlišení.

Změny

Nepovoleno

Změny obsahu nejsou povoleny.

Vkládání, mazání a otáčení stránek

Je povoleno jen vkládání, mazání a otáčení stránek.

Vyplňování polí formuláře

Je povoleno jen vyplňování polí formuláře.

Komentáře, vyplňování polí formuláře

Je povoleno jen komentování a vyplňování polí formuláře.

Vše kromě vyjmutí stránek

Jsou povoleny všechny změny kromě vyjmutí stránek.

Povolit kopírování obsahu

Povolí kopírování obsahu do schránky.

Povolit přístup k textu pro zpřístupnění

Povolí přístup k textu nástrojům pro zpřístupnění.

Tlačítko Exportovat

Exportuje aktuální soubor do formátu PDF.